งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM701. KM701 ศท. ดร.701(952701) ทฤษฎีพื้นฐานด้านการ จัดการความรู้ Theory in Knowledge Management สามารถจัดพิมพ์ / ส่งออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM701. KM701 ศท. ดร.701(952701) ทฤษฎีพื้นฐานด้านการ จัดการความรู้ Theory in Knowledge Management สามารถจัดพิมพ์ / ส่งออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM701

2 KM701 http://th.wikibooks.org/wiki/KM701 ศท. ดร.701(952701) ทฤษฎีพื้นฐานด้านการ จัดการความรู้ Theory in Knowledge Management สามารถจัดพิมพ์ / ส่งออก – สร้างหนังสือ สร้างหนังสือ – ดาวน์โหลดในชื่อ PDF ดาวน์โหลดในชื่อ PDF – หน้าสำหรับพิมพ์ หน้าสำหรับพิมพ์

3 ผลจากการดำเนินการ CoP ข้อดี ข้อมูลเป็นเนื้อหาและทฤษฎีในรายวิชา KM701 สมาชิกใน CoP มีการแบ่งหัวข้อในการ เพิ่มเติมข้อมูล มีการปรับแก้ไข และแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม ข้อเสีย บุคคลทั่วไปสามารถเพิ่มข้อมูลได้ ข้อมูลที่เพิ่มเติมอาจไม่เป็นจริง ( ความ ถูกต้องของข้อมูล ) รูปแบบ ( กระทู้ ) ไม่สามารถเพิ่มเติมเป็น ภาพ จึงไม่น่าสนใจ ไม่มีข้อมูลการอัพเดท

4

5

6

7

8

9 Thank You สมาชิก 542132001HONGJU ZHANG 542132011 นางสาวมะลิวรรณ ชัยชนะ 542132017 นายเศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติ 542132030 นางสาวชลนิศา พรหมเผือก 542132031 ว่าที่ร. ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ 542132032 นางสาววิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์


ดาวน์โหลด ppt KM701. KM701 ศท. ดร.701(952701) ทฤษฎีพื้นฐานด้านการ จัดการความรู้ Theory in Knowledge Management สามารถจัดพิมพ์ / ส่งออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google