งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ร่วมดูงาน 1. รศ.นพ. นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ร่วมดูงาน 1. รศ.นพ. นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการดูงาน 1 มหาวิทยาลัย และ 3 โรงพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2553

2 ผู้ร่วมดูงาน 1. รศ.นพ. นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์
1. รศ.นพ. นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 2. ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย 3. รศ.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ 4. ผศ. ลัดดา เฉลนกิตติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ 5. คุณ บุญเฉลา สุริยวรรณ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 6. คุณ สุนีย์ เชี่ยวชาญธนกิจ พยาบาลประจำศูนย์โรคหัวใจ (ล่าม)

3 Shanghai First Maternal and Infant Health Hospital
โรงพยาบาลแม่และเด็กของรัฐบาล โรงพยาบาลที่มีความทันสมัยอยู่ใจกลางเมือง Shanghai ขนาด 300 เตียง

4 ระบบปกติ มาตรวจครับ

5 ใจกลางเมือง

6 ร่วมกับภาคเอกชนสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งมีขนาด 100 เตียง ให้บริการแบบ VIP และแบบนานาชาติ
Angeline

7 ความร่วมมือ ลงนาม MOU ระหว่าง 2 สถาบัน
เจรจาความร่วมมือในทางการพยาบาลและด้านวิจัย โดยมีนโยบายให้มีพยาบาลจาก Shanghai First Maternal and Infant Health Hospital มาศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆ และรับฝึกพยาบาลให้มีจำนวนมากขึ้น มีงานวิจัยและความร่วมมือต่างๆระหว่าง 2 สถาบัน Professor Duan Tao, President

8 Yuxi

9 People’s Hospital of Yuxi City
อยู่ห่างจากเมือง Kunming ประมาณ 90 กิโลเมตร โรงพยาบาลอายุ 60 ปี ใหญ่อันดับ 3 ของมณฑลยูนาน บุคลากรทั้งหมด 2,000 คน ประกอบด้วย แพทย์ 500 คน พยาบาล 800 คน โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนโดยตรง

10 ร่วมลงนามความร่วมมือ

11 hospital

12 ร่วมฉลอง 60 ปี แนวทางในอนาคต
เพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านพยาบาล งานวิจัยทั้งด้านแพทย์ปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก ระหว่าง 2 สถาบัน

13 Kunming Medical University
Professor Li Shi Bi และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ต้อนรับ มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นเวลา 10 ปี เจรจาความร่วมมือทางการพยาบาลและด้านการแพทย์ในอนาคต ดูการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และการจัดระบบ University Town

14 Yunnan hospital Professor Jiang Li Hong, President เป็นผู้ต้อนรับ

15 หมอยูโร คิดถึงอะไร? เลยจะ PR!!


ดาวน์โหลด ppt ผู้ร่วมดูงาน 1. รศ.นพ. นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google