งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) คณะกรมชลประทานองค์กร Best Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) คณะกรมชลประทานองค์กร Best Practice."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) คณะกรมชลประทานองค์กร Best Practice

2 กำหนดการ 10.00 - 10.45 - รับชมวีดีทัศน์ภาพรวมธุรกิจในเครือ ฯ - แนะนำภาพรวมธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร โคราชและรับชมภาพ Real Time ระบบการเลี้ยงไก่ด้วยคอมพิวเตอร์จากฟาร์ม - รับชมวีดีทัศน์ภาพรวมธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ ครบวงจรโคราช 10.45 - 11.15 - เยี่ยมชมกระบวนการผลิต โรงงานชำแหละเนื้อไก่ โรงงานอาหารแปรรูป 11.15 - 12.00 - ศึกษาระบบ TQA 12.00 - 13.00 - รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - เดินทางกลับ

3 Charoen Pokphand Foods Public CO.,LTD Food Processing Poultry Business (Nakhonratchasima) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) ธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร นครราชสีมา

4 Charoen Pokphand Foods Public CO.,LTD Food Processing Poultry Business (Nakhonratchasima) TQC 2010 พันธกิจ Kitchen of the World เราจะเป็นผู้นำในด้านการผลิต อาหารแปรรูประดับโลก ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย มีคุณค่าทาง โภชนาการ ถูกสุขอนามัย ภายใต้ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นให้การ บริการที่เป็นเลิศ

5 Charoen Pokphand Foods Public CO.,LTD Food Processing Poultry Business (Nakhonratchasima) TQC 2010 SAR ABU RI โรงงานแปรรูป นครราชสีมา (CPF Korat) 2547 โรงงานแปรรูป นครราชสีมา (CPF Korat) 2547 โรงงานแปรรูป สระบุรี (BKP) 2532 โรงงานแปรรูป สระบุรี (BKP) 2532 โรงงานแปรรูป มีนบุรี (CPF FP) 2521 โรงงานแปรรูป มีนบุรี (CPF FP) 2521 โรงงานแปรรูป บางนา (CPF FP) 2516 โรงงานแปรรูป บางนา (CPF FP) 2516 ธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร ซีพีเอฟ ในประเทศไทย

6 Charoen Pokphand Foods Public CO.,LTD Food Processing Poultry Business (Nakhonratchasima) TQC 2010 ภาพรวมธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบ วงจร โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่

7 ที่ตั้งธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร ซีพีเอฟ นครราชสีมา โรงงานอาหารสัตว์ โรงฟักไข่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มไก่เนื้อ ( ไก่กระทง )

8 ระบบการขนส่งติดตามผ่านดาวเทียม GPS ฟาร์มไก่เนื้อ โรงงานแปรรูป เนื้อไก่  หลักความความปลอดภัยด้านอาหาร Food Safety  หลักสวัสดิภาพสัตว์ Animal Welfare practice

9 น่องติดสะโพก อกไก่ ปีก ไก่ตัว น่อง สัน ใน สะโพก ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สด ( เนื้อไก่ อนามัย ) ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป ปรุงสุก พร้อมรับประทาน อบ นึ่ง ทอด ประเภทของสินค้า

10 โรงงานอาหารสัตว์ฟาร์มและโรงฟักโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ Food Safety Standards Bio-Security GMP HACCP Bio-Security GMP HACCP GAP Bio-Security GMP HACCP European Standard Approved Halal Food Security Food Quality Standard ISO 9001 Animal Welfare Practices Assured Chicken Production Standards (ACP) British Retail Consortium (BRC) ISO 9001 Animal Welfare Practices Assured Chicken Production Standards (ACP) British Retail Consortium (BRC) Guaranteed Disease Free Pre-catching test : - Avian Influenza - Newcastle Disease - Antibiotics - Pesticide - Salmonella etc. Post -catching test : - Avian Influenza - Newcastle Disease - Antibiotics - Pesticide - Salmonella etc. CPF QUALITY ASSURANCE STANDARDS ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100 %

11 Safety Health Environment Standards โรงงานอาหารสัตว์ฟาร์มและโรงฟักโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ SHE Policy  Safety  Health  Environment ระบบการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย OHSAS / TIS 18001

12 South Africa Hong Kong U.A.E. Middle East South Korea Singapore Japan EU EXPORT MARKETS UK Kitchen of the World France Belgium Netherland Germany Switzerland Denmark

13 รางวัลที่ได้รับ  Eagle Award 2004 / Feedmill รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโลกในด้าน Construction Design Standard จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา  ASHRAE Award 2008 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโลกในด้านการออกแบบระบบทำความเย็นถนอมอาหาร อุตสาหกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อน จากประเทศสหรัฐอเมริกา  Best Supplier of the year 2007 จาก KFC ประเทศอังกฤษ  New Product Development Award และ New Supplier of the year 2010 จาก Subway ประเทศอังกฤษ  Thailand Quality Class (TQC 2010) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  Corporate Social Responsibility (CSR-DIW 2010 ) รางวัลมาตรฐานความ รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

14 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

15 โครงการรักษ์ลำน้ำมูล โครงการรักษ์ลำน้ำมูล กิจกรรม “ ร้อยรวมใจ คืนน้ำใสให้ลำมูล ” ร่วมปลูกป่า ที่ฝายวังไม้โกลน และวัดด่านเกวียน ร่วมกับหน่วยงานราชการและ กรมชลประทาน

16 รับชมภาพ Real Time จากฟาร์ม


ดาวน์โหลด ppt วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) คณะกรมชลประทานองค์กร Best Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google