งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th 11. 22 ผลการดำเนินงาน กบข. www.gpf.or.th 3 ผลตอบแทนจากการลงทุน ( ณ 31 ธ. ค. 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th 11. 22 ผลการดำเนินงาน กบข. www.gpf.or.th 3 ผลตอบแทนจากการลงทุน ( ณ 31 ธ. ค. 2552)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th 11

2 22 ผลการดำเนินงาน กบข.

3 www.gpf.or.th 3 ผลตอบแทนจากการลงทุน ( ณ 31 ธ. ค. 2552)

4 www.gpf.or.th 4 ผลตอบแทน กบข. เทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อในรอบ 13 ปี ปีผลตอบแทน กบข. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 12 เดือน อัตราเงิน เฟ้อ 254010.968.545.60 254116.519.818.10 25429.415.090.31 25436.413.821.55 25447.223.131.65 25458.212.560.60 254611.841.501.82 25472.021.002.73 25486.831.294.56 25493.443.684.64 25509.222.782.23 2551-5.172.525.47 2552 8.91 * 0.93-0.85 เฉลี่ยรวม 13 ปี 7.18 3.582.95 * ข้อมูลปี 2552 เป็นข้อมูลก่อนการตรวจสอบของ ผู้สอบบัญชี

5 www.gpf.or.th 5 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% ผลตอบแทน ผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข. 4.10% สะสมย้อนหลัง 3 ปี ( ม. ค.50- ธ. ค.52) 4.50% สะสมย้อนหลัง 5 ปี ( ม. ค.48- ธ. ค.52) 7.18% สะสมตั้งแต่ ตั้งกองทุน ( มี. ค.40- ธ. ค.52) 8.91%* สะสม ย้อนหลัง 1 ปี ( ม. ค.52 - 31 ธ. ค.52) * ข้อมูลปี 2552 เป็นข้อมูลก่อนการตรวจสอบของ ผู้สอบบัญชี

6 www.gpf.or.th 66 ความหมายของผลตอบแทนเฉลี่ย 7.18% ปีเงินต้น ( บาท ) ผลตอบแทน เฉลี่ย ผลประโยช น์ รวมเงินต้นและ ผลประโยชน์ ( บาท ) มี. ค. 2540 100,000.007.18%5,950.96105,950.96 2541105,950.967.18%7,610.45113,561.41 2542113,561.417.18%8,157.11121,718.52 2543121,718.527.18%8,743.03130,461.55 2544130,461.557.18%9,371.04139,832.59 2545139,832.597.18%10,044.16149,876.75 2546149,876.757.18%10,765.63160,642.38 2547160,642.387.18%11,538.93172,181.31 2548172,181.317.18%12,367.77184,549.08 2549184,549.087.18%13,256.14197,805.22 2550197,805.227.18%14,208.33212,013.55 2551212,013.557.18%15,228.92227,242.47 2552227,242.477.18%16,322.81243,565.28

7 www.gpf.or.th 77 ตรวจสอบยอดเงินได้อย่างไร 1. ใบแจ้งยอดประจำปี 2. บริการ GPF Web Service ผ่าน www.gpf.or.th 3. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด 8 4. ATM ของธนาคารกรุงไทย

8 www.gpf.or.th 88


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th 11. 22 ผลการดำเนินงาน กบข. www.gpf.or.th 3 ผลตอบแทนจากการลงทุน ( ณ 31 ธ. ค. 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google