งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การจัดการกับข้อความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การจัดการกับข้อความ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การจัดการกับข้อความ

2 การจัดการกับข้อความ การใส่ข้อความในสไลด์ทำได้หลายวิธี คือ
ใส่ในตัวยึด ใส่ในกล่องข้อความ ใส่ในรูปร่างอัตโนมัติ ใส่ใน Word Art  

3 รูปแบบการใส่ข้อความ การใส่ข้อความในตัวยึด  

4 เท็กซ์บ็อกซ์ การใส่ข้อความในเท็กบอกซ์  

5 การเลือกข้อความ ในการลบ ก๊อปปี้ ย้าย หรือจัดรูปแบบข้อความนั้น จะต้องเลือกข้อความเสียก่อน โดยการลากเมาส์คลุมให้เกิดแถบสีดำ เหมือนกับในโปรแกรม Microsoft Word

6 การเปลี่ยนฟอนต์ให้ข้อความ
มีวิธีดังนี้    

7 Tip ในกรณีที่เราสร้างสไลด์ไปแล้วเป็นจำนวนมาก ถ้าต้องการเปลี่ยนฟอนต์ให้กับข้อความในสไลด์ทั้งหมดโดยใช้เพียงคำสั่งเดียว เราสามารถทำได้โดยใช้คำสั่งจาก เมนูรูปแบบแทนที่ตัวอักษร

8 การเปลี่ยนสีให้ข้อความ
เราสามารถเปลี่ยนสีข้อความในโปรแกรม PowerPoint ก็คล้ายกับโปรแกรม Microsoft Word คือลากเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการเปลี่ยนสีให้เกิดแถบสีดำล้อมรอบแล้วเปลี่ยนสีข้อความ 

9 ใส่ข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ
การใส่ข้อความนั้นสามารถที่ใส่ในรูปที่เรียกว่า รูปร่างอัตโนมัติ เช่น ลูกศร, วงกลม, หรือกล่องสี่เหลี่ยม 


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การจัดการกับข้อความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google