งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Telecommunication Systems: Basic Knowledge formanagement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Telecommunication Systems: Basic Knowledge formanagement"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Telecommunication Systems: Basic Knowledge formanagement
วิเศษ ศักดิ์ศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 1. ความถี่ 2. สเปกตรัม 3. อุปกรณ์ 4. สัญลักษณ์
สายนำสัญญาณ 4. สัญลักษณ์ 5. การออกแบบ การแพร่กระจายคลื่น

3 สัญญลักษณ์ของอุปกรณ์โทรคมนาคม
วัตถุประสงค์ของการใช้สัญญลักษณ์ ง่ายเพราะไม่ต้องเขียนของจริง เป็นสากลทุกคนเข้าใจตรงกัน เป็นสัญลักษณ์จากการสรุปลักษณะสำคัญของแต่ละอุปกรณ์ สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดเฉพาะเข้าไปได้ ล้าสมัยช้า

4 ตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง
สัญลักษณ์

5 ตัวประกอบค่าสำหรับการคำนวณ
ตัวประกอบการคับปลิ้ง ไดเร็กติวิตี้ ไอโซเลชั่น

6 ตัวอย่าง ตัวคับเปลอร์แบบมีทิศทางขนาด10dBมีค่าประกอบดังนี้
ความแรงสัญญาณด้านเข้า P1=10mW ให้หาความแรงสัญญาณในแต่ละพอร์ต

7 เฉลย P1 =10mW =10dBm P3 =P1-C =10dBm-10dB =0dBm =1mW
D(dB) =40dB =10log(P3/P4) =P3(dB)-P4(dB) P4 =P3(dB)-D(dB) =0dBm-40dB =-40dBm =0.0001mW P2 =P1-P3-P4 =9mW =9.5dBm

8 การสูญเสียจากการแทรกสอด(insertion loss)

9 ตัวแบ่งกำลัง Power Divider
พอร์ต2 และ3 เป็น isolate

10 เรื่องของฟิลเตอร์ อุปกรณ์ฟิลเตอร์มีหน้าที่กรองความถี่ที่ต้องการ หรือไม่ต้องการเข้าสู่ระบบความถี่นั้นอาจจะเป็นความถี่ต่ำ ความถี่สูงหรือความถี่ที่เป็นช่วงก็ได้

11 Low pass filter

12 Low pass filter

13 Low pass?

14 High pass filter

15 High pass filter

16 Band pass filter

17 Band pass filter

18 Linear graph

19 กราฟเซมิล็อก

20 ISOLATORS AND OSCILLATORS

21 Antenna

22 Antenna Pattern

23 Antenna Pattern

24 Antenna Pattern

25 Antenna Pattern

26 Antenna Pattern

27 Antenna Type

28

29 Microstrip Antenna

30 CIRCULATORS

31 Down converter

32 Up converter

33 Mixer

34 Switch

35 Amplifier


ดาวน์โหลด ppt Telecommunication Systems: Basic Knowledge formanagement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google