งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดอกคำใต้เมืองคนงาม วัฒนธรรมหลากหลาย มากมายหัตถกรรม พระธาตุงามจอมไคร้ ร่องช้างแหล่งอาศัย มากน้ำใจชาวประชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดอกคำใต้เมืองคนงาม วัฒนธรรมหลากหลาย มากมายหัตถกรรม พระธาตุงามจอมไคร้ ร่องช้างแหล่งอาศัย มากน้ำใจชาวประชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดอกคำใต้เมืองคนงาม วัฒนธรรมหลากหลาย มากมายหัตถกรรม พระธาตุงามจอมไคร้ ร่องช้างแหล่งอาศัย มากน้ำใจชาวประชา

2 WE ARE THE TEAM ผู้นำเสนอ : นาง สาวพัชรี วิลาชัย
ผู้นำเสนอ : นาง สาวพัชรี วิลาชัย พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลดอกคำใต้ จ. พะเยา

3 โรงพยาบาลดอกคำใต้ เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง อยู่ห่างจากตัวเมือง 14 กม.
เป็นโรงพยาบาล เตียง อยู่ห่างจากตัวเมือง กม. ประชากร 76,731 คน จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย คน/วัน จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย คน/วัน เครือข่ายบริการสาธารณสุข แห่ง

4 ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลดอกคำใต้
แพทย์ คน ทันตแพทย์ คน เภสัชกร คน พยาบาลวิชาชีพ คน พยาบาลเทคนิค คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ คน ลูกจ้างประจำ คน ลูกจ้างชั่วคราว คน รวมทั้งหมด คน

5 โครงสร้างการบริหารงาน
งานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ยาเสพติดและเอดส์ โครงสร้างการบริหารงาน ผอ.โรงพยาบาล คณะกรรมการ. บริหาร รพ. หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้างานสุขภาพจิตๆ ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ ผู้ปฏิบัติงานเอดส์ ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด+ สุขภาพจิต

6 ผู้รับบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
โรค จำนวน(คน) ปี2547 ปี2548 ปี2549 โรคจิตเภท โรคประสาท โรคลมชัก ปัญญาอ่อน ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย 312 147 102 3 18 35 375 181 104 13 40 322 186 108 7 22 รวม 617 716 762

7 1. ผู้ป่วยอาการกำเริบ 2. อัตราการขาดนัด 3. มีผู้ถูกล่ามขัง
เหตุ / ความสำคัญ 1. ผู้ป่วยอาการกำเริบ 2. อัตราการขาดนัด 3. มีผู้ถูกล่ามขัง

8 ขาดความรู้/ไม่เข้าใจ
วิเคราะห์/ปัจจัย ทานยาไม่ต่อเนื่อง ดื่มสุรา ผู้ป่วย ขาดความรู้/ไม่เข้าใจ เบื่อ/ท้อ ครอบครัว ความรู้/ทักษะ การประสานงาน เจ้าหน้าที่

9 1.Case management 2.การมีส่วนรวมของชุมชน
แนวคิด 1.Case management 2.การมีส่วนรวมของชุมชน

10 เจ้าหน้าที่ - อบรม/ประชุม - ระบบการส่งต่อ - ช่องทางด่วน
กระบวนการ เจ้าหน้าที่ - อบรม/ประชุม ระบบการส่งต่อ ช่องทางด่วน

11 ผู้ดูแล - ให้ความรู้ /ฝึกทักษะ
กระบวนการ(ต่อ) ผู้ดูแล - ให้ความรู้ /ฝึกทักษะ - สร้าง self-esteem

12 กระบวนการ(ต่อ) ผู้ป่วย - คัดเลือกผู้ที่มีปัญหา Case management
• ไม่มีญาติดูแล อสม /ผู้สูงอายุ (ให้ยา) • ผู้ที่ถูกล่ามขัง

13 ชายไทย โสด อายุ 52 ปี อาศัยอยู่กับมารดา อายุ 72 ปี น้องสาว/น้องเขย
ประวัติผู้ป่วย ห้องขังผู้ป่วย ชายไทย โสด อายุ 52 ปี อาศัยอยู่กับมารดา อายุ 72 ปี น้องสาว/น้องเขย

