งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ SWOT เว็บไซต์ BY……..INFORMATION TECHNOLOGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ SWOT เว็บไซต์ BY……..INFORMATION TECHNOLOGY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ SWOT เว็บไซต์ BY……..INFORMATION TECHNOLOGY

2 1. ชื่อ DOMAIN NAME : MENOCEAN.COM ปีที่เริ่มจดทะเบียน : 2012/06/20 ปีที่สิ้นสุดการจดทะเบียน : ชื่อเจ้าของ : SOMPRASONG KULASATITPORN ที่อยู่ : PS OFFICE, 320 หมู่ 4 ถ. พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กทม. 10500 ตัวอย่าง head web site

3 2. สินค้าหรือบริการที่นำเสนอ เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ E-COMMRECE ที่ขายสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่อง แต่งกายของสุภาพบุรุษ ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง รองเท้า กระเป๋า และเครื่องประดับ

4 3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เว็บไซต์ที่มุ่งเน้น คือ เว็บไซต์นี้จะเน้นลูกค้าที่ เป็นผู้ชายที่อายุค่อนข้างอยู่ในช่วงวัยรุ่น เนื่องจากสินค้าที่ขายจะเป็น สินค้าที่เป็นสีสัน เข้ากับยุคสมัยใหม่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ชายที่มีอายุเกิน ช่วงวัยรุ่นจะเข้ามาซื้อสินค้าในเว็บไซต์นี้ไม่ได้ ก็สามารถเข้ามาเลือก ชมสินค้าได้ หรืออาจจะถูกใจสินค้าในเว็บไซต์จนต้องสั่งซื้อสินค้าก็ เป็นได้

5 4. รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบ B2C หรือ B2B หรือผสม เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C คือ การทำ ธุรกิจโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อสินค้า สามารถต่อรองราคากับเจ้าของได้โดยตรง และตัวเจ้าของเองก็สามารถ ลดราคาให้กับลูกค้าได้ แต่ในการลดราคาให้กับลูกค้านั้นอาจจะมี ข้อตกลงในการลดราคา เช่น หากซื้อสินค้า 4 ชิ้นขึ้นไปจะได้ลดราคา อีก 200 บาท เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ SWOT เว็บไซต์ BY……..INFORMATION TECHNOLOGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google