งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Solar Terrestrial Probes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Solar Terrestrial Probes"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Solar Terrestrial Probes
เครื่องมือของมนุษย์ที่ส่งขึ้นไปสำรวจดวงดาว เพื่อที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับ ดวงอาทิตย์ และกิจกรรมต่างๆที่มีผลต่อมนุษย์

2 OPERATING ACE Cluster FAST Geotail IMAGE Polar RHESSI SOHO TIMED TRACE Ulysses Voyager Wind UNDER STUDY AIM GEC MC MMS Solar Probe THEMIS IN DEVELOPMENT CINDI SDO Solar-B STEREO ST5 TWINS PAST Equator-S IMP-8 Pioneer 10/11 SAMPEX SPARTAN-201 SNOE Yohkoh

3

4 Humanity’s First Visit To Our Star
Solar Probe Humanity’s First Visit To Our Star

5 Mission Solar Probe ยานอวกาศที่จะสามารถไปสำรวจได้ถึงชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์ สามารถเข้าไปด้ไปถึงระยะ 3RS จากผิวดวงอาทิตย์ ซึ่ง Solar Probe ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการวัด และการถ่ายภาพ เพื่อที่จะตอบคำถามที่ว่า ชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์ส่งผ่านความร้อนได้อย่างไร และพายุสุริยะเกิดได้อย่างไร

6 ภารกิจของ Solar Probe จะเกี่ยวข้องกับ :
Mission ภารกิจของ Solar Probe จะเกี่ยวข้องกับ : การเข้าใจและการปกป้องโลกของเรา โดยศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสัมพันธ์กับกลไกที่เชื่อมระบบโลกกับดวงอาทิตย์ เพื่อสำรวจอวกาศ โดยการระบุและค้นหาในระบบสุริยจักรวาล ที่ใกล้กับดาวศูนย์กลาง หรือดวงอาทิตย์ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งยานสำรวจในรุ่นถัดไป โดยเมื่อได้ศึกษาข้อมูลต่างๆของยานสำรวจ ซึ่งอาจจะนอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับ

7 การออกแบบภารกิจ Mission จะมีการส่งยานออกไปทุกๆ 13 เดือน
ยานสำรวจเมื่อกลับไปสำรวจดวงอาทิตย์อีกครั้งต้อง อยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

8 Mission

9 Mission

10 Spacecraft Solar probe Spacecraft
- Carbon-carbon primary & secondary shields - Ka-band downlink, X-band uplink using 34-m DSN dishes - Data rate: > 25 kbps real-time at perihelion; Gbits per perihelion pass

11 Spacecraft

12 ระบบป้องกันความร้อนของ Solar Probe
Spacecraft ระบบป้องกันความร้อนของ Solar Probe

13 Spacecraft Solar Probe Design Evolution

14 •Solar Wind Package (SWP)
Instrumentation •Solar Wind Package (SWP) –Fast solar wind electrons, protons, and alphas –Ion composition –Nadir viewing TBD •Energetic Particles Package (EPP) –Suprathermaland energetic particles –Solar neutrons, gamma rays and hard x-rays –Coronal dust •Waves and Fields Package (WFP) –Magnetic fields –Plasma waves •Remote Sensing Package (RSP) –Hemispheric white light –Polar imager (EUV & magnetograph channels)

15 Instrumentation Polar Imager(EUV & Magnetograph)

16

17 เทคโนโลยีการขับเคลื่อนยานอวกาศในอนาคต Solar Sail

18 เป็นส่วนประกอบของ film บางๆขนาดใหญ่เสริมด้วยโครงสร้างที่มีความเบามาก
แรงที่ดวงอาทิตย์ส่งให้บนพื้นที่นี้เท่ากับน้ำหนักของจดหมายเท่านั้น แต่แรงนี้จะส่งสม่ำเสมอ เมื่อเวลาผ่านไปเป็นวัน เดือน จะทำให้มีความเร่งและความเร็วเพียงพอที่จะเดินทางไปทั่วทั้งสุริยจักรวาล

19 What is solar sailing? วิธีการที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์เป็นแรงขับเคลื่อนของยานอวกาศ หลักการคือ เป็นกระจกขนาดใหญ่ซึ่งจะสะท้อนแสงอาทิตย์ทำให้เกิดการส่งผ่านโมเมนตัมจาก อนุภาคของแสงหรือโฟตอนกับ วัตถุที่สนใจ

20 ทฤษฎีเบื้องต้น สมัยโบราณ ในการยกก้อนหินที่มีมวลขนาด kg จากพื้น สามารถใช้ว่าว ที่มีพื้นที่ขนาด 40.2 ตารางเมตร มีแรงลมประมาณ MPH โดยเมื่อคิดแรงโน้มถ่วงของโลกเป็น 10 m/s แรงรวมจะอยู่ที่ 105x1.05 N แต่จริงๆแล้วจะมีแรงจากแสงด้วยมีค่า 3.8x10-4 N ซึ่งน้อยมาก บนโลกแรงนี้จะไม่มีประโยชน์ แต่ในอวกาศ นี่คือแรงที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

21 การโคจรรอบดวงอาทิตย์

22 การลดระยะวงโคจร การเพิ่มระยะวงโคจร

23 The end


ดาวน์โหลด ppt Solar Terrestrial Probes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google