งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 3 การจัดการกับ ข้อความ. 2 การจัดการกับข้อความ การใส่ข้อความในสไลด์ทำ ได้หลายวิธี คือ – ใส่ในตัวยึด ใส่ในกล่อง ข้อความ – ใส่ในรูปร่างอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 3 การจัดการกับ ข้อความ. 2 การจัดการกับข้อความ การใส่ข้อความในสไลด์ทำ ได้หลายวิธี คือ – ใส่ในตัวยึด ใส่ในกล่อง ข้อความ – ใส่ในรูปร่างอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 3 การจัดการกับ ข้อความ

2 2 การจัดการกับข้อความ การใส่ข้อความในสไลด์ทำ ได้หลายวิธี คือ – ใส่ในตัวยึด ใส่ในกล่อง ข้อความ – ใส่ในรูปร่างอัตโนมัติ – ใส่ใน

3 3 รูปแบบการใส่ข้อความ การใส่ข้อความในตัวยึด

4 4 การใส่ข้อความในเท็ก บอกซ์ เท็กซ์บ็อกซ์

5 5 ในการลบ ก๊อปปี้ ย้าย หรือ จัดรูปแบบข้อความนั้น จะต้อง เลือกข้อความเสียก่อน โดยการ ลากเมาส์คลุมให้เกิดแถบสีดำ เหมือนกับในโปรแกรม Microsoft Word การเลือกข้อความ

6 6 การเปลี่ยนฟอนต์ให้ ข้อความ มีวิธีดังนี้

7 7 Tip ในกรณีที่เราสร้าง สไลด์ไปแล้วเป็น จำนวนมาก ถ้า ต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ให้กับข้อความใน สไลด์ทั้งหมดโดยใช้ เพียงคำสั่งเดียว เรา สามารถทำได้โดยใช้ คำสั่งจาก เมนูรูปแบบ  แทนที่ ตัวอักษร

8 8 การเปลี่ยนสีให้ข้อความ เราสามารถเปลี่ยนสี ข้อความในโปรแกรม PowerPoint ก็คล้าย กับโปรแกรม Microsoft Word คือ ลากเมาส์คลุม ข้อความที่ต้องการ เปลี่ยนสีให้เกิดแถบ สีดำล้อมรอบแล้ว เปลี่ยนสีข้อความ

9 9 ใส่ข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ การใส่ ข้อความนั้น สามารถที่ใส่ ในรูปที่ เรียกว่า รูปร่าง อัตโนมัติ เช่น ลูกศร, วงกลม, หรือ กล่อง สี่เหลี่ยม


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 3 การจัดการกับ ข้อความ. 2 การจัดการกับข้อความ การใส่ข้อความในสไลด์ทำ ได้หลายวิธี คือ – ใส่ในตัวยึด ใส่ในกล่อง ข้อความ – ใส่ในรูปร่างอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google