งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Niwet cproduction planning and control1 การไหลเวียน ของข้อมูล การควบคุม การผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Niwet cproduction planning and control1 การไหลเวียน ของข้อมูล การควบคุม การผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 niwet cproduction planning and control1 การไหลเวียน ของข้อมูล การควบคุม การผลิต

2 niwet cproduction planning and control2 ความสำคัญ ของ ข้อมูล ข่าวสาร

3 niwet cproduction planning and control3 Bottle necks Productivity &

4 niwet cproduction planning and control4 Manual Production – Control Information System

5 niwet cproduction planning and control5 ข้อมูลเพื่อการ ตัดสินใจควบคุม การผลิต 2.1 ข้อมูลป้อนเข้าจาก โรงงานผลิต 2.2 ข้อมูลที่ออกจากการ ควบคุมการผลิต

6 niwet cproduction planning and control6

7 niwet cproduction planning and control7 รายงานการวางแผนความต้องการ การพยากรณ์อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ แผนการผลิตและแรงงาน ตารางการผลิตและแผนการประกอบผลิตภัณฑ์ แผนความต้องการผลิตชิ้นส่วน รายงานภาระงานของหน่วยงาน แผนการส่งชิ้นส่วนจากพ่อค้า แผนการส่งสินค้า บัญชีรายกาวัสดุรายงานการควบคุมของคงคลัง สภาพของคงคลัง รายการของคงคลังที่ได้สั่งไปแล้ว รายงานความผิดปรกติของรายการของคงคลัง ที่สำคัญ รายงานตารางการปฎิบัติงาน ตารางการสั่งงาน การอนุญาติสั่งงาน ตำแหน่งใบสั่งงานและสภาพของใบสั่งงาน ตารางการจัดส่งเครื่องมือ ขั้นตอนกระบวนการผลิต การสั่งทำงานเดิมซ้ำใหม่ ใบสั่งงานซ่อมบำรุง รายงานการควบคุมคุณภาพ การสั่งให้ทำการตรวจสอบ รายงานของเสีย การวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพ

8 niwet cproduction planning and control8 ปัญหาการ วางแผนและ ควบคุมการ ผลิต โดยมนุษย์

9 niwet cproduction planning and control9 ปัญหาในการวางแผนและ ควบคุมการผลิต

10 niwet cproduction planning and control10 การควบคุม การผลิตด้วย คอมพิวเตอร์ แบบทันที

11 niwet cproduction planning and control11 ระบบข้อมูล ข่าวสารการ ควบคุมการ ผลิตแบบ บูรณาการ

12 niwet cproduction planning and control12 การพยากรณ์

13 niwet cproduction planning and control13

14 niwet cproduction planning and control14 การวางแผนการ ผลิตรวม (Aggregate Planning) Forecasted Demand  Forecast for Production พยากรณ์ความต้องการ  พยากรณ์เพื่อการ ผลิต

15 niwet cproduction planning and control15 ข้อมูลการพยากรณ์ การขาย กำลังผลิต ขั้นตอนการผลิต เวลามาตรฐานการผลิต

16 niwet cproduction planning and control16 ฝ่ายวิศวกรรม การผลิต กำลังผลิต ขั้นตอนการผลิต เวลามาตรฐานการผลิต ฯลฯ แผนการผลิตรายแผนก.............................. (Manufacturing Plant) การวางแผน การผลิตรวม

17 niwet cproduction planning and control17 การวางแผน ระยะสั้น

18 niwet cproduction planning and control18 แผนการจัดซื้อ ตารางการผลิตรวม บัญชีรายการวัสดุ ใบขอสั่งซื้อ ตาราง การผลิตหลัก รายงาน กำหนดส่งสิน ค้าสำเร็จรูป แผนความต้องการวัสดุ

