งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biometric ความหมายของ เทคโนโลยี Biometric ความหมายของ เทคโนโลยี Biometric ความเป็นมาเกี่ยวกับ Biometric ความเป็นมาเกี่ยวกับ Biometric ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางพฤติกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biometric ความหมายของ เทคโนโลยี Biometric ความหมายของ เทคโนโลยี Biometric ความเป็นมาเกี่ยวกับ Biometric ความเป็นมาเกี่ยวกับ Biometric ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางพฤติกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biometric ความหมายของ เทคโนโลยี Biometric ความหมายของ เทคโนโลยี Biometric ความเป็นมาเกี่ยวกับ Biometric ความเป็นมาเกี่ยวกับ Biometric ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางพฤติกรรม ขั้นตอนการ Input Biometric ขั้นตอนการ Input Biometric ข้อดีของเทคโนโลยี Biometric ข้อดีของเทคโนโลยี Biometric ข้อเสียของเทคโนโลยี Biometric ข้อเสียของเทคโนโลยี Biometric การประยุกต์ใช้งาน Biometric การประยุกต์ใช้งาน Biometric Summary

2 ความหมายของ Biometric การผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ ทาง การแพทย์ และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) เพื่อใช้แยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่นๆ คุณลักษณะ ทางกายภาพของคนเรานั้นส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนไป ตามกาลเวลา ในขณะที่พฤติกรรมอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ จึงทำให้การพิสูจน์บุคคลโดยการใช้ ลักษณะทางกายภาพนั้น มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ตัวอย่างของคุณลักษณะทางกายภาพที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา ช่องตาดำ ฝ่ามือ และรูปหน้า เป็นต้น

3 ความเป็นมาของ Biometric คำว่า Biometrics หรือ Biometry มีการนำมาใช้กัน นับร้อยปีแล้ว เป็นศาสตร์ด้านหนึ่งในการนำเอาวิธีการทาง คณิตศาสตร์ หรือวิธีการทางสถิติ มาใช้ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาทางด้านชีววิทยาต่างๆ เช่น การใช้วิธีทาง สถิติวิเคราะห์ผลกระทบของมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ ของบุคคล, การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศที่มีผลต่อ การเพาะปลูก เป็นต้น เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการ ในการระบุ ตัวบุคคลหรือ ตรวจสอบตัวบุคคลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ ลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกันแต่ละบุคคล

4 ลักษณะทางกายภาพ (Physiological Biometrics) ลายนิ้วมือ Fingerprint ลักษณะใบหน้า Facial Recognition ลักษณะของมือ Hand Geometry ลักษณะของนิ้วมือ Finger Geometry ลักษณะใบหู Ear Shape Iris และ Retina ภายในดวงตา กลิ่น Human Scent

5 ลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioral Biometrics) การพิมพ์ Keystroke Dynamics การเดิน Gait Recognition เสียง Voice Recognition การเซ็นชื่อ Signature

6 ขั้นตอนการ Input Biometric ผู้ลงทะเบียนต้องให้ตัวอย่างเช่น ลายนิ้วมือ โครงหน้า ลายม่านตา ตัวอย่างพวกนี้จะถูกเก็บและถูกแปลงให้เป็น แม่แบบที่จะใช้ในการเปรียบเทียบ การตรวจสอบนั้นจะมีเครื่องมือเพื่อใช้ เปรียบเทียบกับแม่แบบ เราจะเรียกขั้นตอนที่ 1 และ 2 ว่าเป็นขั้นตอนการ ลงทะเบียนและเรียกขั้นตอนที่ 3 ว่ากระบวนการ ตรวจสอบหรือระบุผู้ใช้

7 ข้อดีของเทคโนโลยี Biometric ลดจำนวนการหายของบัตร ป้องกันการลืม รหัสผ่าน ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระบบจะไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพราะ อวัยวะของร่างกายไม่ใช่สิ่งที่จะทำเลียนแบบกัน ได้ เทคโนโลยีการจดจำอวัยวะแบบสามมิติจะช่วย เพิ่มความปลอดภัยในระดับที่ยอดเยี่ยม

8 ข้อเสียของเทคโนโลยี Biometric ไม่สามารถใช้ได้หากไม่มีอุปกรณ์เฉพาะทาง เนื่องจากใช้อวัยวะของร่างกายเป็นรหัสผ่าน จึง มีโอกาสโดนทำร้ายร่างกายได้ง่าย ซึ่งต่างจาก รหัสผ่านและชิปโทเคน รหัสผ่านที่ใช้กับระบบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ได้

9 การนำเอา Biometric มา ประยุกต์ใช้งาน การควบคุมการเข้าออกสถานที่ / หรือการใช้ตรวจสอบ เวลาทำงานใช้ในการตรวจสอบผู้เข้าออก และสามารถ ใช้แทนบัตรพนักงานในการตรวจสอบเวลาการเข้าออก ของพนักงาน การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ใน เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายใดต้องการความ เป็นส่วนตัวหรืออาจมีความลับในหน่วยงานอยู่จะใช้ เทคโนโลยีนี้ในการช่วยตรวจสอบสถานะในการเข้าใช้ เนื่องจากความสามารถในด้านนี้เป็นที่เชื่อถือและมั่นใจ ได้ การใช้งานของสถาบันการเงิน อาจใช้แทนการกรอก รหัสบัตร ATM เพื่อป้องกันมิจฉาชีพปลอมแปลงบัตร เพื่อใช้ในการเบิกเงินหรือการซื้อสินค้า

10 Summary Biometric ในปัจจุบันมีไว้เพื่อพิสูจน์บุคคล เพื่อรักษาความปลอดภัย ที่มา : http://www.vcharkarn.com http://www.esat.kuleuven.be/cosic/thesis/2009/biometri cs.jpg http://moukes.blogspot.com/


ดาวน์โหลด ppt Biometric ความหมายของ เทคโนโลยี Biometric ความหมายของ เทคโนโลยี Biometric ความเป็นมาเกี่ยวกับ Biometric ความเป็นมาเกี่ยวกับ Biometric ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางพฤติกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google