งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับการทำงานหน่วยความจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับการทำงานหน่วยความจำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับการทำงานหน่วยความจำ
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 จงเรียงลำดับการทำงานของหน่วยความจำและบอกจุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยความจำแต่ละประเภท ลำดับการทำงานหน่วยความจำ จุดแข็ง จุดอ่อน Register หน่วยความจำที่มีความเร็วสูง พื้นที่การจัดเก็บน้อยต้องใช้ไฟเลี้ยงตลอดเวลา Cache หน่วยความจำที่มีความเร็วสูงรองจากรีจิสเตอร์ Main memory หน่วยความจำที่เก็บข้อมูลได้จำนวนมากกว่ารีจิสเตอร์ และ แคช ความเร็วในการทำงานช้ากว่ารีจิสเตอร์และแคช ต้องใช้ไฟเลี้ยงตลอดเวลา Secondary memory เก็บข้อมูลได้จำนวนมากที่สุดและถาวรไม่ต้องมีไฟเลี้ยง ความเร็วในการทำงานช้า

2 เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 2) กำหนดให้ดิสก์ของระบบคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งถูกแบ่งออกเป็น 200 ไซลินเดอร์(0-199) ขณะนี้หัวอ่านของดิสก์อยู่ที่ไซลินเดอร์ที่ 100 ถ้ามีการขอใช้ที่ไซลินเดอร์ต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้ 55,58,39,18,90,160,150,38 และ 184 ระบบจะจัดสรรการใช้ดิสก์อย่างไร เมื่อกำหนดให้ใช้การจัดการใช้ดิสก์ด้วยวิธีต่อไปนี้ การจัดเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน การจัดเวลาแบบสแกน การจัดเวลาแบบสั้นที่สุดได้ก่อน การจัดเวลาแบบซี-สแกน

3 การจัดเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน (First Come First Serve Scheduling : FCFS)
การเคลื่อนที่หัวอ่าน-เขียน จำนวน ไซลินเดอร์ 100->55 45 55->58 3 58->39 19 39->18 21 18->90 72 90->160 70 160->150 10 150->38 112 38->184 146 รวม 498

4 การเคลื่อนที่หัวอ่าน-เขียน
การจัดเวลาแบบสั้นที่สุดได้ก่อน (Shortest Seek Time First Scheduling : SSTF) การเคลื่อนที่หัวอ่าน-เขียน จำนวน ไซลินเดอร์ 100->90 10 90->58 32 58->55 3 55->39 16 39->38 1 38->18 20 18->150 132 150->160 160->184 24 รวม 248

5 การจัดเวลาแบบสแกน (SCAN)
การเคลื่อนที่หัวอ่าน-เขียน จำนวนไซลินเดอร์ 100->90 10 90->58 32 58->55 3 55->39 16 39->38 1 38->18 20 18->0 18 0-150 150 150->160 160->184 24 รวม 284 การเคลื่อนที่หัวอ่าน-เขียน จำนวนไซลินเดอร์ 100->150 50 150->160 10 160->184 24 184->199 15 199->90 109 90->58 32 58->55 3 55->39 16 39->38 1 38->18 20 รวม 280 ดีที่สุด

6 การจัดเวลาแบบซี-สแกน (C-SCAN)
การเคลื่อนที่หัวอ่าน-เขียน จำนวนไซลินเดอร์ 100->150 50 150->160 10 160->184 24 184->199 15 199->0 199 0->18 18 18->38 20 38->39 1 39->55 16 55->58 3 58->90 32 รวม 388 การเคลื่อนที่หัวอ่าน-เขียน จำนวนไซลินเดอร์ 100->90 10 90->58 32 58->55 3 55->39 16 39->38 1 38->18 20 18->0 18 0-199 199 199->184 15 184->160 24 160->150 รวม 348 ดีที่สุด

7 3) จงอธิบายข้อดีข้อเสียของวิธีการจัดการใช้ดิสก์ทั้ง 4 วิธี
การจัดเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน ข้อดี คือ วิธีการจัดเวลาการใช้ดิสก์ที่ง่ายที่สุด ข้อเสีย คือ หัวอ่าน-เขียน ต้องเคลื่อนที่มาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานค่อนข้างต่ำ การจัดเวลาแบบสั้นที่สุดได้ก่อน ข้อดี คือ เสียเวลาค้นหาน้อย ในการหาตำแหน่งในการอ่านข้อมูลจากตำแหน่งปัจจุบัน ข้อเสีย คือ การอดตาย จากการร้องขอใช้ดิสก์แต่ไม่มีโอกาสได้รับจัดสรรให้ใช้ดิสก์ กรณีที่มีการร้องขอมาใหม่แต่ใช้เวลาน้อยกว่าการร้องขอปัจจุบันที่จะได้โอกาสเข้าใช้

8 3) จงอธิบายข้อดีข้อเสียของวิธีการจัดการใช้ดิสก์ทั้ง 4 วิธี
การจัดเวลาแบบสแกน ข้อดี คือ พิจารณาความหนาแน่ของการร้องขอจะได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ข้อเสีย คือ การร้องขอที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งต้องเสียเวลารอนานกว่า การจัดเวลาแบบซี-สแกน ข้อดี คือ ลดปัญหาการเกิดภาวะรออย่างไม่รู้จบได้ จัดลำดับรายการร้องขอจำนวนมากให้อยู่ในรูปแบบที่จะตอบสนองให้ดีที่สุดได้ ข้อเสีย คือ ใช้เวลาในการคำนวณ (ต้องใช้ต้นทุนมากกว่าแบบสแกน)

9 4) การเข้าถึงข้อมูลแบบ Sequential ต่างจาก Random อย่างไรจงอธิบาย
มีลักษณะในการอ่านข้อมูลตามลำดับต่อเนื่อง ในการอ่านไม่จำเป็นต้องอ่านไปเรื่อย ๆ ทุก ๆ ส่วน ส่วนที่ไม่ต้องการก็สามารถกรอข้ามไปข้างหน้าเพื่ออ่านข้อมูลที่ต้องการได้ หรือกรอกลับหลังกรณีที่ต้องการอ่านข้อมูลเดิมซ้ำ ลักษณะการอ่านข้อมูลสามารถอ่านได้อย่างอิสระ และเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านข้อมูลที่ขวางอยู่

10 5) จงอธิบายการทำงานของโครงสร้างไดเร็กทอรี่แบบต้นไม้ พร้อมระบุข้อดี ข้อเสีย และวิธีแก้ข้อเสีย
โครงสร้างแบบต้นไม้ ผู้ใช้มีอิสระในการจัดหมวดหมู่ไฟล์ได้มากขึ้น สามารถสร้างไดเร็กทอรี่ซ้อนไดเร็กทอรี่ได้เรื่อย ๆ คล้ายต้นไม้ที่สามารถสร้างให้สูงกี่ชั้นไดเร็กทอรี่ก็ได้ การอ้างถึงแฟ้มต้องเริ่มต้นจากสารบบรากเสมอตามด้วยชื่อสารบบย่อยต่าง ๆ ไล่ตามลำดับชั้นจนถึงสารบบย่อยที่แฟ้มนั้นอยู่และตามด้วยชื่อแฟ้มนั้น ข้อดี สามารถตั้งชื่อไดเร็กทอรี่ซ้ำได้ แต่ต้องอยู่คนละระดับชั้นกัน สามารถสร้างซ้อนไดเร็กทอรี่ได้เรื่อย ๆ ไม่จำกัด (สร้างสารบบได้หลายระดับ) ข้อเสีย -


ดาวน์โหลด ppt ลำดับการทำงานหน่วยความจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google