งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญากรีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญากรีก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรัชญากรีก

2 ปรัชญาธรรมชาติ ธรรมชาติของโลกคืออะไร

3 โสกราตีส ความถูกต้องเป็นสิ่งสากลไม่ได้ขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่ง

4 โสกราตีส – มนุษย์ที่ฉลาดที่สุด(เทพพยากรณ์เดลฟี)
DIALOGUES/การถกปัญหา งานที่ทำเปรียบเหมือนหมอตำแย คือทำคลอดให้กับความรู้ซึ่งอยู่ภายในของคนคนนั้น โดยวิธีการของเขา อีกนัยหนึ่งคือเขาเป็นเหลือบคอยกัดให้ม้าขี้เกียจสะดุ้ง ข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้แนะนำเทพเจ้าองค์ใหม่ มอมเมาเยาวชน ความรู้ของมนุษย์อยู่บนพื้นฐานของเหตุผล -พวกเหตุผลนิยม

5 โสกราตีส มีสิ่งทีเรียกว่าความถ่อมตนตามธรรมชาติหรือไม่?

6 ผู้ที่ฉลาดที่สุดคือผู้ที่รู้ว่าตนไม่รู้อะไรเลย

7 ความรู้ที่แท้เกิดจากภายใน

8 คนที่รู้จักความถูกต้องจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้อง
ความรู้คือคุณธรรม

9 คนคือมาตรวัดสรรพสิ่ง ดังนั้นสังคมจึงเป็นตัวกำหนดความถูกต้อง
โซฟิสต์(sophist) = ผู้ฉลาดรอบรู้ คนคือมาตรวัดสรรพสิ่ง ดังนั้นสังคมจึงเป็นตัวกำหนดความถูกต้อง

10 ความกล้าหาญทางจริยธรรม
ในที่สุดเมื่อโสกราตีสถูกศาลสูงแห่งเอเธนส์ตัดสินประหารชีวิตโดยให้ดื่มยาพิษ วันหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อเฟโด้ก็รีบมาเยี่ยม เพื่อส่งข่าวเรื่องการประหารชีวิต และแนะนำว่าให้โสกราตีสหนีไปจากเอเธนส์ ก่อนจะถูกประหารชีวิต แต่โสกราตีสปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า อยู่มาพอแล้ว(แก่แล้ว) และจะยอมรับคำพิพากษาของรัฐเอเธนส์เพื่อแสดงความเคารพกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญากรีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google