งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนทนาให้เกิด ปัญญา เป็นการพูดและฟังอย่างน้อม ใจ ด้วยจิตที่เป็นกลาง ( บริสุทธิ์ ) เพื่อให้เข้าใจความหมายที่จริง แท้ระหว่างกัน Dialogue ขอเชิญทุกท่านร่วมชิมความสุขจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนทนาให้เกิด ปัญญา เป็นการพูดและฟังอย่างน้อม ใจ ด้วยจิตที่เป็นกลาง ( บริสุทธิ์ ) เพื่อให้เข้าใจความหมายที่จริง แท้ระหว่างกัน Dialogue ขอเชิญทุกท่านร่วมชิมความสุขจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนทนาให้เกิด ปัญญา เป็นการพูดและฟังอย่างน้อม ใจ ด้วยจิตที่เป็นกลาง ( บริสุทธิ์ ) เพื่อให้เข้าใจความหมายที่จริง แท้ระหว่างกัน Dialogue ขอเชิญทุกท่านร่วมชิมความสุขจาก การสนทนาแบบ ปัญญเสวนา

2 Dialogue David Bohm ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ใหม่ ที่ศึกษา ปรัชญาตะวันออกอย่างเข้าใจ วิธีการสนทนาแบบมนุษย์สัมผัสมนุษย์ และ การเปลี่ยนวิธีคิดด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ง เรียบเรียงจากหนังสือ On Dialogue แนวคิดของ David Bohm โดย โสฬส ศิริไสย์ Transdisciplinary Commons มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

3 Dialogue Logos = คำ Dia = ไหลลื่นทะลุปรุ โปร่ง เป็นการไหลเวียนของความหมายอย่าง ทะลุปรุโปร่งสู่การรับรู้ความหมายที่แท้

4 หลักการ สำคัญ 1. ฟังอย่างลึกซึ้ง - ฟังให้ได้ยิน (Deep Listening) ฟังเพื่อรับรู้และเข้าใจความหมายที่ แท้ และ เฝ้าสังเกตปฏิกริยาอารมณ์และเสียง ภายในของตัวเอง จนอาจมี 1.1 ความคิด / ความรู้บางอย่างวาบ ขึ้นมา (Intuition) 1.2 ความหมายใหม่ (Share meaning) 1.3 ยกระดับทางปัญญา (Wisdom)

5 2. จิตเป็นอิสระ / ผ่อน คลาย ถอดอิทธิพล ของอำนาจ ( ครอบงำ / บิดเบือน ) อุปาทาน ( มายาคติ ) และ ฐานคติ ( ความคิด / ความรับรู้ ) 3. เท่าเทียม เสมอภาค ( ไม่ต้องมีผู้นำ ไม่ต้องมีผู้ ตาม )

6 กติกาการสนทนาแบบ Dialogue 1. ไม่ต้องเรียงลำดับหัวข้อและวาระแบบ ตายตัว ไม่ต้องสรุป ลงมติ หรือ ตัดสินถูก - ผิด ระหว่างกระบวนการพูดคุย 2. ไม่ต้องมีผู้ใช้อำนาจควบคุมการประชุม 3. คนในวงจะพูดและถามอะไรก็ได้ แต่จะไม่ เจาะจงหรือระบุพาดพิงตัวบุคคล คนในวง จะตอบหรือไม่ก็ได้ 4. ไม่ผูกขาดเวที พูดนานเกินไป เมื่อพูดไป แล้วอยากจะพูดซ้ำ ควรเว้นไปสักสองสาม คนก่อน 5. ไม่เอาฐานคติส่วนตัวมาออกมาโต้แย้ง โต้ตอบไป - มา ปะทะคารม ประหัตประหาร เอาแพ้ - เอาชนะ ต่อต้าน แก้ตัว หรือโน้ม น้าวคนอื่น 6. เคารพบรรยากาศเงียบสงบ ( มีสมาธิ ) ผ่อน คลาย มีสติ ไม่พูดคุยกันเองนอกวง ไม่พูด เพ้อเจ้อ ลมเพลมพัด ตลกโปกฮา ไร้สาระ

7 KM ของกรมฯเรา ใน ปีที่ผ่านมา ถึง..... งาน สัมมนาในวันนี้ ขอจงพูดและฟังอย่างน้อมใจ ด้วยจิตที่เป็นกลาง ( บริสุทธิ์ ) ทำความเข้าใจความหมายที่ จริงแท้ระหว่างกัน Dialogue


ดาวน์โหลด ppt การสนทนาให้เกิด ปัญญา เป็นการพูดและฟังอย่างน้อม ใจ ด้วยจิตที่เป็นกลาง ( บริสุทธิ์ ) เพื่อให้เข้าใจความหมายที่จริง แท้ระหว่างกัน Dialogue ขอเชิญทุกท่านร่วมชิมความสุขจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google