งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของงานชลประทานและ การปรับปรุง คุณภาพน้ำ ดร. เกษมสันติ์ สุวรรณรัต ดร. เกษมสันติ์ สุวรรณรัต ประธาน Thai Flood Forum สวสท ประธาน Thai Flood Forum สวสท B.Eng.(civil,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของงานชลประทานและ การปรับปรุง คุณภาพน้ำ ดร. เกษมสันติ์ สุวรรณรัต ดร. เกษมสันติ์ สุวรรณรัต ประธาน Thai Flood Forum สวสท ประธาน Thai Flood Forum สวสท B.Eng.(civil,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของงานชลประทานและ การปรับปรุง คุณภาพน้ำ ดร. เกษมสันติ์ สุวรรณรัต ดร. เกษมสันติ์ สุวรรณรัต ประธาน Thai Flood Forum สวสท ประธาน Thai Flood Forum สวสท B.Eng.(civil, Hydraulics), Chulalongkorn, 1966B.Eng.(civil, Hydraulics), Chulalongkorn, 1966 M.Sc.(Public Health Engineering), Newcastle upon Tyne (U.K.), 1968M.Sc.(Public Health Engineering), Newcastle upon Tyne (U.K.), 1968 Dr.-Ing T.H. Darmstadt, (Germany), 1979Dr.-Ing T.H. Darmstadt, (Germany), 1979 ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย 2003-2005 ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย 2003-2005

2 ปัญหาน้ำเสียน้ำเน่า อากาศมีออกซิเจน 280 มกต่อลิตร อากาศมีออกซิเจน 280 มกต่อลิตร อากาศมีออกซิเจน 8 มกต่อลิตร อากาศมีออกซิเจน 8 มกต่อลิตร น้ำเสียจากคนมีตัวทำลายออกซิเจน บีโอดี 30,000 มกต่อคนต่อวัน น้ำเสียจากคนมีตัวทำลายออกซิเจน บีโอดี 30,000 มกต่อคนต่อวัน น้ำเสียจากคนมีตัวทำลายออกซิเจน TKN 2,000 มกต่อคนต่อวัน น้ำเสียจากคนมีตัวทำลายออกซิเจน TKN 2,000 มกต่อคนต่อวัน น้ำเสียจากคนมีปุ๋ยผักตบ P 1,000 มกต่อคนต่อ วัน น้ำเสียจากคนมีปุ๋ยผักตบ P 1,000 มกต่อคนต่อ วัน

3 น้ำไหลเร็ว น้ำตื้น ช่วยเติม ออกซิเจน หยุดน้ำเน่า ความเร็ว เป็น เมตรต่อ วินาที ความลึก เป็น เมตร ออกซิเจ นเข้า เป็น กรัมต่อ ตาราง เมตรต่อ วัน

4 เวลาผ่านไป บีโอดี ทำลาย ออกซิเจน อากาศช่วยเติม deoxygenation มาจาก บีโอดี 30,000 มกต่อคน ต่อวันdeoxygenation มาจาก บีโอดี 30,000 มกต่อคน ต่อวัน และ reaeration มาจากอากาศซึมเข้าผิวน้ำ มก ต่อตารางเมตรต่อวัน และ reaeration มาจากอากาศซึมเข้าผิวน้ำ มก ต่อตารางเมตรต่อวัน คือ คือ คือการขาดออกซิเจนในตอนเริ่มต้น ลดลง เรื่อยๆเพราะ บีโอดี คือการขาดออกซิเจนในตอนเริ่มต้น ลดลง เรื่อยๆเพราะ บีโอดี พอเวลาที่ผ่านไป reaeration มาจากอากาศซึม เข้าผิวน้ำ จนมากกว่า บีโอดี DO จะกลับสูงขึ้น พอเวลาที่ผ่านไป reaeration มาจากอากาศซึม เข้าผิวน้ำ จนมากกว่า บีโอดี DO จะกลับสูงขึ้น สมการสตรีทเต้อ - เฟลป์สเป็นที่รู้จักกันสมการ เส้นย้อยของ ออกซิเจน ”DO Sag Curve” สมการสตรีทเต้อ - เฟลป์สเป็นที่รู้จักกันสมการ เส้นย้อยของ ออกซิเจน ”DO Sag Curve”

5 เครื่องเติมอากาศศูนย์แพทย์ พัฒนา พระราม๙

6 เครื่องเติมอากาศใช้เลี้ยง จุลินทรีย์กำจัด บีโอดี

7 เครื่องเติมอากาศลงน้ำ น้ำส่งต่อ ให้จุลินทรีย์

8 บีโอดีมาก เครื่องเติมอากาศใหญ่ จุลินทรีย์ MLSS มากกำจัดได้มากแต่ ก็กินออกซิเจนมาก

9 จุลินทรีย์ MLSS มากเครื่องเติมอากาศ ใหญ่เพื่อตี MLSS ให้ลอย ถ้าไม่ลอย ก็กินออกซิเจนไม่ได้ MLSS=50+25(E-4)

10 แอเรเต้อร์ น่าใช้จริงจังระยะยาวปั้ม ลมลงไปเป็นฟองในน้ำก็เติมอากาศ ได้จริงแต่เครื่องอุปกรณ์มากลงทุน สูงทั้ท่อและถัง

11 เครื่องเติมอากาศชัยพัฒนา

12 ปั้มน้ำลงไปเป็นฟองก็เติมอากาศได้ แต่กินไฟ 2 เท่าของแอเรเต้อร์ จึงไม่ น่าใช้จริงจังระยะยาว

13 ถังบำบัดเลี้ยงจุลินทรีย์ MLSS เข้มข้น มากเครื่องเติมอากาศใหญ่เพื่อตี MLSS ให้ลอยกิน BOD และออกซิเจน มากๆ ในที่จำกัด

14 สรุป การเติมอากาศด้วยระบบแอเรเต้อร์แบบใดๆเป็น การเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์การเลี้ยงตะกอน จุลินทรีย์เป็นการจับมลพิษ บีโอดี N P S ให้เป็น ตะกอน MLSS การเติมอากาศด้วยระบบแอเรเต้อร์แบบใดๆเป็น การเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์การเลี้ยงตะกอน จุลินทรีย์เป็นการจับมลพิษ บีโอดี N P S ให้เป็น ตะกอน MLSS ตะกอน MLSS ประกอบด้วย C 50 H 70 N 10 O 20 SP เป็น อาหารปลา ตะกอน MLSS ประกอบด้วย C 50 H 70 N 10 O 20 SP เป็น อาหารปลา C 50 H 70 N 10 O 20 SP เป็นตะกอนตกลงก้นบ่อสะสม เป็นดินโคลนC 50 H 70 N 10 O 20 SP เป็นตะกอนตกลงก้นบ่อสะสม เป็นดินโคลน


ดาวน์โหลด ppt ของงานชลประทานและ การปรับปรุง คุณภาพน้ำ ดร. เกษมสันติ์ สุวรรณรัต ดร. เกษมสันติ์ สุวรรณรัต ประธาน Thai Flood Forum สวสท ประธาน Thai Flood Forum สวสท B.Eng.(civil,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google