งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรมการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office Xp. Microsft Word XP เริ่มต้นใช้โปรแกรม Microsoft Word.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรมการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office Xp. Microsft Word XP เริ่มต้นใช้โปรแกรม Microsoft Word."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรมการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office Xp

2 Microsft Word XP เริ่มต้นใช้โปรแกรม Microsoft Word

3 สิ่งที่สอนในวันนี้มีดังนี้ 1. การสร้างจดหมายเวียน 2. การเขียนสมการทาง คณิตศาสตร์ 3. การทำแบบฟอร์มจดหมาย ราชการ

4 การสร้างจดหมาย เวียน (Mail Merge )

5 1. การสร้างจดหมายเวียน ( Mail Merge ) จดหมายเวียน (Mail Merge) หมายถึงจดหมายที่มีข้อความ เหมือนๆกัน แต่มีรายละเอียดบาง ประการที่แตกต่างกันเพื่อส่งให้แก่ผู้รับ แต่ละคนซึ่งมีขั้นตอนในการทำดังนี้

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 90000 18 มกราคม 2550 เรียนคุณ................................. สวัสดี.................. เพื่อนรัก เราคิดถึงเพื่อนมาก จึง อยากให้เพื่อนมาหาเรา ปลายเดือนนี้เป็นวันเกิดของเรา เรา จะทำบุญบ้านจึงอยากเชิญเพื่อนๆ มาร่วมเป็นเกียรติ ตอน เช้าจะมีการทำความสะอาดบ้าน โดยให้แขกที่มาในงานร่วม ทำความสะอาดบ้านด้วย เพราะบ้านเราไม่ได้ทำความสะอาด มาหลายปีแล้ว กลางวันจะเลี้ยงอาหารที่เธอชอบ คือ ต้มยำ หัวปลา ยำกระดูกสัตว์นานาชนิด และของหวานคือ ว่านหาง จระเข้ต้มน้ำตาล ส่วนกลางคืนจะมีมหรสพมากมาย โดยให้ เพื่อนๆ จัดหามาเอง ใครอยากชมลิเกหรือภาพยนตร์ก็จัดหา มาตามชอบใจ เราจะเตรียมสถานที่ไว้ให้ สุดท้ายนี้หวังว่าเธอคงมางานเราแต่โดยดี ไม่ต้องให้ ไปลากตัวมานะ รักเพื่อนเสมอมิเสื่อมคลาย สิงหไกรภพ รบไม่หยุด

7 ขั้นตอนการสร้างจดหมายเวียน 1. คลิกเมนู เครื่องมือ 2. คลิกคำสั่ง จดหมายและเมลล์ 3. คลิกคำสั่ง ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียน... 1. 2. 3.

8 4. 5. 6. 8. 7. ขั้นตอนการสร้างจดหมายเวียน

9 9. 10. 11. ขั้นตอนการสร้างจดหมายเวียน 12. เป็นส่วนของการฐานข้อมูลใหม่ ทั้งหมด

10 14. 13. 15. ขั้นตอนการสร้างจดหมายเวียน บันทึกฐานข้อมูลที่ สร้าง เพิ่มข้อมูลที่จะ นำไปใช้

11 ขั้นตอนการสร้างจดหมายเวียน 16. 18. 17. ยืนยันข้อมูลที่ ถูกต้อง นำเมาส์มาวางให้ เป็นรูป เคอร์เซอร์

12 19. 20.21.22. ขั้นตอนการสร้างจดหมายเวียน เป็นการแทรกเขต ข้อมูลผสาน ผลลัพธ์จะแสดงชื่อ ฟิลด์ที่เลือก แสดงข้อมูล ผสาน ผลลัพ ธ์

13 การเขียนสมการทาง คณิตศาสตร์

14 2. การเขียนสมการคณิตศาสตร์ เนื่องจากสมการคณิตศาสตร์มีสัญลักษณ์ พิเศษมากมาย เราจึงใช้วิธีปกติในการเขียนสมการไม่ได้ แต่ต้องใช้ โปรแกรม Microsoft Equation Editor 3.0 ซึ่งมีหน้าที่สำหรับเขียนสมการคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะ ตัวอย่างของสมการคณิตศาสตร์มีดังนี้ และ

15 ขั้นตอนการเพิ่มเมนูตัวแก้ไขสมการ ทางคณิตศาสตร์ 2. กำหนดเอง 3. เลือกที่แท็บคำสั่ง 4. เลือกประเภทเป็นแทรก 1. คลิกเมนู เครื่องมือ 4. 3. 2. 1.

16 5. เลือกคำสั่ง เป็น ตัวแก้ไขสมการ (equation) 6. ลากเมาส์เพื่อดึงเมนูนี้ไปวางในเมนู ปกติ หรือ บน toolbar 7. คลิก ปิด (close) 7. 5. ขั้นตอนการเพิ่มเมนูตัวแก้ไข สมการทางคณิตศาสตร์

17 8. คลิกที่เมนู 9. จะปรากฏดังรูปต่อไปนี้

18 ขั้นตอนการสร้างสมการทาง คณิตศาสตร์ ตัวอย่างของสมการคณิตศาสตร์มีดังนี้ และ 1. พิจารณาก่อนว่า อะไรมาก่อนอะไร แล้วก็สร้าง ไปตามลำดับ 2. ไปที่ Toolbar ของสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อหา ตัว 2.

19 ขั้นตอนการสร้างสมการทาง คณิตศาสตร์ 3. สร้างตัว p ห้อย เรียบร้อยและก็กด Tab 1 ครั้ง เพื่อออกจากสถานะตัวห้อยนะ พร้อมพิมพ์ เครื่องหมาย “ = ” 3.

20 ขั้นตอนการสร้างสมการทาง คณิตศาสตร์ 6. 5. 4. ใส่เครื่องหมาย โดยเลือก ที่ตัวแปรที่ ต้องการ ใส่เครื่องหมายเศษส่วน ส่วนบนพิมพ์ p(1-p) ส่วนล่างพิมพ์ n

21 7. ผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างสมการทาง คณิตศาสตร์ ดังรูป ขั้นตอนการสร้างสมการทาง คณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรมการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office Xp. Microsft Word XP เริ่มต้นใช้โปรแกรม Microsoft Word.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google