งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 1) จงเรียงลำดับการทำงานของหน่วยความจำและ บอกจุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยความจำแต่ละ ประเภท ลำดับการ ทำงาน หน่วยความจำ จุดแข็งจุดอ่อน Register.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 1) จงเรียงลำดับการทำงานของหน่วยความจำและ บอกจุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยความจำแต่ละ ประเภท ลำดับการ ทำงาน หน่วยความจำ จุดแข็งจุดอ่อน Register."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 1) จงเรียงลำดับการทำงานของหน่วยความจำและ บอกจุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยความจำแต่ละ ประเภท ลำดับการ ทำงาน หน่วยความจำ จุดแข็งจุดอ่อน Register หน่วยความจำที่มี ความเร็วสูง พื้นที่การจัดเก็บน้อย ต้องใช้ไฟเลี้ยง ตลอดเวลา Cache หน่วยความจำที่มี ความเร็วสูงรองจาก รีจิสเตอร์ พื้นที่การจัดเก็บน้อย ต้องใช้ไฟเลี้ยง ตลอดเวลา Main memory หน่วยความจำที่เก็บ ข้อมูลได้จำนวน มากกว่ารีจิสเตอร์ และ แคช ความเร็วในการ ทำงานช้ากว่า รีจิสเตอร์และแคช ต้องใช้ไฟเลี้ยง ตลอดเวลา Secondary memory เก็บข้อมูลได้จำนวน มากที่สุดและถาวร ไม่ต้องมีไฟเลี้ยง ความเร็วในการ ทำงานช้า

2 เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 2) กำหนดให้ดิสก์ของระบบคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งถูก แบ่งออกเป็น 200 ไซลินเดอร์ (0-199) ขณะนี้หัวอ่าน ของดิสก์อยู่ที่ไซลินเดอร์ที่ 100 ถ้ามีการขอใช้ที่ไซลิน เดอร์ต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้ 55,58,39,18,90,160,150,38 และ 184 ระบบจะ จัดสรรการใช้ดิสก์อย่างไร เมื่อกำหนดให้ใช้การจัดการ ใช้ดิสก์ด้วยวิธีต่อไปนี้ – การจัดเวลาแบบมาก่อนได้ก่อนการจัดเวลาแบบ สแกน – การจัดเวลาแบบสั้นที่สุดได้ก่อนการจัดเวลาแบบ ซี - สแกน

3 การจัดเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน (First Come First Serve Scheduling : FCFS) การเคลื่อนที่ หัวอ่าน - เขียน จำนวน ไซลิน เดอร์ 100-> > > > > > > > > รวม 498

4 การจัดเวลาแบบสั้นที่สุดได้ก่อน (Shortest Seek Time First Scheduling : SSTF) การเคลื่อนที่ หัวอ่าน - เขียน จำนวน ไซลิน เดอร์ 100-> > > > > > > > >18424 รวม 248

5 การจัดเวลาแบบสแกน (SCAN) การเคลื่อนที่ หัวอ่าน - เขียน จำนวนไซ ลินเดอร์ 100-> > > > > > > > >18424 รวม 284 การเคลื่อนที่ หัวอ่าน - เขียน จำนวนไซ ลินเดอร์ 100-> > > > > > > > > >1820 รวม 280 ดี ที่สุด

6 การจัดเวลาแบบซี - สแกน (C-SCAN) การเคลื่อนที่ หัวอ่าน - เขียน จำนวนไซ ลินเดอร์ 100-> > > > > > > > > > >9032 รวม 388 การเคลื่อนที่ หัวอ่าน - เขียน จำนวนไซ ลินเดอร์ 100-> > > > > > > > > >15010 รวม 348 ดี ที่สุด

