งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SCC : Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SCC : Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th
Software Testing SCC : Suthida Chaichomchuen

2 กลยุทธ์ในการทดสอบโปรแกรม
มี 2 แบบคือ Black Box Testing White Box Testing

3 Black Box Testing เป็นการทดสอบโดยไม่คำนึงถึงคำสั่งภายในโปรแกรม
เป็นการทดสอบ Function ต่าง ๆ ของโปรแกรมตาม Requirements ที่มี เป็นการทดสอบโดยดูค่า Output จาก Input ที่ให้กับโปรแกรมต้องมีความสอดคล้องกัน

4 การกำหนดข้อมูลในการทดสอบ
ค่าตัวแทนของกลุ่ม ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเกินพิกัด ค่าที่ผิดวิสัย

5 White Box Testing เป็นการทดสอบเพื่อดูโครงสร้างของโปรแกรม หรือทางเดินในโปรแกรม ต้องสร้างชุดทดสอบเฉพาะสำหรับการทดสอบในเงื่อนไขต่าง ๆ ชุดทดสอบจะต้องประกอบด้วยชุดที่สามารถประมวลผลอย่างปกติและไม่ปกติ

6 เทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้ในการทดสอบ
Manual Testing การทดสอบโดยไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Automated Testing การทดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

7 Manual Testing Inspection การทดสอบแบบตรวจไวยากรณ์ Desk Checking
การทดสอบตามลำดับคำสั่งในโปรแกรม

8 Automated Testing Syntax checking
การทดสอบด้วยการตรวจสอบไวยากรณ์ที่เขียนขึ้น Unit testing/Module Testing เป็นการทดสอบโปรแกรมทีละโมดูลเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในโมดูล

9 Automated Testing Integration testing
เป็นการทดสอบโปรแกรมโดยการเพิ่มจำนวนโมดูลแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ Top-Down Approach Bottom-Up Approach

10 Automated Testing Stub testing
คือ กลุ่มคำสั่งสั้น ๆ ที่เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นโมดูลตัวแทนในการทดสอบโปรแกรม System testing เป็นการทดสอบโปรแกรมทุกโปรแกรมร่วมกันว่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่

11 กลยุทธ์ในการทดสอบระบบ
Peak load testing Performance testing Recovery testing Storage testing Procedure testing User testing

12 การทดสอบการยอมรับระบบของผู้ใช้
Alpha testing Recovery testing Security testing Stress testing Performance testing Beta testing


ดาวน์โหลด ppt SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google