งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำลองการทำงานของ มอเตอร์ Mono Pole Motor อ. มนตรี สุขเลื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำลองการทำงานของ มอเตอร์ Mono Pole Motor อ. มนตรี สุขเลื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำลองการทำงานของ มอเตอร์ Mono Pole Motor อ. มนตรี สุขเลื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์

2 ทฤษฎีเบื้องต้น ของแม่เหล็กไฟฟ้า กฏมือซ้ายของเฟลมมิ่ง หรือ กฏของมอเตอร์ ที่มา : www.rmutphysics.com/.../OLDNEWS/112/inde x112.htm

3 ที่มา :www.damrong.ac.th/.../Electronic/pa ge7.htm Electrical motive force กระแสไฟฟ้า Flux เส้นแรงแม่เหล็ก ทิศทางการ หมุน Direction

4 เตรียมอุปกรณ์ ทำมอเตอร์ Mono Pole Motor 1. ถ่านไฟฉาย 2. ถ่านนาฬิกา 3. แม่เหล็กถาวร 4. ลวดทองแดง 5. มีด Cutter

5 ประกอบอุปกรณ์ ประกอบอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ แม่เหล็กถาวร ถ่านนาฬิกา ถ่านไฟฉาย

6 ส่วนของขดลวด ส่วนของขดลวดสามารถออกแบบเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ แต่ต้องไม่มีนำหนักมากเกิน ที่ตัวลวดจะหมุนได้ รูปแบบของขดลวดต้องมีความสมมาตรซ้าย - ขวา ใช้มี cutter ขูดเอาสาร เคลือบออก

7 ประกอบชุดทดลอง นำลวดและชุดโครงสร้างมาประกอบดังรูป เป็นจุดสัมผัสที่ทำให้การ ไหลของกระแสครบ วงจร

8 อธิบายหลักการทำงาน แสดงภาพการตัดกันของสนามแม่เหล็ก และ กระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดการหมุนของขดลวด เส้นแรงแม่เหล็ก การไหลของ กระแสไฟฟ้า ที่ถ่านไฟฉายจะต้อง เป็นจุดหมุนที่ดีของ ขดลวด อาจใช้ค้อน เคาะเพื่อให้ บุ๋มเป็นจุด หมุนได้

9 แฟคเตอร์ที่เกี่ยวข้องต่อความแรงในการ หมุน สูตรที่เกี่ยวข้องกับแรงในการหมุนของมอเตอร์ F=IBN F= แรงในการหมุน I= กระแสไฟฟ้า N= จำนวนรอบ ขดลวด B= เส้นแรง แม่เหล็ก

10 ตัวอย่างการออกแบบขดลวด


ดาวน์โหลด ppt การจำลองการทำงานของ มอเตอร์ Mono Pole Motor อ. มนตรี สุขเลื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google