งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการกำหนดรหัส เอกสาร/หลักฐานตามตัวบ่งชี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการกำหนดรหัส เอกสาร/หลักฐานตามตัวบ่งชี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการกำหนดรหัส เอกสาร/หลักฐานตามตัวบ่งชี้

2 ความหมายในการกำหนดรหัสเอกสารใน SAR
X . X. X X องค์ประกอบที่ ตัวบ่งชี้ที่ ข้อที่ ลำดับที่ ของเอกสาร

3 ความหมายในการกำหนดรหัสเอกสารใน SAR
องค์ประกอบที่1 ตัวบ่งชี้ที่1 ข้อที่1 ลำดับ เอกสารที่1

4 ความหมายในการกำหนดรหัสเอกสารใน SAR
องค์ประกอบที่1 ตัวบ่งชี้ที่1 ข้อที่1 ลำดับ เอกสารที่2

5 ความหมายในการกำหนดรหัสเอกสารใน SAR
องค์ประกอบที่3 ตัวบ่งชี้ที่2 ข้อที่5 ลำดับ เอกสารที่3

6 ความหมายในการกำหนดรหัสเอกสารใน SAR
องค์ประกอบที่7 ตัวบ่งชี้ที่2 ข้อที่5 ลำดับ เอกสารที่2

7 การตั้งชื่อไฟส์สำหรับจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ชื่อหน่วยงาน

8 การตั้งชื่อไฟส์สำหรับจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
สำนักวิชา องค์ประกอบที่1 องค์ประกอบที่2 องค์ประกอบที่3 องค์ประกอบที่4 องค์ประกอบที่5 องค์ประกอบที่6

9 การตั้งชื่อไฟส์สำหรับจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่1 ตัวบ่งชี้ที่2 ตัวบ่งชี้ที่3 ตัวบ่งชี้ที่4 ตัวบ่งชี้ที่5 ตัวบ่งชี้ที่ ....

10 การตั้งชื่อไฟส์สำหรับจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ข้อที่1 ตัวบ่งชี้ที่2 ตัวบ่งชี้ที่3 ตัวบ่งชี้ที่4 ตัวบ่งชี้ที่5 ตัวบ่งชี้ที่ ....

11 การตั้งชื่อไฟส์สำหรับจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ข้อที่ 1


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการกำหนดรหัส เอกสาร/หลักฐานตามตัวบ่งชี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google