งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักคณิตศาสตร์ในอดีต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักคณิตศาสตร์ในอดีต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักคณิตศาสตร์ในอดีต

2 ปีทาโกรัส (Pythagoras)
-เกิด 582 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองซามอส ประเทศกรีซ -เสียชีวิต 507 ปีก่อนคริสต์ศักราช เมืองเมตาปอนตัม กรีซ -อายุ 16 ปีเขาได้ได้ไปร่ำเรียนเป็นลูกศิษย์ของเทลีส นักวิทยาศาสตร์ ผู้มีชื่อเสียงอีกคนของกรีก ผู้ค้นพบไฟฟ้าสถิต

3 -ตั้งโรงเรียนเองบนเกาะซามอส บ้านเกิด โรงเรียนของเขาสอนด้าน ปรัชญา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ มีลูกศิษย์มากมาย ส่วนใหญ่เป็นลูกคณบดี และพอเรียนจบก็มีการตั้งชมรม “ชุมนุมปีทาโกเรียน” เพื่อศึกษาด้านคณิตศาสตร์ “คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าไม่มีคณิตศาสตร์แล้วทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้น เพราะการคำนวณต่างๆต้องเกี่ยวกับตัวเลขทั้งสิ้น” 

4 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ปิทาโกรัส เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกผู้ตั้งทฤษฎีว่าโลกกลมและหมุนรอบตัวเอง รวมถึงดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ ก็หมุนรอบตัวเองเช่นกัน ซึ่งทฤษฎีนี้ต่อมานักดาราศาสตร์อย่างกาลิเลโอ โคเปอร์นิคัส ได้นำมาพิสูจน์และถูกต้อง

5 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส  ถ้าสามเหลี่ยม  ABC  เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก  ซึ่งมี  AĈB  เป็นมุมฉาก  ให้  a , b และ c  เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม  A , B และ C  ตามลำดับ     แล้วจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวทั้งสามของสามเหลี่ยมมุมฉาก  คือ                         c2  =  a2  +  b2

6 การเปรียบเทียบทฤษฎีบทปีทาโกรัสกับบทกลับของทฤษฎี
ทฤษฎีบทของปีทาโกรัส ข้อความที่เป็นเหตุ          คือ   ABC  เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก                                              c  แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก                                              a และ b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉาก ข้อความที่เป็นผล            คือ    c2  =  a2 + b2

7 บทกลับของทฤษฎีบทของปีทาโกรัส
ข้อความที่เป็นเหตุ         คือ   ABC  เป็นรูปสามเหลี่ยม   มีด้านยาว a ,b และ c หน่วย   และ  c2  =  a2 + b2 ข้อความที่เป็นผล          คือ   รูปสามเหลี่ยม ABCเป็นรูปสามเหลี่ยมมุม ฉาก และมีด้านที่ยาว  c  หน่วยเป็นด้านตรงข้าม มุมฉาก

8 อ้างอิง http://www.kr.ac.th/ebook/suvantee/b2.htm


ดาวน์โหลด ppt นักคณิตศาสตร์ในอดีต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google