งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยง (Severity) Description รุนแรง (Catastrophic event) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ (permanent loss of function)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยง (Severity) Description รุนแรง (Catastrophic event) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ (permanent loss of function)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยง (Severity) Description รุนแรง (Catastrophic event) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ (permanent loss of function) สำคัญ (Major event) Major permanent harm รวมทั้ง ปฏิกิริยาจากการให้เลือด (hemolytic transfusion reaction) การ ผ่าตัดผิดคน / ผิดข้าง, การ ขโมยทารก, การจำหน่ายทารก ผิด, ต้องมีการผ่าตัดแก้ไข, ผู้ป่วยต้องอยู่นานขึ้น

2 ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยง (Severity) ( ต่อ ) Description กลาง (Moderate event) Semi-permanent harm (up to 1 year), นอน ร. พ. นานขึ้น หรือเข้า ICU 8-15 วัน เล็กน้อย (Minor event) Non-permanent harm (up to 1 month), นอน ร. พ. นานขึ้น หรือเข้า ICU 1-7 วัน

3 ระดับของโอกาสเกิดความเสี่ยง (Probability) ProbabilityMay happen บ่อย ( Likely/ Frequent ) 1/100 Several times in 1 year เป็นครั้งคราว ( Possible/ Occasional ) 1/1000 Several times in 1-2 years น้อย ( Unlikely / Uncommon ) 1/10000 Several times in 2-5 years น้อยมาก ( Rare / Remote ) < 1/10000 Several times in 5-30 years

4 Risk Matrix Minor (A) Moderate (B) Major (C) Catastrophic (D) บ่อย (4) ( Likely/ Frequent ) Low (4A) Moderate (4B) High (4C) High (4D) เป็นครั้งคราว (3) ( Possible/ Occasional ) Low (3A) Moderate (3B) High (3C) High (3D) น้อย (2) ( Unlikely / Uncommon ) Low (2A) Low (2B) Moderate (2C) High (2D) น้อยมาก (1) ( Rare / Remote ) Low (1A) Low (1B) Moderate (1C) High (1D)

5 การจัดทำ Risk Profile ความ เสี่ยง โอกาสเกิด ความเสี่ยง (Probability ) SeverityP x S เรียงลำ ดับ การ จัดการ


ดาวน์โหลด ppt ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยง (Severity) Description รุนแรง (Catastrophic event) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ (permanent loss of function)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google