งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางพรนภา รัชนิพนธ์ โด ย โรค เอดส์ ครูชำนาญ การพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางพรนภา รัชนิพนธ์ โด ย โรค เอดส์ ครูชำนาญ การพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางพรนภา รัชนิพนธ์ โด ย โรค เอดส์ ครูชำนาญ การพิเศษ

2 คือ อะไร ? เอดส์ หรือ AIDS เป็นกลุ่มอาการ ของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ ไวรัสเอดส์ ซึ่งเข้าไปทำลายเม็ด เลือดขาว แหล่งสร้างภูมิคุ้มกัน โรค ทำให้ติดโรคชนิดอื่นๆได้ ง่าย เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อ หุ้มสมองอักเสบหรือมะเร็งบาง ชนิด ได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการ จะรุนแรง ทำให้เสียชีวิต

3

4 โรคเอดส์ติดต่อกัน อย่างไร โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย มีโอกาสติดโรคเอดส์ได้ และปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ เอดส์ได้มากขึ้น ได้แก่ การมีแผลที่อวัยวะเพศ

5 1. ใช้เข็มหรือกระบอก ฉีดยาร่วมกันของ กลุ่มที่ใช้ยาเสพติด 2. การรับเลือดในขณะ ผ่าตัดหรือเพื่อรักษา

6 ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอดส์ หากตั้งครรภ์ จะ สามารถแพร่เชื้อไปสู่ ลูกได้ถึงร้อยละ 30 จึงควรตรวจเลือด ก่อนแต่งงานและก่อน ตั้งครรภ์ทุกครั้ง

7 ป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ เอดส์ ได้อย่างไร 1. รักเดียว ใจเดียว

8 2. หากมีเพศสัมพันธ์ กับหญิงหรือชายอื่นที่ ไม่ใช่สามี ภรรยา ของตน ต้องใช้ ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

9 3. ไม่ดื่มของมึนเมา และงดใช้สารเสพติด ทุกชนิดเพราะอาจทำ ให้ขาดสติ ทำให้มี พฤติกรรมเสี่ยงได้

10 ควรใช้ ถุงยาง อนามัย

11 วิธีการเลือกใช้ ถุงยางอนามัย 1. ใช้ถุงยางอนามัยที่ไม่หมดอายุ ตรวจดูได้จากบนซอง 2. ไม่ใช้ถุงยางที่ฉีกขาดหรือซอง บรรจุชำรุด และไม่มี เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ 3. เลือกใช้ยางอนามัยตามขนาดที่ เหมาะสม

12 วิธีใช้ถุงยาง อนามัย 1.หลังตรวจสอบแล้วว่า ถุงยางไม่หมดอายุ และ ไม่มีรอยฉีกขาด ฉีกมุม ซองโดยระมัดระวังไม่ให้ เล็บมือเกี่ยวถุงยางขาด

13 2. ใช้ถุงยางอนามัย ขณะอวัยวะเพศ แข็งตัว บีบปลาย ถุงยางเพื่อไล่อากาศ

14 3. รูดถุงยาง อนามัย โดยให้ ม้วนขอบอยู่ ด้านนอก

15 4. หลังจากสวม ถุงยางอนามัยแล้วให้ รูดขอบถุงยาง อนามัยถึงโคนอวัยวะ เพศ

16 5. หลังเสร็จกิจควรรีบถอด ถุงยางอนามัยขณะอวัยวะ เพศแข็งตัว โดยใช้กระดาษ ชำระหุ้มถุงยางอนามัยก่อน จะถอด หากไม่มีกระดาษ ชำระควรไม่ให้มือสัมผัสด้าน นอกของถุงยางอนามัย ( สันนิษฐานว่าด้านนอก อาจจะปนเปื้อนเชื้อเอดส์ )

17 6. ทิ้งถุงยาง อนามัยที่ใช้แล้ว ลงในภาชนะ รองรับ เช่น ถังขยะ

18 จำไว้นะคะ วัยรุ่นรู้ทัน ป้องกันเอดส์ ได้ค่ะ.. ยามว่างออกกำลัง กาย และให้เวลา ครอบครัวมากๆนะ คะ


ดาวน์โหลด ppt นางพรนภา รัชนิพนธ์ โด ย โรค เอดส์ ครูชำนาญ การพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google