งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อาจารย์วีรภัทร พุกกะมาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อาจารย์วีรภัทร พุกกะมาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อาจารย์วีรภัทร พุกกะมาน
การทำสไลด์นำเสนองาน โดย อาจารย์วีรภัทร พุกกะมาน

2 การสร้างตาราง และเปลี่ยนสี
ชื่อ สอบครั้ง 1 สอบครั้งที่ 2 รวมคะแนน นาย ก 10 8 18 นาย ข 16 นาย ค 9 นาย ง 7 15

3 การใช้งาน SmartArt (เพิ่มลดLayer)
โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

4 แผนการปฏิบัติงาน การใช้งาน SmartArt Act ทบทวนปัญหา Plan วางแผนการเรียน
Do ตั้งใจเรียน Check ตรวจสอบคะแนน

5 การเพิ่มไฟล์เสียง มิวสิคเพลง ....ของพี่ปอ
หากคิดจะรักใครสักคนนั้น ใจเย็นๆ อย่าพึ่งใจร้อน ให้มันเป็นไป Live and Learn

6 เทคนิคการถ่ายภาพ เกาะพีพี

7 เทคนิคการถ่ายภาพ จับภาพกระโดด

8 การพิมพ์ไฟล์งาน


ดาวน์โหลด ppt โดย อาจารย์วีรภัทร พุกกะมาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google