งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ดอกคำใต้เมืองคนงาม วัฒนธรรมหลากหลาย มากมายหัตถกรรม พระธาตุงามจอมไคร้ ร่องช้างแหล่งอาศัย มากน้ำใจชาวประชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ดอกคำใต้เมืองคนงาม วัฒนธรรมหลากหลาย มากมายหัตถกรรม พระธาตุงามจอมไคร้ ร่องช้างแหล่งอาศัย มากน้ำใจชาวประชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ดอกคำใต้เมืองคนงาม วัฒนธรรมหลากหลาย มากมายหัตถกรรม พระธาตุงามจอมไคร้ ร่องช้างแหล่งอาศัย มากน้ำใจชาวประชา

2 2 ผู้นำเสนอ : นาง สาวพัชรี วิลา ชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลดอกคำใต้ จ. พะเยา WE ARE THE TEAM

3 3โรงพยาบาลดอกคำใต้ เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง อยู่ห่างจากตัวเมือง 14 กม. เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง อยู่ห่างจากตัวเมือง 14 กม. ประชากร 76,731 คน ประชากร 76,731 คน จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 469 คน / วัน จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย 40 คน / วัน จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 469 คน / วัน จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย 40 คน / วัน เครือข่ายบริการสาธารณสุข 14 แห่ง เครือข่ายบริการสาธารณสุข 14 แห่ง

4 4 แพทย์ 6 คน ทันตแพทย์ 3 คน เภสัชกร 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 62 คน พยาบาลเทคนิค 10 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 34 คน ลูกจ้างประจำ 23 คน ลูกจ้างชั่วคราว 29 คน รวมทั้งหมด 172 คน ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลดอกคำใต้

5 5 โครงสร้างการ บริหารงาน ผอ. โรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้างานสุขภาพจิตๆ ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ ผู้ปฏิบัติงานเอดส์ ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด + สุขภาพจิต คณะกรรมการ. บริหาร รพ. งานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา สุขภาพจิต ยาเสพติดและเอดส์

6 6 ผู้รับบริการสุขภาพจิตและจิตเวช โรค จำนวน ( คน ) ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 โรคจิตเภท โรค ประสาท โรคลมชัก ปัญญาอ่อน ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย 312 147 102 3 18 35 375 181 104 3 13 40 322 186 108 3 7 22 รวม 617716762

7 7 1. ผู้ป่วยอาการ กำเริบ 2. อัตราการ ขาดนัด 3. มีผู้ถูกล่ามขัง เหตุ / ความสำคัญ

8 8 วิเคราะห์ / ปัจจัย ผู้ป่วย ครอบครัว เจ้าหน้าที่ ทานยาไม่ต่อเนื่อง ดื่มสุรา ขาดความรู้ / ไม่เข้าใจ เบื่อ / ท้อ ความรู้ / ทักษะ การประสานงาน

9 9 1.Case management 2. การมีส่วนรวม ของชุมชน แนวคิด

10 10 เจ้าหน้าที่ - อบรม / ประชุม - ระบบ การส่งต่อ - ช่องทางด่วน กระบวนการ

11 11 กระบวนการ ( ต่อ ) ผู้ดูแล - ให้ความรู้ / ฝึกทักษะ - สร้าง self-esteem

12 12 กระบวนการ ( ต่อ ) ผู้ป่วย - คัดเลือกผู้ที่มีปัญหา Case management ไม่มีญาติดูแล อสม / ผู้สูงอายุ ( ให้ยา ) ผู้ที่ถูกล่ามขัง

13 13 ชายไทย โสด อายุ 52 ปี อาศัยอยู่กับ มารดา อายุ 72 ปี น้องสาว / น้องเขย ประวัติผู้ป่วย ห้องขังผู้ป่วย

14 14 มีอาการทางจิต อายุ 26 ปี ( ปี 2521) รักษาที่ สวนปรุง 17 ครั้ง ทานยาไม่ต่อเนื่อง / เอะอะ โวยวาย ทำร้ายผู้อื่น ล่ามโซ่ใต้ถุนบ้าน ปี 2538 ปี 2547 อาการมากขึ้น เผามุ้ง / เสื้อผ้า ห้อง ขัง + ล่ามโซ่ ประวัติผู้ป่วย ( ต่อ )

15 15 รักษาไม่ได้แล้ว แบบนี้ดีแล้ว ไม่รักษา ความคิดเห็นของญาติ ความรู้สึกของ จนท. สงสาร / เห็นใจ อยากช่วยเหลือ อยากให้มีอิสระ

16 16 Iceberg ล่ามขัง ลูก ความรัก ลูก ปกป้อง การจัดการปัญหา ระดับน้ำ

17 17 สร้างแรงจูงใจ ปรับทัศนคติ ให้ข้อมูล กลยุทธ์

18 18 ผลงาน ครั้งที่ 1- 2 ไม่สำเร็จ ครั้งที่ 3 สำเร็จ ยินยอมให้พาไปรักษา

19 19 ประชุม /Case Conference กำหนดวันส่งต่อ มอบหมายหน้าที่ - จนท. สถานีอนามัย / โรงพยาบาล ประสานงาน - อบต. กำนัน งบ / รถ - ญาติ เอกสาร การทำงานเป็นทีม

20 20 วันปลดโซ่ตรวน ออกห้อง น้องสาว สวมกางเกงให้ ขึ้นรถที่จอดรอ

21 21 ก่อน หลัง ผู้ป่วย

22 22 ทีมงาน ใจ ( เข้าใจ, ใส่ใจ, ภูมิใจ, อุ่นใจ ) ความรู้ ความ เชื่อมั่น การจัดการ ปัญหา ความร่วมมือ ครอบครัว ชุมชน ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

23 23 อัตราการขาดนัดลดลง เหลือ ร้อยละ 2.41 ปลดโซ่ตรวนสำเร็จ 2 ราย ไม่สำเร็จ 1 ราย ผลลัพธ์ “ ยังมีการดื่มสุราในบางราย ”

24 24 ผลลัพธ์ สำเร็จ ไม่สำเร็จ

25 25 ผู้ป่วยดูแลตนเอง และ อยู่ในชุมชนได้ ตามอัตภาพ เราคาดหวังว่า ครอบครัวดูแลผู้ป่วยได้และ ดูแลใจตัวเองได้ ชุมชนเกิดการเรียนรู้และ สามารถจัดการปัญหาได้ เราเชื่อมั่นและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และศักยภาพ ของความเป็นมนุษย์

26 26 อันการงาน คือคุณค่า ของมนุษย์ ถ้าสนุก ด้วยการงาน เบิกบานใจ ไม่เท่าไร ได้รู้ธรรม ฉ่ำซึ้งจริง คือการงาน นั้นคือทำ ด้วยสติ มีสมาธิ ขันติ มีอุตส่าห์ มีสัจจะ มีทมะ มีปัญญา มีศรัทธา และกล้าหาญ รักงานจริง “ พุทธทาส ภิกขุ ”

27 27


ดาวน์โหลด ppt 1 ดอกคำใต้เมืองคนงาม วัฒนธรรมหลากหลาย มากมายหัตถกรรม พระธาตุงามจอมไคร้ ร่องช้างแหล่งอาศัย มากน้ำใจชาวประชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google