งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ นักคณิตศาสตร์. นางสาวปัณฐิตา สุจริตพิทักษ์ กุล ม.4/5 เลขที่ 16 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ นักคณิตศาสตร์. นางสาวปัณฐิตา สุจริตพิทักษ์ กุล ม.4/5 เลขที่ 16 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ นักคณิตศาสตร์

2 นางสาวปัณฐิตา สุจริตพิทักษ์ กุล ม.4/5 เลขที่ 16 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน

3 เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ (Leonhard Euler) ค. ศ. 1707 – 1783 ประวัติ เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ ( Leonhard Euler) เป็นนัก คณิตศาสตร์ และ นักฟิสิกส์ ชาวสวิส เขาได้ชื่อว่าเป็นนัก คณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยมี เลออน ฮาร์ด ออยเลอร์ เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า ” ฟังก์ชัน ” ใน การบรรยายถึงความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร เช่น y = F( x ) เขายังได้ชื่อว่าเป็นคนแรกที่ประยุกต์แคลคูลัส เข้าไปยังวิชา ฟิสิกส์ ออยเลอร์เกิดและโตในเมือง บา เซิล เขาเป็นเด็กที่มีความเป็นอัจริยะทางคณิตศาสตร์ เขาเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ เซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก และต่อมาก็สอนที่ เบอร์ลิน และได้ย้อนกลับ ไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอีกครั้ง เขาเป็นนักคณิตศาสตร์ ที่มีผลงานมากมายที่สุดคนหนึ่ง

4 เลออนฮาร์ด ออย เลอร์ ( Leonhard Euler)

5 ผลงาน ผลงานทั้งหมดของเขารวบรวมได้ ถึง 75 เล่ม ผลงานของเขามีอิทธิพลอย่างมาก ต่อผลงานทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 18 เขา ต้องสูญเสียการมองเห็น และตาบอดสนิท ตลอด 17 ปีสุดท้ายในชีวิตของเขา ซึ่งในช่วงนี้ เองที่เขาสามารถผลิตผลงานได้ถึงเกือบ ครึ่งหนึ่งของผลงานทั้ง หมดของเขา ดาว เคราะห์น้อย 2002 ออยเลอร์ ได้ถูกตั้งชื่อเพื่อ เป็นเกียรติแก่เขา

6 ยุคลิดแห่งอะเล็กซานเดรีย ( Euclid of Alexandria ) ประมาณ 450 - 3800 ก่อนคริสต์ศักราช ประวัติ ยุคลิดเป็นชาวกรีก ศึกษาที่สถาบัน ของ Plato ที่กรุงเอเธนส์ ท่านได้รับการ แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์คนแรกที่ มหาวิทยาลัยอะเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง แรกในโลกตั้งขึ้นประมาณ 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช

7 ยุคลิดแห่งอะเล็กซานเดรีย ( Euclid of Alexandria )

8 ผลงาน ผลงานชิ้นสำคัญของยุคลิดคือการเขียน ตำราทางคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ ผลงานที่ยังคงอยู่ ในปัจจุบัน 5 ชิ้น คือ Division of Figures, Data, Phaenomena, Optic และ Elements Elements ประกอบด้วย หนังสือ 13 เล่ม และทฤษฎีบท 465 ทฤษฎีบท เป็นต้น แบบของตำราคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีนิร นัย ( Deduction) เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรขาคณิต แบบ ยุคลิด แต่ก็มีเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งทฤษฎีจำนวน

9 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ นักคณิตศาสตร์. นางสาวปัณฐิตา สุจริตพิทักษ์ กุล ม.4/5 เลขที่ 16 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google