งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/05/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/05/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/05/50

2 Introduction Clinic evidence BMJ Clinical Evidence เป็นผลิตภัณฑ์ของ สำนักพิมพ์ BMJ Publish Group ซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศ ที่ให้ข้อมูลทางด้าน Healthcare โดยรวบรวมปัญหาต่างๆ ในการรักษาทางการแพทย์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงหลักวิธีปฎิบัติในการรักษา ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 Search Methods Clinic evidence Browsing การไล่เรียงตามลำดับตัวอักษร แบ่งเป็น Sections ตามกลุ่มโรค Full review list ตามรายชื่อโรคทั้งหมด Searching การสืบค้นโดยใช้คำค้น

4 Clinic evidence 1 2 1. ข้อมูลที่มีการปรับปรุงล่าสุด 2. บริการแจ้ง เตือนแบบ RSS และ Email AlertsHomepage

5 Clinic evidence Browse : Sections เลือกโรคที่สนใจ

6 Clinic evidence Browse : Full review list

7 Clinic evidence Browse : Full review list เลือกโรคที่สนใจ

8 Search ใส่คำค้นที่ต้องการสืบค้นในช่องคำค้นแล้วคลิก เพื่อสืบค้น Clinic evidence

9 Results 1 1. เลือกเรื่องที่ต้องการ 2. แสดง ความเกี่ยวเนื่องของคำค้น 2

10 Clinic evidence เลือกลักษณะอาการ ของโรคที่สนใจ Results เรื่องที่ เกี่ยวข้อง

11 Clinic evidence เลือกเนื้อหาที่สนใจ Results เลือกสั่งพิมพ์ หรือ ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์

12 Clinic evidence Interventions

13 Clinic evidence Key points

14 Clinic evidence About This Conditions

15 Clinic evidenceUpdates

16 Guidelines เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาสัมพันธ์ กัน

17 References Clinic evidence แสดงข้อมูลอ้างอิงของเนื้อหา

18 EBM Resources Clinic evidence เลือกแสดงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

19 Commissioned papers Clinic evidence

20 EBM Tools รายละเอียดต่างๆในการรักษาผู้ป่วย

21 Clinic evidence EBM Links เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ

22 Clinic evidence Drug information รายชื่อองค์กรที่ให้ข้อมูลรายละเอียดของยา

23 Clinic evidence EBM training เกณฑ์วัดค่าและแบบทดสอบการวินิจฉัยโรค

24 Clinic evidence


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/05/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google