งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A.4 Rational Expressions

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A.4 Rational Expressions"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A.4 Rational Expressions
นิพจน์ตรรกยะ

2 บัญชีศัพท์

3 Polynomial พหุนาม

4 Complex Fractions เศษส่วนซ้อน

5 Numerator จำนวนตัวเศษ

6 Denominator จำนวนตัวส่วน

7 Algebraic Expressions
การเขียนทางพีชคณิต

8 พีชคณิต ( Algebra ) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง ความสัมพันธ์ และจำนวน โดยศึกษาเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ และหาร การยกกำลังและการถอดราก รวมไปถึง การศึกษา สัญลักษณ์ ตัวแปร และเซต

9 บิดาแห่งพีชคณิต อัลคอวาริซมีย์ เกิดในคอวาริซมุ เขตการปกครองคุรอซานใน เปอร์เซีย เป็นนักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นนักเขียนและนักแปลด้วย งานของเขาที่เขียนจะ เป็นภาษาอาหรับเท่านั้น ถึงแม้ภาษาดั้งเดิมของเขาจะเป็นภาษาเปอร์เซีย หนังสือที่เขียนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์และแผนที่

10 ชีวิตในวัยเยาว์ไม่เป็นที่ทราบกันมากนัก ทราบว่ามีชื่อเสียงอยู่ใน สมัยอัลมะอ์มูนแห่งราชวงศ์อับบาสียะฮ์ซึ่งได้สนับสนุนงาน วิชาการเป็นอย่างสูงได้ตั้งสถาบันการเรียนรู้และห้องสมุดมีนัก ปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ทำงานค้นคว้าและแปลตำราจาก ภาษากรีก โรมัน และอินเดีย มีการสะสมงานสำคัญๆของโรมัน มากมายและได้มีการสร้างหอสังเกตการณ์ดาวขึ้น อัลคอวาริซมีย์ และคณะเช่นผู้คนในตระกูลมูซาเป็นนักวิชาการของสถาบันการ เรียนรู้แห่งแบกแดด งานส่วนหนึ่งคืองานแปลและศึกษาต้นฉบับ งานทางวิทยาศาสตร์ของกรีก

11 อัลคอวาริซมีย์ได้เขียนตำราเสนอแก่ คอลีฟะห์อัลมะอ์มูนหลาย ฉบับ เช่น ตำราทางคณิตศาสตร์ชื่อ "ฮิซาบ อัลญับริ วะ อัล มุกอบะละห์" ซึ่งเป็น ผลงานที่มีชื่อเสียงมากของอัลคอวาริซมีย์ ชื่อของตำรานี้เป็นที่มาของคำว่า "Algebra" หรือ พีชคณิต

12 ผู้จัดทำ นางสาว ชนัญธร แสงอ่วม เลขที่ 11 ม. 4/5 คุณครูผู้สอน
นางสาว ชนัญธร แสงอ่วม เลขที่ 11 ม. 4/5 คุณครูผู้สอน นาย ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt A.4 Rational Expressions

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google