งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำกับโดย นพ.อุทัย เจษฎาพร และทีมงานบุคลากรแมคคอร์มิค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำกับโดย นพ.อุทัย เจษฎาพร และทีมงานบุคลากรแมคคอร์มิค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำกับโดย นพ.อุทัย เจษฎาพร และทีมงานบุคลากรแมคคอร์มิค
เรื่อง...ที่แท้ก็แพ้นม กำกับโดย นพ.อุทัย เจษฎาพร และทีมงานบุคลากรแมคคอร์มิค

2 Company Logo Case Presentation ชายไทยคู่ อายุ 80 ปี รับไว้รักษา ณ ไอซียู รพ.แมคคอร์มิคเมื่อ 12 ส.ค. -17 ก.ย ด้วยเรื่อง...อ่อนเพลีย และหายใจหอบเหนื่อย ผู้ป่วยเป็น known case of adenocarcinoma of prostate gland status p.o. orchiectomy ผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา แต่สามารถสื่อสารกับทีมการดูแลด้วยการเขียนหนังสือ Case presentation ก่อน

3 ทุกข์/สุขที่ 1 (ของหมอ)
Company Logo ทุกข์/สุขที่ 1 (ของหมอ) มีความเสี่ยงสูงต่อการร้องเรียน / ฟ้องร้อง เนื่องจากผู้ป่วยเป็น คหบดีมีชื่อเสียง ในจังหวัดเชียงใหม่ การแก้ไข : ให้การสื่อสารแก่ญาติอย่างต่อเนื่องและไม่ปิดบัง Medical record ต้องละเอียด บรรยายการเปลี่ยนแปลงและข้อความที่ได้สื่อสารกับญาติตลอด ให้โอกาสญาติมีส่วนร่วมในการดูแล/รักษา เมื่อญาติมีข้อมูลทางวิชาการจากทาง internet แจ้งผู้อำนวยการให้มาช่วยดูแล เมื่อเราตั้งมั่อยู่บนหลักการจัดการกับความเสี่ยงแล้วการทำงานด้านการรักษาก็เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข

4 ทุกข์/สุขที่ 2 (ของผู้ช่วยฯ)
Company Logo ทุกข์/สุขที่ 2 (ของผู้ช่วยฯ) severe diarrhea จากการให้อาหารที่มีโปรตีนสูงทางสายยาง ผู้ช่วยฯประสบเหตุแจ้งพยาบาล ปรึกษากันระหว่างทีมการรักษาประกอบด้วย อายุรแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต นักโภชนาการ และพยาบาล ได้ข้อสรุปว่าเกิดจากการแพ้นมวัวlactose intolerance นักโภชนาการได้จัดสูตรอาหารใหม่ที่ไม่มีนมวัวเป็นส่วนผสมก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้ช่วยมีความสุขและภาตภูมิใจที่เราฟังคำบอกเล่าของเขา และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม ได้ขึ้นเวทีด้วย

5 ทุกข์/สุขที่ 3 (ของพยาบาล)
Company Logo ทุกข์/สุขที่ 3 (ของพยาบาล) Anxiety บ่นมากขึ้น (ทางสมุดสื่อสาร) Hopelessness ซึมลง พยาบาลเห็นว่าไม่เข้าท่า แจ้งแพทย์ ปรึกษาทีมงาน ดนตรีบำบัด ภาควิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การบำบัดด้วยดนตรี ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ญาติพึงพอใจ เป็นโอกาสพัฒนาการรักษาด้านนี้เนื่องจากไม่เคยมีการทำมาก่อนในรพ.ทั้งๆที่มีทรัพยากรคือผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านดนตรีบำบัด

6 การบำบัดด้วยดนตรี ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ญาติพึงพอใจ
Company Logo การบำบัดด้วยดนตรี ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ญาติพึงพอใจ

7 ทุกข์/สุขที่ 4 (ของทุกๆคน)
Company Logo ทุกข์/สุขที่ 4 (ของทุกๆคน) การเผชิญหน้ากับญาติที่มีสถานะทางสังคมสูงและมีความรู้ มีความอดทน / อดกลั้น เห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ขวนขวายหาความรู้ กลางวันญาติเอาข้อมูลจากเน็ตมาให้หมอ กลางคืนหมอเปิดเน็ตหาข้อมูลมาต่อสู้ สังคมแห่งการเรียนรู้ ญาติๆแสวงหาความรู้เพื่อให้การดูแลอากงให้ได้ดีที่สุดในทัศนะของเขาเอง เราก็ต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แสวงหาความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในฐานะผู้ปฏิบัติวิชาชีพ

8 เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ : สิทธิผู้ป่วย
Company Logo เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ : สิทธิผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยจะต้องเจาะคอ ผู้ป่วยไม่อยากดมยา ญาติๆไม่อยากให้อากงดมยา หมอที่จะเจาะคอจะให้ดมยา ให้หมอดมยาให้ second opinion ทีมฯหาหมอที่เจาะได้โดยไม่ต้องดมยา โอเค! ตกลงไม่ดมยา พยาบาลมีความลำบากใจเพียงใดที่ต้องเผชิญกับญาติๆที่มีความรู้สูง กับทีมฯที่ขัดแย้งกับผู้ป่วย ต้องใช้ความมานะพยายามในการประสานกับทีมฯจนในที่สุดก็ได้ผลลัพธ์ที่ดี มีความสุขอีกวันหนึ่ง

9 Company Logo ผลลัพธ์จากการดูแลด้วยมิติใหม่ (ทำงานเป็นทีม พูดคุยกันในทีมบ่อยฯ ประสานงานกับผู้ที่ชำนาญกว่า) บุคลากรมีความสุขกับการทำงาน และมีความสุขที่ได้เห็นปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขด้วยดี....ด้วยการทำงานอย่างเป็นทีม บุคลากรไม่เครียด

10 บุคลากรมีความสุขที่ได้เห็นญาติพึงพอใจ
ญาติพึงพอใจที่ได้เห็นผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทุกๆด้าน Company Logo

11 ขณะอยู่ทุกคนก็มีความสุข แม้จากไปใจก็โหยหา
ขณะอยู่ทุกคนก็มีความสุข แม้จากไปใจก็โหยหา ขอขอบคุณทุกๆท่าน สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กำกับโดย นพ.อุทัย เจษฎาพร และทีมงานบุคลากรแมคคอร์มิค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google