7 3) จงอธิบายข้อดีข้อเสียของวิธีการจัดการใช้ดิสก์ ทั้ง 4 วิธี การจัดเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน – ข้อดี คือ วิธีการจัดเวลาการใช้ดิสก์ที่ง่ายที่สุด – ข้อเสีย คือ หัวอ่าน - เขียน ต้องเคลื่อนที่มาก ทำให้ ประสิทธิภาพการทำงานค่อนข้างต่ำ การจัดเวลาแบบสั้นที่สุดได้ก่อน – ข้อดี คือ เสียเวลาค้นหาน้อย ในการหาตำแหน่งใน การอ่านข้อมูลจากตำแหน่งปัจจุบัน – ข้อเสีย คือ การอดตาย จากการร้องขอใช้ดิสก์แต่ไม่ มีโอกาสได้รับจัดสรรให้ใช้ดิสก์ กรณีที่มีการร้องขอ มาใหม่แต่ใช้เวลาน้อยกว่าการร้องขอปัจจุบันที่จะได้ โอกาสเข้าใช้

8 3) จงอธิบายข้อดีข้อเสียของวิธีการจัดการใช้ดิสก์ ทั้ง 4 วิธี การจัดเวลาแบบสแกน – ข้อดี คือ พิจารณาความหนาแน่ของการร้องขอจะ ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว – ข้อเสีย คือ การร้องขอที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่ง ต้องเสียเวลารอนานกว่า การจัดเวลาแบบซี - สแกน – ข้อดี คือ ลดปัญหาการเกิดภาวะรออย่างไม่รู้จบได้ จัดลำดับรายการร้องขอจำนวนมากให้อยู่ในรูปแบบ ที่จะตอบสนองให้ดีที่สุดได้ – ข้อเสีย คือ ใช้เวลาในการคำนวณ ( ต้องใช้ต้นทุน มากกว่าแบบสแกน )

9 4) การเข้าถึงข้อมูลแบบ Sequential ต่างจาก Random อย่างไรจงอธิบาย การเข้าถึงข้อมูลแบบ Sequential การเข้าถึงข้อมูลแบบ Random มีลักษณะในการอ่านข้อมูล ตามลำดับต่อเนื่อง ในการ อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านไป เรื่อย ๆ ทุก ๆ ส่วน ส่วนที่ไม่ ต้องการก็สามารถกรอข้าม ไปข้างหน้าเพื่ออ่านข้อมูลที่ ต้องการได้ หรือกรอกลับ หลังกรณีที่ต้องการอ่าน ข้อมูลเดิมซ้ำ ลักษณะการอ่านข้อมูล สามารถอ่านได้อย่างอิสระ และเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านข้อมูลที่ ขวางอยู่

10 5) จงอธิบายการทำงานของโครงสร้างไดเร็กทอรี่ แบบต้นไม้ พร้อมระบุข้อดี ข้อเสีย และวิธีแก้ ข้อเสีย โครงสร้างแบบต้นไม้ ผู้ใช้มีอิสระในการจัดหมวดหมู่ ไฟล์ได้มากขึ้น สามารถสร้างไดเร็กทอรี่ซ้อนไดเร็กทอ รี่ได้เรื่อย ๆ คล้ายต้นไม้ที่สามารถสร้างให้สูงกี่ชั้นได เร็กทอรี่ก็ได้ การอ้างถึงแฟ้มต้องเริ่มต้นจากสารบบราก เสมอตามด้วยชื่อสารบบย่อยต่าง ๆ ไล่ตามลำดับชั้น จนถึงสารบบย่อยที่แฟ้มนั้นอยู่และตามด้วยชื่อแฟ้มนั้น ข้อดี สามารถตั้งชื่อไดเร็กทอรี่ซ้ำได้ แต่ต้องอยู่คนละ ระดับชั้นกัน สามารถสร้างซ้อนไดเร็กทอรี่ได้เรื่อย ๆ ไม่ จำกัด ( สร้างสารบบได้หลายระดับ ) ข้อเสีย -


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 1) จงเรียงลำดับการทำงานของหน่วยความจำและ บอกจุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยความจำแต่ละ ประเภท ลำดับการ ทำงาน หน่วยความจำ จุดแข็งจุดอ่อน Register.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google