งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Name purimpurch pawornwangwat present Teacher. chaiyasit patwang

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Name purimpurch pawornwangwat present Teacher. chaiyasit patwang"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Name purimpurch pawornwangwat present Teacher. chaiyasit patwang

2 YOU KNOW !!!!!! Round= โค้ง polynomial functions = ฟังก์ชันชั่นพหุนาม
continuous = ต่อเนื่องกัน Round= โค้ง Resemble = คล้ายกัน Even = เลขคี่ Odd = เลขคู่

3 Graphs of polynomial functions are continuous
Graphs of polynomial functions are continuous. That is, they have no breaks, holes, or gaps. continuous smooth polynomial Polynomial functions are also smooth with rounded turns. Graphs with points or cusps are not graphs of polynomial functions. x y f (x) = x3 – 5x2 + 4x + 4

4 Polynomial functions of the form f (x) = x n, n  1 are called
Polynomial functions of the form f (x) = x n, n  1 are called power functions. f (x) = x4 f (x) = x2 f (x) = x5 f (x) = x3 If n is even, their graphs resemble the graph of f (x) = x3. If n is odd, their graphs resemble the graph of f (x) = x2. x y x y

5 ฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่ (Even and Odd Function)
ฟังก์ชัน จะเรียก ว่า ฟังก์ชันคู่(Even Function) ถ้า ทุกจำนวน ในโดเมนและ จำนวน ในโดเมนแล้ว พบว่า f (-x)= f(x) ฟังก์ชัน จะเรียก ว่า ฟังก์ชันคี่ (Odd Function) ถ้า ทุกจำนวน ในโดเมนและ จำนวน ในโดเมนแล้ว พบว่า f (-x)= -f(x) ฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชัน คู่ ต่อเมื่อ กราฟของฟังก์ชันมีสมมาตร กับแกน y ฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชันคี่ เต่อเมื่อ กราฟของฟังก์ชันมีสมมาตร กับจุด กำเนิด

6 END THANKS YOU FOR WATCHED


ดาวน์โหลด ppt Name purimpurch pawornwangwat present Teacher. chaiyasit patwang

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google