งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ กำหนดเวลา 20 นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ กำหนดเวลา 20 นาที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ กำหนดเวลา 20 นาที

2 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องและ ตั้งใจทำตามกำลังความสามารถของตนเอง ภายในเวลาที่กำหนดให้

3 1 ในงานเลี้ยงมีอาหารคาว 5 ชนิด ขนมหวาน 3 ชนิด จะ รับประทานอาหารคาวและหวานอย่างละ 1 ชนิดได้แตกต่าง กันกี่วิธี ก 2 ข 8 ค 15 ง 25 2 เก็บปากกา 3 ด้ามไว้ในกระเป๋าเสื้อ 4 กระเป๋า ได้แตกต่างกัน กี่วิธี ก 4 ข 12 ค 64 ง 81 3 ส่งจดหมาย 4 ฉบับ ลงตู้ไปรษณีย์ 6 ตู้ ส่งอย่างรก็ได้ จะส่ง ได้แตกต่างกันกี่วิธี ก 6 ข 24 ค 1296 ง 4096 4 โยนเหรียญ 3 เหรียญพร้อมกัน จะหงายหน้าได้แตกต่างกันกี่ วิธี ก 6 ข 8 ค 9 ง 18 5 ห้องประชุมมีประตูเข้าออก 5 ประตู แดงเข้าออกห้องประชุม ได้แตกต่างกันกี่วิธี ก 5 ข 10 ค 25 ง 32 6 จากข้อ 5 ถ้าขาออกต้องไม่ใช้ประตูตอนขาเข้า จะเข้าออกได้ แตกต่างกันกี่วิธี ก 4 ข 9 ค 20 ง 25 7 สร้างเลข 3 หลักที่เป็นจำนวนคู่และน้อยกว่า 400 จากเลข 1,2,3,4,5 โดยไม่ใช้เลขซ้ำกันได้กี่จำนวน ก 6 ข 15 ค 17 ง 18


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ กำหนดเวลา 20 นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google