งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เงินสดเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนสำคัญที่ต้องการ ระบบควบคุมที่แน่นหนาและรัดกุม  นอกจากการควบคุมเงินสดรับและเงินสดจ่าย อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ระบบบัญชีเงินสดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เงินสดเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนสำคัญที่ต้องการ ระบบควบคุมที่แน่นหนาและรัดกุม  นอกจากการควบคุมเงินสดรับและเงินสดจ่าย อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ระบบบัญชีเงินสดที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เงินสดเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนสำคัญที่ต้องการ ระบบควบคุมที่แน่นหนาและรัดกุม  นอกจากการควบคุมเงินสดรับและเงินสดจ่าย อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ระบบบัญชีเงินสดที่ สมบูรณ์จะต้อง สามารถจัดทำงบประมาณเงินสด สามารถให้ข้อมูลและข่าวสาร ตลอดจนผลิต รายงานที่เหมาะสมและทันเหตุการณ์แก่ผู้บริหาร สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบงานบัญชีย่อย อื่นๆ ได้ดี

3  ระบบเงินสดเป็นระบบงานย่อยที่ติดต่อ เชื่อมโยงใกล้ชิดกับระบบอื่นๆ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ( เงินสดจ่าย ) ระบบเงินเดือนและค่าแรง ( เงินสดจ่าย ) ระบบการแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน ( เงินสดรับ ) สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบงานบัญชีย่อย อื่นๆ ได้ดี

4

5

6

7

8 เงินสดรับ

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt  เงินสดเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนสำคัญที่ต้องการ ระบบควบคุมที่แน่นหนาและรัดกุม  นอกจากการควบคุมเงินสดรับและเงินสดจ่าย อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ระบบบัญชีเงินสดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google