งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM701. KM701 ศท. ดร.701(952701) ทฤษฎีพื้นฐานด้านการ จัดการความรู้ Theory in Knowledge Management สามารถจัดพิมพ์ / ส่งออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM701. KM701 ศท. ดร.701(952701) ทฤษฎีพื้นฐานด้านการ จัดการความรู้ Theory in Knowledge Management สามารถจัดพิมพ์ / ส่งออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM701

2 KM701 ศท. ดร.701(952701) ทฤษฎีพื้นฐานด้านการ จัดการความรู้ Theory in Knowledge Management สามารถจัดพิมพ์ / ส่งออก – สร้างหนังสือ สร้างหนังสือ – ดาวน์โหลดในชื่อ PDF ดาวน์โหลดในชื่อ PDF – หน้าสำหรับพิมพ์ หน้าสำหรับพิมพ์

3 ผลจากการดำเนินการ CoP ข้อดี ข้อมูลเป็นเนื้อหาและทฤษฎีในรายวิชา KM701 สมาชิกใน CoP มีการแบ่งหัวข้อในการ เพิ่มเติมข้อมูล มีการปรับแก้ไข และแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม ข้อเสีย บุคคลทั่วไปสามารถเพิ่มข้อมูลได้ ข้อมูลที่เพิ่มเติมอาจไม่เป็นจริง ( ความ ถูกต้องของข้อมูล ) รูปแบบ ( กระทู้ ) ไม่สามารถเพิ่มเติมเป็น ภาพ จึงไม่น่าสนใจ ไม่มีข้อมูลการอัพเดท

4

5

6

7

8

9 Thank You สมาชิก HONGJU ZHANG นางสาวมะลิวรรณ ชัยชนะ นายเศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติ นางสาวชลนิศา พรหมเผือก ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ นางสาววิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์


ดาวน์โหลด ppt KM701. KM701 ศท. ดร.701(952701) ทฤษฎีพื้นฐานด้านการ จัดการความรู้ Theory in Knowledge Management สามารถจัดพิมพ์ / ส่งออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google