งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Homework #6 การบ้านมี 2 ส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Homework #6 การบ้านมี 2 ส่วน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Homework #6 การบ้านมี 2 ส่วน
ให้สร้างชุดกฎสำหรับ play=no จากข้อมูล weather data โดยใช้ PRISM algorithm (2) ให้ทดลองใช้โปรแกรม WEKA เพื่อประยุกต์ใช้งาน ทางด้าน Data Mining โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ - สร้าง ARFF file ตามตารางที่ให้มา - ใช้ algorithm ที่ระบุในโจทย์เพื่อสร้างโมเดล - ใช้โมเดลที่สร้างมาเพื่อทำนาย

2 Application: ประเมินคุณภาพของโรงแรม
ให้ใช้ PRISM ในการสร้างกฎการตัดสินใจจากข้อมูลในตาราง ถ้าโรงแรม A มีการให้บริการสปา (yes) ร้านอาหารอยู่ในระดับดี (good) และตั้งอยู่ในชานเมือง (suburban) จะได้รับการประเมินคุณภาพเป็นระดับใด

3 Application: ระบบแนะนำข้อมูล (Recommender System)
ให้ใช้ Association Rule Mining ในการสร้างกฎจากข้อมูลในตาราง - ถ้าลูกค้าชอบฟัง Groove Riders ระบบควรแนะนำนักร้องคน/วงใด - ถ้าลูกค้าชอบฟัง Big Ass กับ Potato ระบบควรแนะนำนักร้องคน/วงใด - ถ้าลูกค้าไม่ชอบฟัง Waii ระบบควรแนะนำนักร้องคน/วงใด


ดาวน์โหลด ppt Homework #6 การบ้านมี 2 ส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google