งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สรีรวิทยาของพืช 1202 320 (Plant Physiology)
29 มิถุนายน 2552

2 การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis)

3 การสังเคราะห์ด้วยแสง
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ซึ่งเกิดต่อเนื่องกันในคลอโรพลาสต์ 1. ปฏิกิริยาแสง (light reaction) ใช้พลังงานแสงผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจากน้ำไปยัง NADP+ ได้ NADPH และ ATP

4 2. ปฏิกิริยาไม่ใช้แสง (dark reaction) ใช้ NADPH และATP ตรึง CO2 เปลี่ยนให้เป็นน้ำตาล

5 ที่มา : http://www. pearsonsuccessnet
ที่มา :

6 ปฏิกิริยาแสง เปลี่ยนรูปพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี
แสง ที่มีประโยชน์ต่อพืช คือ ช่วงแสงที่มีความยาวคลื่น 400 – 700 นาโนเมตร

7 - แสง ประกอบด้วยอนุภาคพลังงานที่เรียกว่า “โฟตอน” (photon)
- พลังงานของโฟตอนแปรผกผันกับความยาวคลื่น

8 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์

9 พลังงานแสงถูกดูดกลืนโดย “รงควัตถุ” 3 กลุ่ม คือ
- คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) - คาโรทีนอยด์ (caroteniods) - ไฟโคบิลิน (phycobilin)

10 คลอโรฟิลล์ คลอโรฟิลล์ดูดกลืนแสงสีน้ำเงินและสีแดงได้มากที่สุด
คลอโรฟิลล์ดูดกลืนแสงสีเขียวได้น้อยมาก

11 คาโรทีนอยด์ พบมากในเนื้อเยื่อที่มีสีเหลือง ส้ม แดง
ถ่ายทอดพลังงานให้คลอโรฟิลล์ ปกป้องคลอโรฟิลล์ และองค์ประกอบอื่นๆ

12 พบเฉพาะในสาหร่ายสีแดง และสาหร่าย
ไฟโคบิลิน พบเฉพาะในสาหร่ายสีแดง และสาหร่าย สีน้ำเงินแกมเขียว

13 โมเลกุลของรงควัตถุ ถูกกระตุ้นโดยพลังงานแสงได้อย่างไร ??
รงควัตถุที่ไม่ได้รับแสง อิเล็กตรอนในโมเลกุล จะมีระดับพลังงานต่ำที่สุด เรียกว่า “ โมเลกุล อยู่ในสภาวะพื้น ” (ground state)

14 - เมื่อโมเลกุลของรงควัตถุดูดกลืนพลังงานจากแสงหนึ่งโฟตอน จะทำให้ โมเลกุลอยู่ในสภาวะตื่นตัว หรือสภาวะกระตุ้น (excited state)

15 - โมเลกุลจะอยู่ในสภาพกระตุ้นเพียง 10-9 วินาที อิเล็กตรอนจะคายพลังงานออกไปเพื่อกลับสู่สภาวะพื้น

16 การคายพลังงานรูปแบบต่างๆ
การคายพลังงานออกมาในรูปความร้อน การคายพลังงานในรูปของแสง

17 3. การถ่ายทอดพลังงานไปให้รงควัตถุข้างเคียง
4. คลอโรฟิลล์ที่เป็นศูนย์กลางปฏิกิริยา จะเปลี่ยนสภาพกลับสู่สภาวะพื้นโดยการสูญเสียอิเล็กตรอนออกไป

18


ดาวน์โหลด ppt วิชา สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google