งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement)

2 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
กระบวนการต่างๆ ที่ทำให้ความต้องการของลูกค้า (Requirements) กลายเป็นผลิตภัณฑ์ (Products) Processes Requirements Product

3 วงจรชีวิตความต้องการ
สิ่งที่ ลูกค้า อธิบาย วงจรชีวิตความต้องการ สิ่งที่ ผู้จัดการโครงการ เข้าใจ สิ่งที่ นักวิเคราะห์ ออกแบบ สิ่งที่ โปรแกรมเมอร์ พัฒนา สิ่งที่ ฝ่ายขาย ประชาสัมพันธ์ ปริมาณ คู่มือ ประกอบการใช้งาน สภาพ ระบบ เมื่อได้รับการติดตั้ง ระดับ ราคา ของโครงการ วิธีการ แก้ปัญหา หลังติดตั้งระบบ สิ่งที่ลูกค้า ต้องการ Source:

4 การพัฒนาซอฟต์แวร์ Processes ข้อมูลที่ผู้พัฒนาทราบ
Requirements Product ข้อมูลที่ผู้พัฒนาทราบ กำหนดส่งงาน งบประมาณ ความต้องการที่ผู้ใช้ระบุในสัญญา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การตอบรับจากผู้ใช้ ข้อมูลที่ผู้พัฒนามักไม่ทราบ การบริหารเวลาพัฒนา กิจกรรมที่สิ้นเปลืองเวลามากที่สุด กิจกรรมที่สร้าง Bug มากที่สุด Bug ทั้งหมดที่มีในผลิตภัณฑ์ ความสม่ำเสมอของการทำงาน

5 โปรแกรมเมอร์ “โปรแกรมเมอร์” เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ การควบคุมให้สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ หรือข้อบังคับ อาจส่งผลให้ได้งานที่คุณภาพด้อยลง หรือสร้างความไม่พอใจสะสม อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเมอร์แต่ละคน มักมีแบบแผนกระบวนการทำงานประจำตัว

6 การพัฒนากระบวนการ เมื่อโปรแกรมเมอร์มีแบบแผนการทำงานประจำตัว การพัฒนากระบวนการจึงสามารถทำได้ในระดับ บุคคล ในระดับสากล มีการใช้ PSP เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการในระดับดังกล่าว PSP คืออะไร?

7 PlayStation Portable (PSP)
จะเอาฮาไปถึงไหน!!!!!! ผลิตโดย Sony Corporation เมื่อปี 2004 ถูกขายไปแล้ว 62 ล้านเครื่อง สามารถเล่นโปรแกรมก๊อปปี้ได้ ทำให้ได้รับความนิยมสูงมากในหมู่ผู้มีฐานะดีแต่ตระหนี่ Source:

8 Personal Software Process (PSPSM)
เป็นแนวคิดในการจัดเก็บและสรุปข้อมูลของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อนำมาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในภาพรวม สร้างและควบคุมมาตรฐานโดย Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Melon University (CMU) เทียบเท่ากับ Capability Maturity Model Integration (CMMI) Level 5 ในระดับบุคคล Source:

9 กรอบหลักสูตร กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
การประยุกต์ใช้ PSP กับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนบุคคล มาตรฐานเชิงคุณภาพ

10 ตำรา PSP: A Self-Improvement Process for Software Engineers
Watts S. Humphrey, 2005 Addison-Wesley Professional 368 Pages The Personal Software Process (PSP) Body of Knowledge, Version 1.0 Marsha Pomeroy-Huff, Julia L. Mullaney, Robert Cannon & Mark Sebern, 2005 Software Engineering Institute 90 Pages

11 ความต้องการของหลักสูตร
คอมพิวเตอร์พกพาที่มีคุณสมบัติดังนี้ ติดตั้ง Integrated Development Environment (IDE) ของภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดก็ได้ ติดตั้ง Microsoft Access 2003 Service Pack 3 ขึ้นไป ติดตั้ง Word Processor และ Spreadsheet ควรเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

12 เกณฑ์การให้คะแนน การบ้าน (รวม 8 ชิ้น) 65% รายงาน (1 ชิ้น) 15%
การบ้าน (รวม 8 ชิ้น) % ส่งภายในเที่ยงคืนวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมาย บีบอัด (Zip หรือ Rar เท่านั้น) ฐานข้อมูล MS Access (.mdb), Source Code ผลการทดสอบ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกำหนด แล้วส่งไปที่ โดยตั้งหัวข้อและชื่อไฟล์ดังนี้เท่านั้น A[Assignment Number] [Student ID] เช่น A หัก 1 คะแนนสำหรับการส่งงานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้น หัก 1 คะแนนสำหรับการส่งล่าช้าแต่ละวัน บวก 1 คะแนนสำหรับคนส่ง 3 คนแรก รายงาน (1 ชิ้น) % สอบปลายภาค (ตัวเลือก เปิดหนังสือได้) 20%

13 การบ้าน #0

14 การบ้าน #0 เขียนโปรแกรมสำหรับนับบรรทัดของ Source Code โดยแยกเป็น
บรรทัดที่เป็น Comment

15 การบ้าน #0 รายการส่ง คะแนนรวม 5 คะแนน Source Code
ผลการทดสอบ (ทดสอบนับบรรทัดของตัว Source Code เอง โดยคัดลอกเป็น Text File หรือ Screen Capture ก็ได้) คะแนนรวม 5 คะแนน ส่งงาน คะแนน สามารถใช้งานได้จริงและไม่พบ Bug 3 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google