งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการดูงาน 1 มหาวิทยาลัย และ 3 โรงพยาบาลใน สาธารณรัฐประชาชน จีน ณ วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการดูงาน 1 มหาวิทยาลัย และ 3 โรงพยาบาลใน สาธารณรัฐประชาชน จีน ณ วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการดูงาน 1 มหาวิทยาลัย และ 3 โรงพยาบาลใน สาธารณรัฐประชาชน จีน ณ วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2553

2 ผู้ร่วมดูงาน 1. รศ. นพ. นิเวศน์ นันทจิตคณบดีคณะ แพทยศาสตร์ 2. ศ. นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย 3. รศ. นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคลผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศ 4. ผศ. ลัดดา เฉลนกิตติรอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ 5. คุณ บุญเฉลา สุริยวรรณหัวหน้าฝ่ายการ พยาบาล 6. คุณ สุนีย์ เชี่ยวชาญธนกิจพยาบาลประจำ ศูนย์โรคหัวใจ ( ล่าม )

3 Shanghai First Maternal and Infant Health Hospital โรงพยาบาลแม่และ เด็กของรัฐบาล โรงพยาบาลที่มีความ ทันสมัยอยู่ใจกลาง เมือง Shanghai ขนาด 300 เตียง

4 มาตรวจ ครับ ระบบปกติ

5 ใจกลางเมือง

6 ร่วมกับภาคเอกชนสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่ง มีขนาด 100 เตียง ให้บริการแบบ VIP และแบบ นานาชาติ Angeline

7 ความร่วมมือ ลงนาม MOU ระหว่าง 2 สถาบัน เจรจาความร่วมมือใน ทางการพยาบาลและด้าน วิจัย โดยมีนโยบายให้มี พยาบาลจาก Shanghai First Maternal and Infant Health Hospital มาศึกษาต่อระดับปริญญา โทที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มความร่วมมือในด้าน ต่างๆ และรับฝึกพยาบาล ให้มีจำนวนมากขึ้น มีงานวิจัยและความ ร่วมมือต่างๆระหว่าง 2 สถาบัน Professor Duan Tao, President

8 Yuxi

9 People’s Hospital of Yuxi City อยู่ห่างจากเมือง Kunming ประมาณ 90 กิโลเมตร โรงพยาบาลอายุ 60 ปี ใหญ่อันดับ 3 ของ มณฑลยูนาน บุคลากรทั้งหมด 2,000 คน ประกอบด้วย แพทย์ 500 คน พยาบาล 800 คน โรงพยาบาลที่ได้รับ การสนับสนุนจาก รัฐบาลจีนโดยตรง

10 ร่วมลงนามความร่วมมือ

11 hospital

12 ร่วมฉลอง 60 ปี แนวทางในอนาคต เพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านพยาบาล งานวิจัยทั้งด้านแพทย์ปัจจุบันและ แพทย์ทางเลือก ระหว่าง 2 สถาบัน

13 Kunming Medical University Professor Li Shi Bi และ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ ต้อนรับ มีการลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นเวลา 10 ปี เจรจาความร่วมมือ ทางการพยาบาลและด้าน การแพทย์ในอนาคต ดูการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย และการ จัดระบบ University Town

14 Yunnan hospital Professor Jiang Li Hong, President เป็นผู้ ต้อนรับ ความร่วมมือ มีการส่ง พยาบาลของโรงพยาบาล Yunnan มาฝึกที่คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี ละ 2 คน

15 หมอยูโร คิดถึงอะไร ? เลยจะ PR!!


ดาวน์โหลด ppt สรุปการดูงาน 1 มหาวิทยาลัย และ 3 โรงพยาบาลใน สาธารณรัฐประชาชน จีน ณ วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google