งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญา กรีก. ปรัชญาธรรมชาติ ธรรมชาติของโลกคืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญา กรีก. ปรัชญาธรรมชาติ ธรรมชาติของโลกคืออะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรัชญา กรีก

2 ปรัชญาธรรมชาติ ธรรมชาติของโลกคืออะไร

3 โสกราตีส ความถูกต้องเป็นสิ่งสากลไม่ได้ขึ้นกับใครคนใด คนหนึ่ง

4 โสกราตีส – มนุษย์ที่ ฉลาดที่สุด ( เทพ พยากรณ์เดลฟี ) –DIALOGUES/ การถกปัญหา – งานที่ทำเปรียบเหมือนหมอตำแย คือทำคลอด ให้กับความรู้ซึ่งอยู่ภายในของคนคนนั้น โดยวิธีการ ของเขา – อีกนัยหนึ่งคือเขาเป็นเหลือบคอยกัดให้ม้าขี้เกียจ สะดุ้ง – ข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้แนะนำเทพเจ้าองค์ใหม่ มอมเมา เยาวชน – ความรู้ของมนุษย์อยู่บนพื้นฐานของเหตุผล - พวก เหตุผลนิยม

5 โสกราตีส มีสิ่งทีเรียกว่าความถ่อมตน ตามธรรมชาติหรือไม่ ?

6 ผู้ที่ฉลาดที่สุดคือผู้ที่รู้ว่าตน ไม่รู้อะไรเลย

7 ความรู้ที่แท้เกิดจากภายใน

8 คนที่รู้จักความถูกต้อง จะต้องทำสิ่งที่ถูกต้อง ความรู้คือคุณธรรม

9 โซฟิสต์ (sophist) = ผู้ฉลาดรอบรู้ คนคือมาตรวัดสรรพสิ่ง ดังนั้นสังคมจึงเป็น ตัวกำหนดความถูกต้อง

10 ความกล้าหาญทาง จริยธรรม ในที่สุดเมื่อโสกราตีสถูกศาลสูงแห่งเอเธนส์ ตัดสินประหารชีวิตโดยให้ดื่มยาพิษ วันหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อเฟโด้ก็รีบมาเยี่ยม เพื่อส่งข่าวเรื่องการประหารชีวิต และแนะนำว่า ให้โสกราตีสหนีไปจากเอเธนส์ ก่อนจะถูก ประหารชีวิต แต่โสกราตีสปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า อยู่มา พอแล้ว ( แก่แล้ว ) และจะยอมรับคำพิพากษา ของรัฐเอเธนส์เพื่อแสดงความเคารพกฎหมาย..........


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญา กรีก. ปรัชญาธรรมชาติ ธรรมชาติของโลกคืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google