งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องและตั้งใจทำตามกำลังความสามารถของตนเอง ภายในเวลาที่กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องและตั้งใจทำตามกำลังความสามารถของตนเอง ภายในเวลาที่กำหนดให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ กำหนดเวลา 20 นาที

2 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องและตั้งใจทำตามกำลังความสามารถของตนเอง ภายในเวลาที่กำหนดให้

3 ในงานเลี้ยงมีอาหารคาว 5 ชนิด ขนมหวาน 3 ชนิด จะรับประทานอาหารคาวและหวานอย่างละ 1 ชนิดได้แตกต่างกันกี่วิธี ก ข ค ง 25 เก็บปากกา 3 ด้ามไว้ในกระเป๋าเสื้อ 4 กระเป๋า ได้แตกต่างกันกี่วิธี ก ข ค ง 81 ส่งจดหมาย 4 ฉบับ ลงตู้ไปรษณีย์ 6 ตู้ ส่งอย่างรก็ได้ จะส่งได้แตกต่างกันกี่วิธี ก ข ค ง 4096 โยนเหรียญ 3 เหรียญพร้อมกัน จะหงายหน้าได้แตกต่างกันกี่วิธี ก ข ค ง 18 5 ห้องประชุมมีประตูเข้าออก 5 ประตู แดงเข้าออกห้องประชุมได้แตกต่างกันกี่วิธี ก ข ค ง 32 จากข้อ 5 ถ้าขาออกต้องไม่ใช้ประตูตอนขาเข้า จะเข้าออกได้แตกต่างกันกี่วิธี ก ข ค ง 25 สร้างเลข 3 หลักที่เป็นจำนวนคู่และน้อยกว่า 400 จากเลข 1,2,3,4,5 โดยไม่ใช้เลขซ้ำกันได้กี่จำนวน ก ข ค ง 18


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องและตั้งใจทำตามกำลังความสามารถของตนเอง ภายในเวลาที่กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google