งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนากระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนากระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนากระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement)

2 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  กระบวนการต่างๆ ที่ทำให้ความ ต้องการของลูกค้า (Requirements) กลายเป็นผลิตภัณฑ์ (Products) RequirementsProduct Processes

3 วงจรชีวิตความต้องการ สิ่งที่ ลูกค้า อธิบาย สิ่งที่ ผู้จัดการ โครงการ เข้าใจ สิ่งที่ นักวิเคราะห์ ออกแบบ สิ่งที่ โปรแกรมเมอ ร์ พัฒนา สิ่งที่ ฝ่าย ขาย ประชาสัมพัน ธ์ ปริมาณ คู่มือ ประกอบการ ใช้งาน สภาพ ระบบ เมื่อได้รับการ ติดตั้ง ระดับ ราคา ของโครงการ วิธีการ แก้ปัญหา หลังติดตั้ง ระบบ สิ่งที่ลูกค้า ต้องการ Source: http://scott.yang.id.au/archives/000268.php

4 การพัฒนาซอฟต์แวร์  ข้อมูลที่ผู้พัฒนา ทราบ  กำหนดส่งงาน  งบประมาณ  ความต้องการที่ผู้ใช้ ระบุในสัญญา  คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์  การตอบรับจากผู้ใช้  ข้อมูลที่ผู้พัฒนามัก ไม่ทราบ  การบริหารเวลาพัฒนา  กิจกรรมที่สิ้นเปลือง เวลามากที่สุด  กิจกรรมที่สร้าง Bug มากที่สุด  Bug ทั้งหมดที่มีใน ผลิตภัณฑ์  ความสม่ำเสมอของ การทำงาน RequirementsProduct Processes

5 โปรแกรมเมอร์  “ โปรแกรมเมอร์ ” เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ ชีวิตอยู่ระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ  การควบคุมให้สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ปฏิบัติ ตาม กฏ ระเบียบ หรือข้อบังคับ อาจ ส่งผลให้ได้งานที่คุณภาพด้อยลง หรือ สร้างความไม่พอใจสะสม  อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเมอร์แต่ละคน มักมีแบบแผนกระบวนการทำงาน ประจำตัว

6 การพัฒนากระบวนการ  เมื่อโปรแกรมเมอร์มีแบบแผนการ ทำงานประจำตัว การพัฒนา กระบวนการจึงสามารถทำได้ในระดับ บุคคล  ในระดับสากล มีการใช้ PSP เป็น เครื่องมือในการพัฒนากระบวนการใน ระดับดังกล่าว  PSP คืออะไร ?

7 PlayStation Portable (PSP)  ผลิตโดย Sony Corporation เมื่อปี 2004  ถูกขายไปแล้ว 62 ล้านเครื่อง  สามารถเล่นโปรแกรมก๊อปปี้ได้ ทำให้ได้รับความนิยมสูง มากในหมู่ผู้มีฐานะดีแต่ตระหนี่ จ ะ เ อ า ฮ า ไ ป ถึ ง ไ ห น ! ! ! ! ! ! Source: http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable

8 Personal Software Process (PSP SM )  เป็นแนวคิดในการจัดเก็บและสรุป ข้อมูลของกระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์เพื่อนำมาปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพในภาพรวม  สร้างและควบคุมมาตรฐานโดย Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Melon University (CMU)  เทียบเท่ากับ Capability Maturity Model Integration (CMMI) Level 5 ในระดับบุคคล Source: http://www.sei.cmu.edu/tsp/

9 กรอบหลักสูตร  กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์  การประยุกต์ใช้ PSP กับวิศวกรรม ซอฟต์แวร์  การปรับปรุงกระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ส่วนบุคคล  มาตรฐานเชิงคุณภาพ

10 ตำรา  PSP: A Self-Improvement Process for Software Engineers  Watts S. Humphrey, 2005  Addison-Wesley Professional  368 Pages  The Personal Software Process (PSP) Body of Knowledge, Version 1.0  Marsha Pomeroy-Huff, Julia L. Mullaney, Robert Cannon & Mark Sebern, 2005  Software Engineering Institute  90 Pages  http://www.sei.cmu.edu/reports/05sr003.p df http://www.sei.cmu.edu/reports/05sr003.p df

11 ความต้องการของหลักสูตร  คอมพิวเตอร์พกพาที่มีคุณสมบัติดังนี้  ติดตั้ง Integrated Development Environment (IDE) ของ ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดก็ได้  ติดตั้ง Microsoft Access 2003 Service Pack 3 ขึ้นไป  ติดตั้ง Word Processor และ Spreadsheet  ควรเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตได้

12 เกณฑ์การให้คะแนน  การบ้าน ( รวม 8 ชิ้น )65%  ส่งภายในเที่ยงคืนวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมาย  บีบอัด (Zip หรือ Rar เท่านั้น ) ฐานข้อมูล MS Access (.mdb), Source Code ผลการทดสอบ และเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องตามกำหนด แล้วส่งไปที่ sakgasit@eng.cmu.ac.th โดยตั้งหัวข้อและชื่อไฟล์ดังนี้ เท่านั้น sakgasit@eng.cmu.ac.th  261446 A[Assignment Number] [Student ID]  เช่น 261446 A03 510612555  หัก 1 คะแนนสำหรับการส่งงานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้น  หัก 1 คะแนนสำหรับการส่งล่าช้าแต่ละวัน  บวก 1 คะแนนสำหรับคนส่ง 3 คนแรก  รายงาน (1 ชิ้น )15%  สอบปลายภาค ( ตัวเลือก เปิดหนังสือได้ ) 20%

13 การบ้าน #0

14  เขียนโปรแกรมสำหรับนับบรรทัดของ Source Code โดยแยกเป็น  บรรทัดที่เป็น Code  บรรทัดที่เป็น Comment

15 การบ้าน #0  รายการส่ง  Source Code  ผลการทดสอบ ( ทดสอบนับบรรทัดของ ตัว Source Code เอง โดยคัดลอกเป็น Text File หรือ Screen Capture ก็ได้ )  คะแนนรวม 5 คะแนน  ส่งงาน 2 คะแนน  สามารถใช้งานได้จริงและไม่พบ Bug 3 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนากระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google