งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนองพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยจัดทำโครงการ สาธิตการผลิต และการใช้งาน ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนองพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยจัดทำโครงการ สาธิตการผลิต และการใช้งาน ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนองพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยจัดทำโครงการ สาธิตการผลิต และการใช้งาน ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว

2 ไบโอดีเซล คือ เชื้อเพลิงเหลวที่ได้จากการนำน้ำมันพืชหรือไขมัน
สัตว์ หรือ แม้แต่น้ำมันที่เหลือจากการทอดอาหาร มาผ่านกระบวน การทางเคมี โดยในกระบวนการผลิต (เรียกว่า ทรานเอสเตอริ ฟิเคชั่น) นั้นจะผสมน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ กับ แอลกอฮอล์ ทำ ปฏิกิริยากันจนได้น้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีคุณสมบัติคล้ายน้ำมันดีเซล

3 Engine Dynamometer test bed

4 Engine

5 Other example of successful cases (also see VDO)
Pilot project, Ratchathani Asoke & Ubon Ratchathani University, Thailand 150 L/batch, used cooking oil / CPO / coconut oil / Jatropha Supported by the Ministry of Energy

6 Other example of successful cases
Prathom Asoke, Nakorn prathom, Thailand 150 L/batch, used cooking oil

7 Biodiesel production (trans-esterification)
+ heating+drying alcohol+catalyst raw material (CPO) mixing biodiesel glycerin separation washing

8 Other example of successful cases
Ubon Ratchathani University, Thailand, Pilot project supported by Ministry of Energy 150 L/batch, used cooking oil

9 Other example of successful cases
Council of Ubon Provice, Ubon Ratchathani, Thailand 150 L/batch, used cooking oil / CPO


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนองพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยจัดทำโครงการ สาธิตการผลิต และการใช้งาน ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google