งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th. เป็นสมาชิก กบข. แล้ว มีสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์ อะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th. เป็นสมาชิก กบข. แล้ว มีสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์ อะไรบ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นสมาชิก กบข. แล้ว มีสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์ อะไรบ้าง

3 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พื้นฐานของตนเอง และครอบครัว เป้าหมายการจัด สวัสดิการ กบข. 3. ส่งเสริมการออมระยะยาว 2. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

4 สวัสดิการ กบข. สินเชื่อเพื่อการศึกษา เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อการคุ้มครองชีวิตและ ทรัพย์สิน เพื่อลดภาระในการดำรงชีพของ สมาชิก สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

5

6 เกษียณอย่าง มั่นคง ทุกคนทำได้

7 สิทธิประโยชน์ สมาชิก คำตอบของคุณคืออะไร ? มีเงินใช้ หลังเกษียณ เพียงพอหรือไม่ วันนี้ เริ่มแล้ว หรือยัง มีแผนลงทุน ให้เงินงอกเงย อย่างไร จะ เกษีย ณ อายุ เมื่อไ หร่ ใช้ชีวิต หลังเกษียณ กี่ปี

8 สิทธิประโยชน์ สมาชิก ทำได้... สบายวัยเกษียณ ทบทวน และ ปรับปรุง แผน อย่าง สม่ำเสมอ กำหนด หนทางที่ จะทำให้ บรรลุ เป้าหมาย ประมาณ รายรับ – รายจ่าย หลังวัย เกษียณ คำนวณ ความ ต้องการ ใช้เงิน หลังวัย เกษียณ กำหนด เป้าหมาย ที่ต้องการ หลัง วัยเกษียณ ลงมือ ปฏิบัติ ตามแผน ที่วางไว้

9


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th. เป็นสมาชิก กบข. แล้ว มีสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์ อะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google