งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Telecommunication Systems: Basic Knowledge formanagement วิเศษ ศักดิ์ศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Telecommunication Systems: Basic Knowledge formanagement วิเศษ ศักดิ์ศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Telecommunication Systems: Basic Knowledge formanagement วิเศษ ศักดิ์ศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 1. ความถี่ 2. สเปกตรัม 3. อุปกรณ์  สายนำสัญญาณ 4. สัญลักษณ์ 5. การออกแบบ  การแพร่กระจายคลื่น

3 สัญญลักษณ์ของอุปกรณ์โทรคมนาคม วัตถุประสงค์ของการใช้สัญญลักษณ์  ง่ายเพราะไม่ต้องเขียนของจริง  เป็นสากลทุกคนเข้าใจตรงกัน  เป็นสัญลักษณ์จากการสรุปลักษณะสำคัญของแต่ละ อุปกรณ์  สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดเฉพาะเข้าไปได้  ล้าสมัยช้า

4 ตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง สัญลักษณ์

5 ตัวประกอบค่าสำหรับการคำนวณ ตัวประกอบการคับปลิ้ง ไดเร็กติวิตี้ ไอโซเลชั่น

6 ตัวอย่าง ตัวคับเปลอร์แบบมีทิศทางขนาด 10dB มีค่าประกอบ ดังนี้  ไดเร็กติวิตี้ 40dB  ความแรงสัญญาณด้านเข้า P1=10mW  ให้หาความแรงสัญญาณในแต่ละพอร์ต

7 เฉลย P 1 =10mW=10dBm P3=P 1 -C=10dBm-10dB =0dBm=1mW D(dB)=40dB=10log(P 3 /P 4 ) =P 3 (dB)-P 4 (dB) P 4 =P 3 (dB)-D(dB)=0dBm-40dB=- 40dBm =0.0001mW P 2 =P 1 -P 3 -P 4 =9mW =9.5dBm

8 การสูญเสียจากการแทรกสอด (insertion loss)

9 ตัวแบ่งกำลัง Power Divider พอร์ต 2 และ 3 เป็น isolate

10 เรื่องของฟิลเตอร์ อุปกรณ์ฟิลเตอร์มีหน้าที่กรองความถี่ที่ต้องการ หรือไม่ต้องการเข้าสู่ระบบความถี่นั้นอาจจะเป็น ความถี่ต่ำ ความถี่สูงหรือความถี่ที่เป็นช่วงก็ได้

11 Low pass filter

12

13 Low pass?

14 High pass filter

15

16 Band pass filter

17

18 Linear graph

19 กราฟเซมิล็อก

20 ISOLATORS AND OSCILLATORS

21 Antenna

22 Antenna Pattern

23

24

25

26

27 Antenna Type

28

29 Microstrip Antenna

30 CIRCULATORS

31 Down converter

32 Up converter

33 Mixer

34 Switch

35 Amplifier


ดาวน์โหลด ppt Telecommunication Systems: Basic Knowledge formanagement วิเศษ ศักดิ์ศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google