งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อนักคณิตศาสตร์เขียน 4! เครื่องหมายตกใจ ไม่ได้หมายถึงความแปลกใจ หรือความตื่นเต้น คงเป็นเพียงวิธีสะดวกในทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ เขียนแทนการคูณตั้งแต่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อนักคณิตศาสตร์เขียน 4! เครื่องหมายตกใจ ไม่ได้หมายถึงความแปลกใจ หรือความตื่นเต้น คงเป็นเพียงวิธีสะดวกในทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ เขียนแทนการคูณตั้งแต่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมื่อนักคณิตศาสตร์เขียน 4! เครื่องหมายตกใจ ไม่ได้หมายถึงความแปลกใจ หรือความตื่นเต้น คงเป็นเพียงวิธีสะดวกในทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ เขียนแทนการคูณตั้งแต่ 1 ถึงจำนวนที่เขียนนั้น เครื่องหมายตกใจที่ใช้ในกรณีนี้ กำหนดให้อ่าน " แฟกทอเรียล " ดังนั้น 4! จึงอ่านว่า " แฟกทอเรียล 4"

3 ตัวอย่างเช่น 4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24 แฟกทอเรียลอื่นๆ คำนวณได้ในทำนองเดียวกัน ตัวอย่างเช่น แฟกทอเรียล 10 = 10! 10! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 = 3628800

4 แฟกทอเรียลมีประโยชน์ในการทำโจทย์ เกี่ยวกับการจัดเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของ แฟกทอเรียล n คือ จำนวนวิธีที่สิ่งของ n สิ่งจัดเรียงสับเปลี่ยนกัน ตัวอย่า งเช่น หากมีกระถางต้นไม้ 5 กระถาง จะสามารถ จัดเรียงสับเปลี่ยนเป็นรูปต่างๆ กันได้ 5! = 120 แบบแตกต่างกัน

5 พาย หรือ ไพ ( อักษรกรีก : π) เป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ ที่เกิดจากความยาวเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ค่า π มักใช้ในคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ และวิศวกรรม π แม้ว่าค่านี้มีความละเอียดพอที่จะใช้ในงานวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์แล้ว ปัจจุบันมีการคำนวณค่า π ได้หลายตำแหน่ง ซึ่งหาได้ทั่วไปจากอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยทั่วไปสามารถคำนวณค่า π ได้พันล้านหลัก ขณะที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณค่า π ได้เกินล้านล้านหลัก และไม่พบว่ามี รูปแบบที่ซ้ำกันของค่า π ปรากฏอยู่

6 π มีนิยามว่าเป็นอัตราส่วนของเส้นรอบวงหาร ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม หรือเป็นอัตราส่วนของ พื้นที่วงกลม หารด้วย รัศมียกกำลังกำลังสอง π มักปรากฏในสูตรที่เกี่ยวกับวงกลมและทรงกลม

7 เป็นสัญลักษณ์ที่นักคณิตศาสตร์อังกฤษชื่อ William James ใช้เป็นครั้งแรกในปี พ. ศ. 2249 เพื่อบอกอัตราส่วนระหว่างความยาว เส้นรอบวงกลมกับความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงนั้น π ค่า π โดยประมาณ π = 3.14

8


ดาวน์โหลด ppt เมื่อนักคณิตศาสตร์เขียน 4! เครื่องหมายตกใจ ไม่ได้หมายถึงความแปลกใจ หรือความตื่นเต้น คงเป็นเพียงวิธีสะดวกในทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ เขียนแทนการคูณตั้งแต่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google