งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำสไลด์นำเสนองาน โดย อาจารย์วีรภัทร พุกกะมาน การสร้างตาราง และเปลี่ยนสี ชื่อสอบครั้ง 1 สอบครั้งที่ 2 รวมคะแนน นาย ก 10818 นาย ข 8816 นาย ค 9918 นาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำสไลด์นำเสนองาน โดย อาจารย์วีรภัทร พุกกะมาน การสร้างตาราง และเปลี่ยนสี ชื่อสอบครั้ง 1 สอบครั้งที่ 2 รวมคะแนน นาย ก 10818 นาย ข 8816 นาย ค 9918 นาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การทำสไลด์นำเสนองาน โดย อาจารย์วีรภัทร พุกกะมาน

3 การสร้างตาราง และเปลี่ยนสี ชื่อสอบครั้ง 1 สอบครั้งที่ 2 รวมคะแนน นาย ก 10818 นาย ข 8816 นาย ค 9918 นาย ง 7815

4 การใช้งาน SmartArt ( เพิ่มลด Layer) รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้วผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้วคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย กิจการนิสิต คณบดีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย กิจการนิสิต โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

5 แผนการปฏิบัติงาน ตั้งใจเรียน ตรวจสอบ คะแนน วาง แผนการ เรียน ทบทวน ปัญหา ActPlan DoCheck การใช้งาน SmartArt

6 การเพิ่มไฟล์เสียง มิวสิคเพลง.... ของพี่ ปอ หากคิดจะรักใครสักคน นั้น ใจเย็นๆ อย่าพึ่งใจ ร้อน ให้มันเป็นไป Live and Learn

7 เทคนิคการถ่ายภาพ เกาะพี พี

8 เทคนิคการถ่ายภาพ จับภาพ กระโดด

9 การพิมพ์ไฟล์งาน


ดาวน์โหลด ppt การทำสไลด์นำเสนองาน โดย อาจารย์วีรภัทร พุกกะมาน การสร้างตาราง และเปลี่ยนสี ชื่อสอบครั้ง 1 สอบครั้งที่ 2 รวมคะแนน นาย ก 10818 นาย ข 8816 นาย ค 9918 นาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google