งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

polynomial functions = ฟังก์ชันชั่นพหุนาม continuous = ต่อเนื่องกัน Round= โค้ง Resemble = คล้ายกัน Even = เลขคี่ Odd = เลขคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "polynomial functions = ฟังก์ชันชั่นพหุนาม continuous = ต่อเนื่องกัน Round= โค้ง Resemble = คล้ายกัน Even = เลขคี่ Odd = เลขคู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 polynomial functions = ฟังก์ชันชั่นพหุนาม continuous = ต่อเนื่องกัน Round= โค้ง Resemble = คล้ายกัน Even = เลขคี่ Odd = เลขคู่

3 continuous smooth polynomial Polynomial functions are also smooth with rounded turns. Graphs with points or cusps are not graphs of polynomial functions. x y f (x) = x 3 – 5x 2 + 4x + 4

4  f (x) = x 4  f (x) = x 2 f (x) = x 5 f (x) = x 3 If n is even, their graphs resemble the graph of f (x) = x3. If n is odd, their graphs resemble the graph of f (x) = x 2. x y x y

5 ฟังก์ชัน จะเรียก ว่า ฟังก์ชันคู่ (Even Function) ถ้า ทุก จำนวน ในโดเมนและจำนวน ในโดเมนแล้ว พบว่า f (-x)= f(x) ฟังก์ชัน จะเรียก ว่า ฟังก์ชันคี่ (Odd Function) ถ้า ทุก จำนวน ในโดเมนและจำนวน ในโดเมนแล้ว พบว่า f (-x)= -f(x) ฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชัน คู่ ต่อเมื่อ กราฟของฟังก์ชันมีสมมาตร กับแกน y ฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชันคี่ เต่อเมื่อ กราฟของฟังก์ชันมีสมมาตร กับจุด กำเนิด

6 THANKS YOU FOR WATCHED


ดาวน์โหลด ppt polynomial functions = ฟังก์ชันชั่นพหุนาม continuous = ต่อเนื่องกัน Round= โค้ง Resemble = คล้ายกัน Even = เลขคี่ Odd = เลขคู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google