งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลืมพระเนตร พระหัตถ์ทั้งสอง ประสานกันไว้ที่พระเพลา โดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ ซ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลืมพระเนตร พระหัตถ์ทั้งสอง ประสานกันไว้ที่พระเพลา โดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ ซ้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลืมพระเนตร พระหัตถ์ทั้งสอง ประสานกันไว้ที่พระเพลา โดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ ซ้าย

4 มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ ซ้ายทอดลงข้าง พระวรกาย พระ หัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ ฝ่าพระ หัตถ์แบไปด้านหน้า แสดงกิริยาห้าม ให้หยุด

5 มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป นอนตะแคง ด้านขวา พระพาหาขวาวางอยู่บนพระ เขนย พระหัตถ์หนุนพระเศียรพระหัตถ์ ซ้าย วางทอดไปตามพระวรกาย พระ บาทซ้ายวางอยู่บนพระบาทขวา เสมอ กัน หลับพระเนตร เรียกว่า ท่าสีห ไสยาสน์

6 มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร ส้นพระบาทชิดกัน แสดง อิริยาบถการออกบิณฑบาต ซึ่ง เป็นพุทธกิจตอนเช้า

7 มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับ นั่งบัลลังก์ พระบาททอดลง เหยียบพื้น พระพาหาทั้งสองวาง อยู่บนพระเพลา พระหัตถ์ขวา หงายขึ้น อันเป็นกิริยารับของ ถวาย

8 มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป ประทับนั่งขัดสมาธิ พระบาท ขวาซ้อนพระบาทซ้าย พระ หัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระกายตั้งตรง

9 มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองทาบอยู่บนพระ อุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ ซ้าย พระบาทชิดกัน ทอดพระเนตรไปข้างหน้า

10 มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิ เช่นเดียวกับปางสมาธิ บนขนดของ พระยานาค เบื้องหลังมีพระยานาค ๗ เศียร แผ่พังพานอยู่เหนือพระ เศียร

11


ดาวน์โหลด ppt มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลืมพระเนตร พระหัตถ์ทั้งสอง ประสานกันไว้ที่พระเพลา โดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ ซ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google