14 ประวัติผู้ป่วย(ต่อ) มีอาการทางจิต อายุ 26 ปี (ปี2521) รักษาที่ สวนปรุง 17 ครั้ง ทานยาไม่ต่อเนื่อง / เอะอะโวยวาย ทำร้ายผู้อื่น ล่ามโซ่ใต้ถุนบ้าน ปี ปี2547 อาการมากขึ้น เผามุ้ง/เสื้อผ้า ห้องขัง + ล่ามโซ่

15 ความรู้สึกของ จนท. ความคิดเห็นของญาติ ไม่รักษา รักษาไม่ได้แล้ว
• สงสาร/เห็นใจ • อยากช่วยเหลือ • อยากให้มีอิสระ ความรู้สึกของ จนท. ไม่รักษา ความคิดเห็นของญาติ รักษาไม่ได้แล้ว แบบนี้ดีแล้ว

16 การจัดการปัญหา ล่ามขังลูก Iceberg ระดับน้ำ • ความรักลูก • ปกป้อง

17 สร้างแรงจูงใจ กลยุทธ์ ให้ข้อมูล ปรับทัศนคติ

18 ครั้งที่ 1- 2 ไม่สำเร็จ ผลงาน ครั้งที่3 สำเร็จ ยินยอมให้พาไปรักษา

19 การทำงานเป็นทีม - จนท.สถานีอนามัย / โรงพยาบาล ประสานงาน
ประชุม/Case Conference • กำหนดวันส่งต่อ • มอบหมายหน้าที่ - จนท.สถานีอนามัย / โรงพยาบาล ประสานงาน - อบต. กำนัน งบ/รถ - ญาติ เอกสาร

20 วันปลดโซ่ตรวน ออกห้อง ขึ้นรถที่จอดรอ น้องสาว สวมกางเกงให้

21 ผู้ป่วย หลัง ก่อน

22 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ทีมงาน ใจ (เข้าใจ ,ใส่ใจ,ภูมิใจ,อุ่นใจ ) ความรู้ ความเชื่อมั่น การจัดการปัญหา ความร่วมมือ ครอบครัว ชุมชน

23 “ ยังมีการดื่มสุราในบางราย ”
ผลลัพธ์ • อัตราการขาดนัดลดลง เหลือร้อยละ • ปลดโซ่ตรวนสำเร็จ 2 ราย ไม่สำเร็จ 1 ราย “ ยังมีการดื่มสุราในบางราย ”

24 ผลลัพธ์ สำเร็จ ไม่สำเร็จ

25 ผู้ป่วยดูแลตนเองและ อยู่ในชุมชนได้ตามอัตภาพ
ผู้ป่วยดูแลตนเองและ อยู่ในชุมชนได้ตามอัตภาพ ครอบครัวดูแลผู้ป่วยได้และ ดูแลใจตัวเองได้ เราคาดหวังว่า ชุมชนเกิดการเรียนรู้และ สามารถจัดการปัญหาได้ เราเชื่อมั่นและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และศักยภาพ ของความเป็นมนุษย์

26 อันการงาน คือคุณค่า ของมนุษย์ ถ้าสนุก ด้วยการงาน เบิกบานใจ
อันการงาน คือคุณค่า ของมนุษย์ ถ้าสนุก ด้วยการงาน เบิกบานใจ ไม่เท่าไร ได้รู้ธรรม ฉ่ำซึ้งจริง คือการงาน นั้นคือทำ ด้วยสติ มีสมาธิ ขันติ มีอุตส่าห์ มีสัจจะ มีทมะ มีปัญญา มีศรัทธา และกล้าหาญ รักงานจริง “พุทธทาส ภิกขุ”

27 ส วั ส ดี


ดาวน์โหลด ppt ดอกคำใต้เมืองคนงาม วัฒนธรรมหลากหลาย มากมายหัตถกรรม พระธาตุงามจอมไคร้ ร่องช้างแหล่งอาศัย มากน้ำใจชาวประชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google