งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำกับโดย นพ. อุทัย เจษฎาพร และทีมงานบุคลากรแมค คอร์มิค เรื่อง...ที่แท้ก็แพ้นม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำกับโดย นพ. อุทัย เจษฎาพร และทีมงานบุคลากรแมค คอร์มิค เรื่อง...ที่แท้ก็แพ้นม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำกับโดย นพ. อุทัย เจษฎาพร และทีมงานบุคลากรแมค คอร์มิค เรื่อง...ที่แท้ก็แพ้นม

2 Company Logo Case Presentation ชายไทยคู่ อายุ 80 ปี รับไว้รักษา ณ ไอซียู รพ.แมคคอร์มิคเมื่อ 12 ส.ค. -17 ก.ย. 2550 ด้วยเรื่อง...อ่อนเพลีย และหายใจหอบเหนื่อย ผู้ป่วยเป็น known case of adenocarcinoma of prostate gland status p.o. orchiectomy ผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา แต่สามารถ สื่อสารกับทีมการดูแลด้วยการเขียนหนังสือ

3 Company Logo ทุกข์/สุขที่ 1 (ของหมอ) มีความเสี่ยงสูงต่อการ ร้องเรียน / ฟ้องร้อง เนื่องจากผู้ป่วยเป็น คหบดีมีชื่อเสียง ใน จังหวัดเชียงใหม่ การแก้ไข : ให้การสื่อสารแก่ญาติ อย่างต่อเนื่องและไม่ ปิดบัง Medical record ต้อง ละเอียด บรรยายการ เปลี่ยนแปลงและ ข้อความที่ได้สื่อสารกับ ญาติตลอด ให้โอกาสญาติมีส่วน ร่วมในการดูแล / รักษา เมื่อญาติมีข้อมูลทาง วิชาการจากทาง internet แจ้งผู้อำนวยการให้มา ช่วยดูแล

4 Company Logo ทุกข์/สุขที่ 2 (ของผู้ช่วยฯ) severe diarrhea จาก การให้อาหารที่มีโปรตีนสูง ทางสายยาง ผู้ช่วยฯประสบเหตุแจ้ง พยาบาล ปรึกษากันระหว่างทีม การรักษาประกอบด้วย อายุรแพทย์ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคไต นัก โภชนาการ และ พยาบาล ได้ข้อสรุปว่าเกิดจาก การแพ้นมวัว lactose intolerance นักโภชนาการได้จัด สูตรอาหารใหม่ที่ไม่มี นมวัวเป็นส่วนผสมก็ สามารถแก้ไขปัญหา ได้

5 Company Logo ทุกข์/สุขที่ 3 ( ของพยาบาล ) Anxiety บ่นมากขึ้น (ทางสมุดสื่อสาร) Hopelessness ซึมลง  พยาบาลเห็นว่าไม่ เข้าท่า  แจ้งแพทย์  ปรึกษาทีมงาน ดนตรีบำบัด ภาควิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การบำบัดด้วย ดนตรี ผู้ป่วยมี อาการดีขึ้น ญาติพึง พอใจ

6 Company Logo การบำบัดด้วยดนตรี ผู้ป่วยมีอาการดี ขึ้น ญาติพึงพอใจ

7 Company Logo ทุกข์/สุขที่ 4 (ของทุกๆคน) มีความอดทน / อด กลั้น เห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ขวนขวายหาความรู้ กลางวันญาติเอา ข้อมูลจากเน็ตมาให้ หมอ กลางคืนหมอ เปิดเน็ตหาข้อมูลมา ต่อสู้ การเผชิญหน้ากับ ญาติที่มีสถานะทาง สังคมสูงและมีความรู้

8 Company Logo เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ : สิทธิผู้ป่วย  เมื่อผู้ป่วยจะต้อง เจาะคอ  ผู้ป่วยไม่อยากดมยา  ญาติๆไม่อยากให้อา กงดมยา  หมอที่จะเจาะคอจะ ให้ดมยา  ให้หมอดมยาให้ second opinion  ทีมฯหาหมอที่เจาะ ได้โดยไม่ต้องดมยา  โอเค ! ตกลงไม่ดม ยา

9 Company Logo ผลลัพธ์จากการดูแลด้วยมิติใหม่ ( ทำงานเป็นทีม พูดคุยกันในทีมบ่อยฯ ประสานงานกับผู้ที่ชำนาญกว่า) บุคลากรไม่เครียด บุคลากรมีความสุขกับการทำงาน และมีความสุขที่ได้เห็นปัญหา ต่างๆ ได้รับการแก้ไขด้วยดี.... ด้วยการ ทำงานอย่างเป็นทีม

10 Company Logo บุคลากรมีความสุขที่ได้เห็นญาติพึงพอใจ ญาติพึงพอใจที่ได้เห็นผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทุกๆด้าน

11 LOGO ขณะอยู่ทุกคนก็มีความสุข แม้จากไปใจก็โหยหา ขอขอบคุณทุกๆท่าน สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กำกับโดย นพ. อุทัย เจษฎาพร และทีมงานบุคลากรแมค คอร์มิค เรื่อง...ที่แท้ก็แพ้นม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google