งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนองพระราชดำริเกี่ยวกับ พลังงานทดแทน โดยจัดทำ โครงการ สาธิตการ ผลิต และการใช้งาน ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนองพระราชดำริเกี่ยวกับ พลังงานทดแทน โดยจัดทำ โครงการ สาธิตการ ผลิต และการใช้งาน ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนองพระราชดำริเกี่ยวกับ พลังงานทดแทน โดยจัดทำ โครงการ สาธิตการ ผลิต และการใช้งาน ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้ แล้ว

2 ไบโอดีเซล คือ เชื้อเพลิงเหลวที่ได้จากการนำ น้ำมันพืชหรือไขมัน สัตว์ หรือ แม้แต่น้ำมันที่เหลือจากการทอดอาหาร มาผ่านกระบวน การทางเคมี โดยในกระบวนการผลิต ( เรียกว่า ทรานเอสเตอริ ฟิเคชั่น ) นั้นจะผสมน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ กับ แอลกอฮอล์ ทำ ปฏิกิริยากันจนได้น้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีคุณสมบัติ คล้ายน้ำมันดีเซล

3 Engine Dynamometer test bed

4 Engine

5 Other example of successful cases (also see VDO) Pilot project, Ratchathani Asoke & Ubon Ratchathani University, ThailandRatchathani Asoke 150 L/batch150 L/batch, used cooking oil / CPO / coconut oil / Jatropha Supported by the Ministry of Energy

6 Other example of successful cases Prathom Asoke, Nakorn prathom, Thailand 150 L/batch, used cooking oil

7 Biodiesel production (trans-esterification) mixing + heating+drying raw material (CPO) alcohol+catalyst glycerin separationbiodiesel washing

8 Other example of successful cases Ubon Ratchathani University, Thailand, Pilot project supported by Ministry of Energy 150 L/batch, used cooking oil

9 Other example of successful cases Council of Ubon Provice, Ubon Ratchathani, Thailand 150 L/batch, used cooking oil / CPO


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนองพระราชดำริเกี่ยวกับ พลังงานทดแทน โดยจัดทำ โครงการ สาธิตการ ผลิต และการใช้งาน ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google