งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 PROCEDURE > SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 PROCEDURE > SCC : Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 PROCEDURE > SCC : Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th

2 2 PROCEDURE หมายถึง โปรแกรมย่อย ซึ่งส่วนอื่น ๆ ของ โปรแกรมสามารถเรียกใช้งานได้

3 3 ประโยชน์ ใช้แทนคำสั่งที่ใช้ซ้ำกันหลายครั้งใน โปรแกรม ช่วยให้โปรแกรมมีขนาดกะทัดรัด และอ่าน เข้าใจง่าย ช่วยในการค้นหาส่วนที่ผิดพลาดได้ง่าย สามารถนำไปใช้ในโปรแกรมอื่น ๆ ได้ ทำให้ ประหยัดเลาในการเขียนโปรแกรม

4 4 ตำแหน่งของ PROCEDURE วางไว้ในส่วนของการประกาศใช้ข้อมูล (ส่วน ที่ 2) ของโปรแกรม

5 5 ตำแหน่งในโปรแกรม PROGRAMชื่อโปรแกรม; USES LABEL CONST TYPE VAR PROCEDURE BEGIN ชุดคำสั่ง END.

6 6 โครงสร้างของ PROCEDURE PROCDUREชี่อโปรแกรมย่อย; LABEL CONST TYPE VAR BEGIN ชุดคำสั่ง; END;

7 7 สิ่งที่แตกต่างจากโปรแกรม ไม่มี USES ต้องกำหนดชื่อ โปรแกรมย่อย ทุกครั้ง จบ PROCEDURE ด้วยคำสั่ง END;

8 8 ตัวอย่างการประกาศ PROCEDURE PROCEDURELine; BEGIN writeln(‘--------------------’); END; สร้างโปรแกรมย่อยชื่อ Line ซึ่งใช้แสดงเส้น -------------------- ออกทางจอภาพ

9 9 การเรียกใช้ PROCEDURE PROGRAM DispLine; USESWinCrt; PROCEDURELine; BEGIN writeln(‘--------------------’); END; BEGIN Line; END.

10 10 ส่วนหัวของ PROCEDURE มี 2 แบบคือ PROCEDUREชื่อ; PROCEDUREชื่อ(พารามิเตอร์); พารามิเตอร์ คือ ชื่อของตัวแปรชนิดต่าง ๆ เรียกว่า Formal parameter

11 11 Formal Parameter มี 4 ประเภทคือ Value parameter Variable parameter Procedure parameter Function parameter

12 12 Value Parameter เป็นพารามิเตอร์ซึ่งมีหน้าที่รับค่าเข้ามาใน procedure มีการประกาศดังนี้ ชื่อพารามิเตอร์ : ชนิดของข้อมูล; เช่นtotal:integer; price,number:real;

13 13 Variable Parameter เป็นพารามิเตอร์ซึ่งมีหน้าที่รับค่าเข้ามาใน procedure และสามารถส่งค่าออกจาก procedure ไปยังโปรแกรมหลักได้ด้วย มี การประกาศใช้ดังนี้ VARชื่อพารามิเตอร์ : ชนิดของข้อมูล; เช่นVARtotal:integer; VARprice,number:real;

14 14 การใช้งาน Value parameter PROGRAM DispLine; USESWinCrt; PROCEDURELine(n:integer); VARi:integer; BEGIN FOR i:=0 TO n DO writeln(‘--------------------’); END; BEGIN Line(10); END.

15 15 การใช้งาน Variable parameter PROGRAM ChangeValue; USESWinCrt; VARn:integer; PROCEDUREDouble(VAR n:integer); BEGIN n:=2*n; END; BEGIN n:=10; writeln(‘N1=‘,n); Double(n); writeln(‘N2=‘,n); END.

16 16 ประเภทของชื่อพารามิเตอร์ มี 2 แบบคือ Global Identifier –ชื่อที่ถูกกำหนดในส่วนของโปรแกรมหลัก สามารถเรียกใช้ได้ทุกส่วนของโปรแกรม Local Identifier –ชื่อที่ถูกกำหนดในส่วนของโปรแกรมย่อย สามารถเรียกใช้ได้เฉพาะโปรแกรมย่อยนั้น ๆ

17 17 ชื่อพารามิเตอร์ ชื่อของพารามิเตอร์ที่กำหนดอยู่ใน procedure (Local identifier) และชื่อของ พารามิเตอร์ที่กำหนดอยู่ในโปรแกรมหลัก (Global identifier) สามารถใช้ชื่อเดียวกัน และชนิดเดียวกันได้ การเปลี่ยนแปลงของ ค่าพารามิเตอร์จะไม่มีผลต่อกัน

18 18 ชื่อพารามิเตอร์ ชื่อของพารามิเตอร์ที่กำหนดอยู่ใน โปรแกรมหลัก (Global identifier) สามารถ เปลี่ยนแปลงของค่าได้ หากถูกเรียกใช้ใน โปรแกรมย่อย


ดาวน์โหลด ppt 1 PROCEDURE > SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google