งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM701.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM701."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM701

2 KM701 http://th.wikibooks.org/wiki/KM701
ศท.ดร.701(952701) ทฤษฎีพื้นฐานด้านการจัดการความรู้ Theory in Knowledge Management สามารถจัดพิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดในชื่อ PDF หน้าสำหรับพิมพ์

3 ผลจากการดำเนินการ CoP
ข้อดี ข้อมูลเป็นเนื้อหาและทฤษฎีในรายวิชา KM701 สมาชิกใน CoP มีการแบ่งหัวข้อในการเพิ่มเติมข้อมูล มีการปรับแก้ไข และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ข้อเสีย บุคคลทั่วไปสามารถเพิ่มข้อมูลได้ ข้อมูลที่เพิ่มเติมอาจไม่เป็นจริง (ความถูกต้องของข้อมูล) รูปแบบ (กระทู้) ไม่สามารถเพิ่มเติมเป็นภาพ จึงไม่น่าสนใจ ไม่มีข้อมูลการอัพเดท

4

5

6

7

8

9 Thank You สมาชิก 542132001 HONGJU ZHANG 542132011
นางสาวมะลิวรรณ ชัยชนะ นายเศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติ นางสาวชลนิศา พรหมเผือก ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ นางสาววิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์ สมาชิก Thank You


ดาวน์โหลด ppt KM701.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google