งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายสรุปอำเภอโขงเจียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายสรุปอำเภอโขงเจียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายสรุปอำเภอโขงเจียม

2 แม่น้ำสองสี ศิลป์ดีผาแต้ม
คำขวัญ อำเภอโขงเจียม เห็นตะวันก่อนใคร แหล่งมัจฉา ภูผางาม แม่น้ำสองสี ศิลป์ดีผาแต้ม

3 วิสัยทัศน์  การบริการให้เป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม
ในปี พ.ศ อำเภอโขงเจียมจะมุ่งพัฒนา  การบริการให้เป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ก้าวสู่สังคมที่มีคุณภาพ เพื่อราษฎรอยู่ดีมีสุข

4 แผนที่สังเขปอำเภอโขงเจียม  จำนวนหมู่บ้าน 52 หมู่บ้าน
N * แขวงสาละวัน อ.ศรีเมืองใหม่ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ต.นาโพธิ์กลาง 11 10 ต.ห้วยยาง ต.ห้วยไผ่ อ.พิบูล มังสาหาร 9 10 * แขวงจำปาสัก ต.หนองแสงใหญ่ ต.โขงเจียม 12 ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม เป็นอำเภอชายแดน มีเนื้อที่ประมาณ ตร.ก.ม (371,250 ไร่)  จำนวนหมู่บ้าน 52 หมู่บ้าน อ.สิรินธร


ดาวน์โหลด ppt บรรยายสรุปอำเภอโขงเจียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google