งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักคณิตศาสตร์ใน อดีต. ปีทาโกรัส (Pythagoras) - เกิด 582 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองซามอส ประเทศกรีซ - เสียชีวิต 507 ปีก่อนคริสต์ศักราช เมืองเมตา ปอนตัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักคณิตศาสตร์ใน อดีต. ปีทาโกรัส (Pythagoras) - เกิด 582 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองซามอส ประเทศกรีซ - เสียชีวิต 507 ปีก่อนคริสต์ศักราช เมืองเมตา ปอนตัม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักคณิตศาสตร์ใน อดีต

2 ปีทาโกรัส (Pythagoras) - เกิด 582 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองซามอส ประเทศกรีซ - เสียชีวิต 507 ปีก่อนคริสต์ศักราช เมืองเมตา ปอนตัม กรีซ - อายุ 16 ปีเขาได้ได้ไปร่ำเรียนเป็นลูกศิษย์ของ เทลีส นักวิทยาศาสตร์ ผู้มี ชื่อเสียงอีกคนของกรีก ผู้ค้นพบไฟฟ้าสถิต

3 - ตั้งโรงเรียนเองบนเกาะซามอส บ้านเกิด โรงเรียนของเขาสอนด้าน ปรัชญา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ มีลูกศิษย์มากมาย ส่วนใหญ่เป็นลูก คณบดี และพอเรียนจบก็มีการตั้งชมรม “ ชุมนุมปี ทาโกเรียน ” เพื่อศึกษาด้านคณิตศาสตร์ “ คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้า ไม่มีคณิตศาสตร์แล้วทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้น เพราะการคำนวณต่างๆต้องเกี่ยวกับตัวเลข ทั้งสิ้น ”

4 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ปิทาโกรัส เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกผู้ตั้ง ทฤษฎีว่าโลกกลมและหมุนรอบตัวเอง รวมถึงดวง อาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ ก็หมุนรอบ ตัวเองเช่นกัน ซึ่งทฤษฎีนี้ต่อมานักดาราศาสตร์ อย่างกาลิเลโอ โคเปอร์นิคัส ได้นำมาพิสูจน์และ ถูกต้อง

5 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ถ้าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่ง มี AĈB เป็นมุมฉาก ให้ a, b และ c เป็นความยาวของ ด้านตรงข้ามมุม A, B และ C ตามลำดับ แล้วจะได้ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวทั้งสามของสามเหลี่ยมมุม ฉาก คือ c 2 = a 2 + b 2

6 การเปรียบเทียบทฤษฎีบทปีทาโกรัสกับบทกลับ ของทฤษฎี ทฤษฎีบทของปีทาโกรัส ข้อความที่เป็นเหตุ คือ ABC เป็นรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก c แทนความยาวของ ด้านตรงข้ามมุมฉาก a และ b แทนความยาว ของด้านประกอบมุมฉาก ข้อความที่เป็นผล คือ c 2 = a 2 + b 2

7 บทกลับของทฤษฎีบทของปีทาโกรัส ข้อความที่เป็นเหตุ คือ ABC เป็นรูป สามเหลี่ยม มีด้านยาว a,b และ c หน่วย และ c 2 = a 2 + b 2 ข้อความที่เป็นผล คือ รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุม ฉาก และมี ด้านที่ยาว c หน่วยเป็นด้านตรงข้าม มุมฉาก

8 อ้างอิง http://www.kr.ac.th/ebook/suvantee/b2.htm http://khtpschool.ning.com/profiles/blogs/62 95747:BlogPost:79846 http://francespaulsen.wordpress.com/2011/ 12/14/


ดาวน์โหลด ppt นักคณิตศาสตร์ใน อดีต. ปีทาโกรัส (Pythagoras) - เกิด 582 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองซามอส ประเทศกรีซ - เสียชีวิต 507 ปีก่อนคริสต์ศักราช เมืองเมตา ปอนตัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google