19 niwet cproduction planning and control19 การควบคุม ของคงคลัง

20 niwet cproduction planning and control20 รายงาน การรับของ รายงาน การรับของ

21 niwet cproduction planning and control21

22 niwet cproduction planning and control22 Nucor Corporation's Crawfordsville, Indiana sheet mill is an impressive facility. Its size is measured not in square feet, but in acreage. Here, Nucor melts steel, pours steel, and rolls it so it can eventually be used in a wide variety of products, including car parts, piping, and semi trailer walls. When Bill Johnston was hired five years ago to take over as IT Supervisor for the division, he inherited a tremendous amount of responsibility. His department was charged with maintaining the many business systems that support the 600-employee steel production facility. Bill also inherited a technology company called Dataflow. "When I started at Nucor I was told 'we deal with this vendor, Dataflow'," remembers Bill. "With so much at stake, I was naturally concerned about whether Dataflow could meet my needs. But as I got involved with them and started building my own relationship with the Dataflow folks, I found they're people I can rely on. They've jumped through hoops to make me look pretty good." Where Dataflow has made the biggest impact at Nucor is in the development and customization of the MIPS system. Short for Mill Information and Production System, MIPS is a Level 3 Manufacturing Execution System (MES) designed specifically for hot and cold steel mills. "When this division began operations about 14 years ago we had a software system, but it just wasn't sophisticated enough to do everything demanded of it," says Bill. "Dataflow was brought in to help develop a better solution. They've been here ever since because they quickly established themselves as true strategic partners. They're involved in virtually all of our major development efforts. We frequently sit down and jointly develop solutions to business issues. A lot of our people say that Dataflow is an extension of our department." Today, the MIPS system Dataflow developed is the backbone of virtually everything the mill does, from order entry, production scheduling, and inventory control to accounting functions, claims handling, and shipping. "MIPS is the life blood of our sheet mill," Bill explains. "It runs our product, our scrap, even invoicing and receiving of payments. MIPS gives us information about the status of every aspect of our business. We see the benefits of the system everywhere we look. Not only are we more productive, but we see a better attitude among our staff. MIPS puts everybody on the same page." Bill adds that Dataflow's custom development services have served Nucor well in many other ways, beyond MIPS. "We utilize a Lotus Notes/Domino environment. When we first moved into Lotus Notes, no one here really knew a lot about it. We told Dataflow that we needed applications developed and they quickly trained staff, who then developed a number of resources for us within that system. Our ISO 9000 certification is based on a database program Dataflow helped customize. Dataflow is especially good at taking existing products and creating auxiliary products that make the original program much more useful. When problems arise, Dataflow doesn't point fingers and say, 'That's another vendor's fault.' They just deliver a solution." The bottom line for Bill Johnston? "Dataflow has been Nucor's strategic partner for nearly 14 years, through two or three management changes. The reason why is simple: Dataflow is flexible, adaptable, and genuinely interested in contributing to the success of our company. They're great to work with and they give me what I need." Steel Mill Software - Case Study

23 niwet cproduction planning and control23 Products For The Steel Industry MIPS: Mill Information and Production System What It Is A Level 3 Manufacturing Execution System (MES) designed specifically for hot and cold steel mills, MIPS supports the entire steel production process, from Order Entry to Shipping, and serves as an information conduit between mill operations and enterprise business systems. Developed as a series of modules, MIPS provides the functionality and flexibility needed to maximize output, quality, and cost control.

24 niwet cproduction planning and control24 Why You Need It MIPS software enables users to make a quantum leap forward in their ability to control the manufacturing process and identify non-productive procedures and expenditures. MIPS also allows users to collect and analyze data critical to both short- and long-term strategic planning. MIPS improves management of the manufacturing process at all these levels: Planning, Reporting, Analysis, and Decision Making Sales Order Management Daily Production Management Cost Management Inventory Control and Management Shipping Management Efficiency and Productivity Control Invoicing Cash Application Claims Management Customer Service Outside Processing Management Technology Considerations Based on client-server technology, MIPS operates under Unix or Windows, using an Oracle database for high performance and reliability. The MIPS development environment is database and client independent and can be fully integrated with Level 2 and ERP systems.

25 niwet cproduction planning and control25

26 niwet cproduction planning and control26

27 niwet cproduction planning and control27 การบ้าน # 1 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกรณีตัวอย่าง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์หรือ เทคโนโลยีในการจัดการกับข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต รูปเล่มรายงาน (1 กลุ่ม 1 หัวข้อ ) กำหนดส่ง เสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 10 %


ดาวน์โหลด ppt Niwet cproduction planning and control1 การไหลเวียน ของข้อมูล การควบคุม การผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google