งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดเชิงคุณภาพในวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ (Quality Perspective in Software Engineering)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดเชิงคุณภาพในวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ (Quality Perspective in Software Engineering)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดเชิงคุณภาพในวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ (Quality Perspective in Software Engineering)

2 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)  วิศวกรรมซอฟต์แวร์แตกต่างจาก วิศวกรรมแขนงอื่น  ความเป็นนามธรรมของผลิตภัณฑ์  การเปลี่ยนแปลงความต้องการของ ลูกค้า  การแข่งขัน การเติบโต และโอกาสทาง ธุรกิจ  คุณภาพของผลิตภัณฑ์

3 คุณภาพ (Quality)  คุณภาพของผลิตภัณฑ์  คุณภาพของกระบวนการ

4 ซอฟต์แวร์ VS ส้มตำ ความเหมือนที่แตกต่าง

5 ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ (Quality Software)  ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  ทำงานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด (Bug)  ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี เสถียรภาพ  สามารถพัฒนาต่อยอดได้  ฯลฯ

6 กระบวนการที่มีคุณภาพ (Quality Process)  สามารถประมาณเวลา ทรัพยากร และ ผลผลิตได้อย่างแม่นยำ โดยอ้างอิง จากข้อมูลจริง  มีมาตรฐานหรือแนวทางในการทำงาน อย่างชัดเจน  สามารถพัฒนาต่อยอดได้  ฯลฯ  กระบวนการของคุณมีคุณภาพ หรือไม่ ?

7 ผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการ Product Process

8 ประเมินตนเอง  โปรแกรมของคุณมี Bug หรือไม่  คุณสร้าง Bug แบบใดบ่อยที่สุด  คุณเคยออกแบบโปรแกรมหรือไม่  คุณใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเขียน โปรแกรมหนึ่งบรรทัด  คุณใช้เวลากับกิจกรรมใดมากที่สุดใน การสร้างโปรแกรม  โปรแกรมของคุณราคาเท่าใดต่อ บรรทัด


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดเชิงคุณภาพในวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ (Quality Perspective in Software Engineering)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google