งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อนักคณิตศาสตร์เขียน 4! เครื่องหมายตกใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อนักคณิตศาสตร์เขียน 4! เครื่องหมายตกใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่อนักคณิตศาสตร์เขียน 4! เครื่องหมายตกใจ
ไม่ได้หมายถึงความแปลกใจ หรือความตื่นเต้น คงเป็นเพียงวิธีสะดวกในทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ เขียนแทนการคูณตั้งแต่ 1 ถึงจำนวนที่เขียนนั้น เครื่องหมายตกใจที่ใช้ในกรณีนี้ กำหนดให้อ่าน "แฟกทอเรียล" ดังนั้น 4! จึงอ่านว่า "แฟกทอเรียล 4"

2 ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่น 4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24
แฟกทอเรียลอื่นๆ คำนวณได้ในทำนองเดียวกัน ตัวอย่างเช่น แฟกทอเรียล 10 = 10! 10! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 =

3 ตัวอย่างเช่น แฟกทอเรียลมีประโยชน์ในการทำโจทย์
เกี่ยวกับการจัดเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของ แฟกทอเรียล n คือ จำนวนวิธีที่สิ่งของ n สิ่งจัดเรียงสับเปลี่ยนกัน ตัวอย่างเช่น หากมีกระถางต้นไม้ 5 กระถาง จะสามารถ จัดเรียงสับเปลี่ยนเป็นรูปต่างๆ กันได้ 5! = 120 แบบแตกต่างกัน

4 π พาย หรือ ไพ (อักษรกรีก: π) เป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์
ที่เกิดจากความยาวเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ค่า π มักใช้ในคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ และวิศวกรรม แม้ว่าค่านี้มีความละเอียดพอที่จะใช้ในงานวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์แล้ว ปัจจุบันมีการคำนวณค่า π ได้หลายตำแหน่ง ซึ่งหาได้ทั่วไปจากอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยทั่วไปสามารถคำนวณค่า π ได้พันล้านหลัก ขณะที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณค่า π ได้เกินล้านล้านหลัก และไม่พบว่ามี รูปแบบที่ซ้ำกันของค่า π ปรากฏอยู่

5 π มักปรากฏในสูตรที่เกี่ยวกับวงกลมและทรงกลม
π มีนิยามว่าเป็นอัตราส่วนของเส้นรอบวงหาร ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม หรือเป็นอัตราส่วนของ พื้นที่วงกลม หารด้วย รัศมียกกำลังกำลังสอง

6 π เป็นสัญลักษณ์ที่นักคณิตศาสตร์อังกฤษชื่อ William James ใช้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ เพื่อบอกอัตราส่วนระหว่างความยาว เส้นรอบวงกลมกับความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงนั้น π = 3.14 ค่า π โดยประมาณ

7 จบแล้วจ้า!


ดาวน์โหลด ppt เมื่อนักคณิตศาสตร์เขียน 4! เครื่องหมายตกใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google