งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Testing SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Testing SCC : Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software Testing SCC : Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th

2 กลยุทธ์ในการทดสอบโปรแกรม มี 2 แบบคือ Black Box Testing White Box Testing

3 Black Box Testing เป็นการทดสอบโดยไม่คำนึงถึงคำสั่งภายใน โปรแกรม เป็นการทดสอบ Function ต่าง ๆ ของ โปรแกรมตาม Requirements ที่มี เป็นการทดสอบโดยดูค่า Output จาก Input ที่ให้กับโปรแกรมต้องมีความสอดคล้องกัน

4 การกำหนดข้อมูลในการทดสอบ ค่าตัวแทนของกลุ่ม ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเกินพิกัด ค่าที่ผิดวิสัย

5 White Box Testing เป็นการทดสอบเพื่อดูโครงสร้างของ โปรแกรม หรือทางเดินในโปรแกรม ต้องสร้างชุดทดสอบเฉพาะสำหรับการ ทดสอบในเงื่อนไขต่าง ๆ ชุดทดสอบจะต้องประกอบด้วยชุดที่สามารถ ประมวลผลอย่างปกติและไม่ปกติ

6 เทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้ในการทดสอบ Manual Testing –การทดสอบโดยไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Automated Testing –การทดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

7 Manual Testing Inspection –การทดสอบแบบตรวจไวยากรณ์ Desk Checking –การทดสอบตามลำดับคำสั่งในโปรแกรม

8 Automated Testing Syntax checking –การทดสอบด้วยการตรวจสอบไวยากรณ์ที่ เขียนขึ้น Unit testing/Module Testing –เป็นการทดสอบโปรแกรมทีละโมดูลเพื่อ หาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในโมดูล

9 Automated Testing Integration testing –เป็นการทดสอบโปรแกรมโดยการเพิ่ม จำนวนโมดูลแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ Top-Down Approach Bottom-Up Approach

10 Automated Testing Stub testing –คือ กลุ่มคำสั่งสั้น ๆ ที่เขียนขึ้นมาเพื่อเป็น โมดูลตัวแทนในการทดสอบโปรแกรม System testing –เป็นการทดสอบโปรแกรมทุกโปรแกรม ร่วมกันว่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่

11 กลยุทธ์ในการทดสอบระบบ Peak load testing Performance testing Recovery testing Storage testing Procedure testing User testing

12 การทดสอบการยอมรับระบบของผู้ใช้ Alpha testing –Recovery testing –Security testing –Stress testing –Performance testing Beta testing


ดาวน์โหลด ppt Software Testing SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google