งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (CoP) ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมบริหาร ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 8 การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (CoP) ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมบริหาร ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 8 การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (CoP) ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมบริหาร ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 8 การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice Cop)

3 ชุมชนนักปฏิบัติ ด้านการทดสอบงานดิน ในสนาม การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice Cop) ฝตว. ชป.8 เป็น คุณอำนวย คุณพลากร หวังกลุ่มกลาง เป็น คุณลิขิต เจ้าหน้าที่ห้อง Lab และผู้สนใจ เป็น คุณกิจ ผวศ. ชป.8 เป็น คุณเอื้อ

4 การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice Cop)

5 1. ผิวหน้าดินค่อนข้างเป็นมัน 2. ทดสอบโดยการใช้สิ่วตอกหรือใช้จอบขุด ในเบื้องต้น จะสะท้อนกลับ จะสะท้อนกลับ 3. บริเวณนั้นไม่ค่อยมีฝุ่น 4. ทดลองเทน้ำใส่ ถ้าน้ำกระเด็นแสดงว่าดิน แน่น แต่ถ้าเทน้ำ แล้วซึมลงไปแสดงว่าดินบริเวณนั้นไม่แน่น แล้วซึมลงไปแสดงว่าดินบริเวณนั้นไม่แน่น


ดาวน์โหลด ppt การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (CoP) ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมบริหาร ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 8 การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google