งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการหาข้อมูลเพื่อทำ action plan แก้ OFI นันทนา ศิริ ทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการหาข้อมูลเพื่อทำ action plan แก้ OFI นันทนา ศิริ ทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการหาข้อมูลเพื่อทำ action plan แก้ OFI นันทนา ศิริ ทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ภาวะปัจจุบัน   แสดงกระบวนการปัจจุบันด้วยแผนภูมิ   ระบุ output หลักๆของกระบวนการ ปัจจุบัน   ระบุลูกค้าที่รับ output หลักของ กระบวนการปัจจุบัน   ระบุว่าลูกค้านำเอา output ต่างๆ ของ กระบวนการปัจจุบัน ข้อกำหนดหลักไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในลักษณะใด   ระบุข้อกำหนดหลักๆ สำหรับแต่ละ output หลักๆ ที่ลูกค้าต้องการ

3 ภาวะปัจจุบัน 6. ระบุ output หลักๆที่มิได้ตอบสนอง ข้อกำหนดหลักๆ สำหรับแต่ละลูกค้า ว่าคืออะไร อยู่ในประเด็นใด และมีผล เชิงวิกฤติมากน้อยหาสาเหตุเพียงใด 7. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจ ของลูกค้าที่ได้รับ output ที่สร้าง ปัญหาในประเด็นนั้นว่าเป็นอย่างไร 8. ให้เลือก output ที่เราจะดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข ให้สามารถสนองตอบ ข้อกำหนดของลูกค้า 9. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา จาก กระบวนการปัจจุบันจนได้ root cause

4 ภาวะใหม่ 10. พัฒนากระบวนการใหม่ 11. ระบุปัญหาและอุปสรรคใหม่ที่อาจ เกิดขึ้นที่ทำให้กระบวนการใหม่ดำเนิน ไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร 12. เพื่อให้กระบวนการใหม่เป็นไปอย่าง ราบรื่น ให้นำข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ สาเหตุ มาแก้ไขหรือป้องกันด้วยการ กำหนดเป้าหมายและกรอบเวลา อาจ ใช้ GANTT chart 13. ทำ action plan ในแต่ละสิ่งที่ จะต้องแก้หรือป้องกัน

5 Ask the question “WHY” five times

6 Level of Problem Corresponding level of improvement There is a puddle of oil on the shop floor Clean up the oil Why? Because the machine is leaking oil Why? Because the gasket is deteriorating Replace the gasket Why? Because we bought gasket made of inferior material Buy better gasket Why? Because we got a good deal on them Why? Because the purchasing agent gets evaluated on the basis of savings over normal price tags Change the policy


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการหาข้อมูลเพื่อทำ action plan แก้ OFI นันทนา ศิริ ทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google