งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ SWOT เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ SWOT เว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ SWOT เว็บไซต์
BY……..information technology

2 1. ชื่อ Domain name : menocean.com
ปีที่เริ่มจดทะเบียน : 2012/06/20 ปีที่สิ้นสุดการจดทะเบียน : ชื่อเจ้าของ : Somprasong Kulasatitporn ที่อยู่ : PS Office, 320 หมู่ 4 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒา ราม เขตบางรัก กทม ตัวอย่าง head web site

3 2. สินค้าหรือบริการที่นำเสนอ
2. สินค้าหรือบริการที่นำเสนอ เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ E-Commrece ที่ขายสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของสุภาพบุรุษ ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง รองเท้า กระเป๋า และเครื่องประดับ

4 3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เว็บไซต์ที่มุ่งเน้น คือ เว็บไซต์นี้จะเน้นลูกค้าที่เป็นผู้ชายที่อายุค่อนข้างอยู่ในช่วง วัยรุ่น เนื่องจากสินค้าที่ขายจะเป็นสินค้าที่เป็นสีสัน เข้ากับยุคสมัยใหม่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ชายที่มีอายุเกิน ช่วงวัยรุ่นจะเข้ามาซื้อสินค้าในเว็บไซต์นี้ไม่ได้ ก็สามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ หรืออาจจะถูกใจสินค้า ในเว็บไซต์จนต้องสั่งซื้อสินค้าก็เป็นได้

5 4. รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบ B2C หรือ B2B หรือผสม


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ SWOT เว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google