งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Customer Relationship Management : CRM การบริหารความสัมพันธ์ ลูกค้า 4. กลยุทธ์การสร้าง E- CRM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Customer Relationship Management : CRM การบริหารความสัมพันธ์ ลูกค้า 4. กลยุทธ์การสร้าง E- CRM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Customer Relationship Management : CRM การบริหารความสัมพันธ์ ลูกค้า 4. กลยุทธ์การสร้าง E- CRM

2

3

4

5

6 Some Tools of Customer Service 1. Personalized Web Pages : AA.com, se-ed.com weddingchannal.com 2. Ecommerce Application 3. Self-configuration and customization 4. FAQs : Frequently asked questions

7 Some Tools of Customer Service 5. A Chat Room : wine.com, 1- 800-flower.com 6. Self Tracking 7. E-mail and Automated Response : confirmation, to send product information, to conduct correspondence regarding any topic. Www.egain.com 8. Help Desks and Call Centers : www.efrontoffice.com

8

9 BN.com Search Find Store Newssletter & Aleart FAQ Order Status Wish List Recommendation Customer Review (Rate) Gift card Sort BN University Shopping Card Best Seller Search Wish List Customer Review (Rate) Free E-card Tracking order New & Used Products Animate Demo Shipping Rate & Policy Gift Idea 1 Click buying Top Seller Listen test Amzaon.com

10 Misslily.com 2 Versions FAQ What New Member Knowledge of Flower Reminder (Alert) News and Activity Multi Version Language Change Color Gallery Exterior and Interior Auto Mouse Slide 3D 360 Rotate Movies Toyota.com

11 การวิจัยตลาด Marketing Research

12 ขั้นตอนการวิจัยตลาดสำหรับ EC Problem Definition & Research Objectives Research Methodology, Data Collection Plan Data Collection, Data Analysis Results, Recommendations, Implementation

13 วิธีการวิจัย 1.Web-based surveys 2.Online focus groups 3.Hearing directly from customer 4.Customer scenarios 5.Tracking customer movements –Transaction logs  log file –Cookies, Web bug and Spy ware

14 วิธีการวิจัย

15 Data mining & Web mining การใช้เทคนิคของโปรแกรมในการ เจาะ เอาข้อมูลเฉพาะส่วนที่ จากข้อมูลจำนวน มาก ๆ ( ฐานข้อมูล ) เช่น ข้อมูลการซื้อหนังสือ Harry porter ของ หญิงโสดวัยทำงาน ? ดอกไม้ที่นิยมซื้อในลักษณะเป็นกระเช้า ?

16 Free Register and free download Free e-mail Exchange between e-mail and newsletter Promotion campaign ( Discount, coupon) How to get information of customers?

17 การสำรวจและวิเคราะห์ ทางการตลาด การติดตามความเคลื่อนไหว เว็บคู่แข่งเพื่อวิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็งของตลาด คู่แข่ง เพื่อหาโอกาสทาง การค้า

18 กลยุทธ์การคัดเลือกสินค้า และ พัฒนาสินค้าเพื่อขาย 1. การพัฒนาสินค้าใหม่ 2. การปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่เดิม

19 1. สินค้าใหม่ มือใหม่ สินค้าแนะนำคือพวก Soft Goods เช่น เกมส์ โปรแกรม เพลง ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ลดความเสี่ยงเรื่องการขนส่งสินค้า การส่งมอบและการชำระเงินก็สามารถทำ โดยระบบอัตโนมัติ

20 2. ปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่เดิม สำรวจตลาด วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง มองหาโอกาสในแง่มุมใหม่ ข้อพึงระวัง สินค้าชนิดเดียวกันจุดประสงค์การใช้งานของ ผู้บริโภคอาจจะต่าง การบรรจุภัณฑ์ควรมี Drop Test มาตรฐานความปลอดภัย การพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับปัจจัยในการ พิจารณาซื้อของกลุ่มเป้าหมาย มี Concept ที่แน่นอนในการขาย

21 Q & A Thank You


ดาวน์โหลด ppt Customer Relationship Management : CRM การบริหารความสัมพันธ์ ลูกค้า 4. กลยุทธ์การสร้าง E- CRM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google