งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่ชีเทราซ่า เคย กล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้ สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่ชีเทราซ่า เคย กล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้ สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่ชีเทราซ่า เคย กล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้ สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them

2 - มิใช่ทฤษฎี - ทำขบวนการ - ประสบการณ์ทุกคนมี ความสำคัญ - มีทีมงาน - ถูกผิดมีโอกาสทุกคน - ต้องปฏิบัติและแก้ไข

3 - ต้องให้ความรู้ - สร้างทีมงาน - ให้กำลังใจ ยก ย่อง - ลดบทบาทคุณ อำนาจ

4 - คุณเอื้อ Chief Knowledge Officer (CKO) - คุณอำนวย Knowledge Facilitator - คุณกิจ Knowledge Practitioners - คุณอำนาจ - คุณลิขิต

5 - Seven eleven - คุณอำนวย - Best Practice - การปลูก แตงโม - การเลี้ยงต่อ

6 KM ที่ปฏิบัติ 2 ระดับ - ระดับ เจ้าหน้าที่ - ระดับ เกษตรกร

7 - พูด แต่ไม่ปฏิบัติ หากนำไปปฏิบัติ - ถูก ไม่ถูก - ความรู้ เสริม - สิ่งที่ดีกว่า - สร้างความเชื่อมั่น - สร้างความเคยชิน - โครงการใหม่ เพิ่มงาน - ความร่วมมือ

8


ดาวน์โหลด ppt แม่ชีเทราซ่า เคย กล่าวไว้ว่า การเป็นนักบริหารให้ สำเร็จนั้น มีข้อคิด 2 ประการ 1. Do you know your people 2. Do you really love them.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google