งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดเชิงคุณภาพในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Quality Perspective in Software Engineering)

2 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์แตกต่างจากวิศวกรรมแขนงอื่น ความเป็นนามธรรมของผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า การแข่งขัน การเติบโต และโอกาสทางธุรกิจ คุณภาพของผลิตภัณฑ์

3 คุณภาพ (Quality) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของกระบวนการ

4 ความเหมือนที่แตกต่าง
ซอฟต์แวร์ VS ส้มตำ ความเหมือนที่แตกต่าง

5 ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ (Quality Software)
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทำงานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด (Bug) ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาต่อยอดได้ ฯลฯ

6 กระบวนการที่มีคุณภาพ (Quality Process)
สามารถประมาณเวลา ทรัพยากร และผลผลิตได้อย่างแม่นยำ โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริง มีมาตรฐานหรือแนวทางในการทำงานอย่างชัดเจน สามารถพัฒนาต่อยอดได้ ฯลฯ กระบวนการของคุณมีคุณภาพหรือไม่?

7 ผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการ
Product Process

8 ประเมินตนเอง โปรแกรมของคุณมี Bug หรือไม่ คุณสร้าง Bug แบบใดบ่อยที่สุด
คุณเคยออกแบบโปรแกรมหรือไม่ คุณใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเขียนโปรแกรมหนึ่งบรรทัด คุณใช้เวลากับกิจกรรมใดมากที่สุดในการสร้างโปรแกรม โปรแกรมของคุณราคาเท่าใดต่อบรรทัด


ดาวน์โหลด ppt วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google