งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Solar Solar Terrestrial Probes เครื่องมือของมนุษย์ที่ส่งขึ้นไปสำรวจดวงดาว เพื่อที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับ ดวงอาทิตย์ และกิจกรรมต่างๆที่มีผลต่อมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Solar Solar Terrestrial Probes เครื่องมือของมนุษย์ที่ส่งขึ้นไปสำรวจดวงดาว เพื่อที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับ ดวงอาทิตย์ และกิจกรรมต่างๆที่มีผลต่อมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Solar Solar Terrestrial Probes เครื่องมือของมนุษย์ที่ส่งขึ้นไปสำรวจดวงดาว เพื่อที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับ ดวงอาทิตย์ และกิจกรรมต่างๆที่มีผลต่อมนุษย์

2 OPERATING ACE Cluster FAST Geotail IMAGE Polar RHESSI SOHO TIMED TRACE Ulysses Voyager Wind IN DEVELOPMENT CINDI SDO Solar-B STEREO ST5 TWINS PAST Equator-S IMP-8 Pioneer 10/11 SAMPEX SPARTAN-201 SNOE Yohkoh UNDER STUDY AIM GEC MC MMS Solar Probe THEMIS

3

4 Solar Probe Humanity’s First Visit To Our Star

5 Mission Solar Probe ยานอวกาศที่จะสามารถไปสำรวจ ได้ถึงชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์ สามารถเข้าไปด้ไปถึงระยะ 3RS จากผิวดวงอาทิตย์ ซึ่ง Solar Probe ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการวัด และการถ่ายภาพ เพื่อที่จะตอบคำถามที่ว่า ชั้นโคโร นาของดวงอาทิตย์ส่งผ่านความ ร้อนได้อย่างไร และพายุสุริยะเกิด ได้อย่างไร

6 Mission ภารกิจของ Solar Probe จะเกี่ยวข้องกับ : 1. การเข้าใจและการปกป้องโลกของเรา โดยศึกษาความ เปลี่ยนแปลงทางกายภาพสัมพันธ์กับกลไกที่เชื่อมระบบโลกกับ ดวงอาทิตย์ 2. เพื่อสำรวจอวกาศ โดยการระบุและค้นหาในระบบสุริยจักรวาล ที่ ใกล้กับดาวศูนย์กลาง หรือดวงอาทิตย์ 3. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งยานสำรวจในรุ่นถัดไป โดยเมื่อได้ ศึกษาข้อมูลต่างๆของยานสำรวจ ซึ่งอาจจะนอกเหนือจากภารกิจ ที่ได้รับ

7 การออกแบบภารกิจ จะมีการส่งยานออกไปทุกๆ 13 เดือน ยานสำรวจเมื่อกลับไปสำรวจดวงอาทิตย์อีกครั้ง ต้อง อยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน Mission

8

9

10 Spacecraft Solar probe Spacecraft - Carbon-carbon primary & secondary shields - Ka-band downlink, X-band uplink using 34-m DSN dishes - Data rate: > 25 kbps real-time at perihelion; 128-153 Gbits per perihelion pass

11 Spacecraft

12 ระบบป้องกันความร้อนของ Solar Probe

13 Spacecraft Solar Probe Design Evolution 1982 -1999

14 Instrumentation Solar Wind Package (SWP) –Fast solar wind electrons, protons, and alphas –Ion composition –Nadir viewing TBD Energetic Particles Package (EPP) –Suprathermaland energetic particles –Solar neutrons, gamma rays and hard x-rays –Coronal dust Waves and Fields Package (WFP) –Magnetic fields –Plasma waves Remote Sensing Package (RSP) –Hemispheric white light –Polar imager (EUV & magnetograph channels)

15 Instrumentation Polar Imager(EUV & Magnetograph)

16

17 เทคโนโลยีการขับเคลื่อนยานอวกาศในอนาคต Solar Sail

18 เป็นส่วนประกอบของ film บางๆขนาดใหญ่เสริมด้วยโครงสร้างที่มีความเบา มาก ด้านข้างของ film ที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จะฉาบด้วยวัสดุสะท้อนแสงผล ที่ได้คือกระจกขนาดใหญ่ยักษ์ ขนาดเท่าสนามฟุตบอล แรงที่ดวงอาทิตย์ส่งให้บนพื้นที่นี้เท่ากับน้ำหนักของจดหมายเท่านั้น แต่แรงนี้ จะส่งสม่ำเสมอ เมื่อเวลาผ่านไปเป็นวัน เดือน จะทำให้มีความเร่งและความเร็ว เพียงพอที่จะเดินทางไปทั่วทั้งสุริยจักรวาล

19 What is solar sailing? วิธีการที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์เป็นแรงขับเคลื่อนของยาน อวกาศ หลักการคือ เป็นกระจกขนาดใหญ่ซึ่งจะสะท้อนแสงอาทิตย์ทำให้เกิดการส่งผ่าน โมเมนตัมจาก อนุภาคของแสงหรือโฟตอนกับ วัตถุที่สนใจ

20 ทฤษฎีเบื้องต้น สมัยโบราณ ในการยกก้อนหินที่มีมวลขนาด 15200 kg จากพื้น สามารถใช้ว่าว ที่มีพื้นที่ขนาด 40.2 ตารางเมตร มีแรงลมประมาณ 12-14 MPH โดยเมื่อคิดแรงโน้มถ่วงของโลกเป็น 10 m/s แรงรวมจะอยู่ ที่ 105x1.05 N แต่จริงๆแล้วจะมีแรงจากแสงด้วยมีค่า 3.8x10-4 N ซึ่งน้อยมาก บนโลกแรงนี้จะไม่มีประโยชน์ แต่ในอวกาศ นี่คือแรงที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

21 การโคจรรอบดวงอาทิตย์

22 การเพิ่มระยะวงโคจร การลดระยะวงโคจร

23 The end


ดาวน์โหลด ppt Solar Solar Terrestrial Probes เครื่องมือของมนุษย์ที่ส่งขึ้นไปสำรวจดวงดาว เพื่อที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับ ดวงอาทิตย์ และกิจกรรมต่างๆที่มีผลต่อมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google