งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ 2 เทคโนโลยีเครือข่าย A.รูปแบบการเชื่อมต่อและส่วนประกอบ B.ประเภทเครือข่าย C.เทคโนโลยี LAN D.ระบบโทรศัพท์ E.เทคโนโลยี WAN F.อินเทอร์เน็ต G.เครือข่ายไร้สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ 2 เทคโนโลยีเครือข่าย A.รูปแบบการเชื่อมต่อและส่วนประกอบ B.ประเภทเครือข่าย C.เทคโนโลยี LAN D.ระบบโทรศัพท์ E.เทคโนโลยี WAN F.อินเทอร์เน็ต G.เครือข่ายไร้สาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนที่ 2 เทคโนโลยีเครือข่าย A.รูปแบบการเชื่อมต่อและส่วนประกอบ B.ประเภทเครือข่าย C.เทคโนโลยี LAN D.ระบบโทรศัพท์ E.เทคโนโลยี WAN F.อินเทอร์เน็ต G.เครือข่ายไร้สาย

2 D. ระบบโทรศัพท์ PSTN Cellular Network GSM

3 ระบบโทรศัพท์ Voice Communication อาศัยอุปกรณ์แปลงข้อมูล เสียง -> สัญญาณ สัญญาณ -> เสียง ส่วนแปลงสัญญาณ(Transmitter) ส่วนรับสัญญาณ(Receiver) ใช้หลักการสั่นของคลื่นเสียง ใน Transmitter จะมีตัวกรอก Diaphragm ทำหน้าที่รับคลื่นเสียงซึ่งถูกรองไว้ ด้วยแผ่นลำโพงคาร์บอน เสียงจะรวมกันจนกลายเป็นประจุไฟฟ้าไหลเข้าไป ตามวงจร และแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าอนาล็อก ในทางกลับกันฝั่งรับจะเกิดกระบวนการย้อนกลับ โดยใช้ขดลวดแม่เหล็กคอย ดึงดูดประจุไฟฟ้าจากสัญญาณ แล้วแปลงเป็นแรงสั่น เพื่อส่งผ่านไปยัง Diaphragm ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นเสียงในอากาศ

4 ระบบโทรศัพท์ Receiver Transmitter Telephone Networks : Demo

5 A simple telephone

6 A "real" telephone

7 องค์ประกอบของระบบโทรศัพท์ The Analog Local Loop

8 องค์ประกอบของระบบโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสาร (CPE) เช่น เครื่องโทรศัพท์,เครื่องโทรสาร สื่อกลางขนส่งข้อมูล (Transmission Media ) เช่น สายสัญญาณ แบบต่างๆ,ระบบดาวเทียม ระบบการสลับช่องสัญญาณ (Switching System) เช่น เครือข่าย โทรศัพท์สาธารณะ(PSTN)

9 การทำงานเบื้องต้น เมื่อผู้ใช้ยกหูและกดส่งหมายเลข จะส่งด้วยคลื่นความถี่ของแต่ละหมายเลข เรียกว่า “Dual Tone” การติดต่อระหว่างต้นทางไปยังปลายทาง ผู้ใช้ต้องทราบหมายเลขที่ถูกต้องของผู้รับปลายทาง ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบจัดการหมายเลข เพื่อช่วยแบ่งแยกกลุ่ม เช่น ตามภูมิภาค จังหวัด ประเทศ (รหัสพื้นที่,รหัสประเทศ,รหัสบริการอื่นๆเช่น 1112 หรือ1900-xxx-xxx) อดีตการสลับสัญญาณใช้คนทำ ปัจจุบันใช้ระบบอัติโนมัติ

10 การทำงานเบื้องต้น

11 PSTN Public Switched Telephone Network หรือเครือข่ายโทรศัพท์ สาธารณะ เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางโทศศัพท์ พัฒนามาจากอดีตที่เป็นแบบอนาลอกทั้งหมด -> ดิจิตอลเกือบ ทั้งหมด เป็นเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารด้วยเสียง มีเทคโนโลยีที่ใช้ใน PSTN คือ –PBX –Circuit Switching –SONET/SDH

12

13 PBX Private Branch Exchange หรือ PABX (Private Automatic Branch Exchange ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อคู่สายโทรศัพท์ สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารในเครือข่ายสาธารณะหรือภายในองค์กรก็ ได้ เช่น ภายในมหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการควบคุม ช่องทางในการติดต่อกันทั้งภายใน ภายนอก

14

15 Circuit Switching เป็นลักษณะการต่อวงจรเส้นทางที่ใช้กับระบบโทรศัพท์ เหมาะสมกับการส่งข้อมูลในรูปแบบเสียงมากกว่าข้อมูลประเภท อื่นๆ เชื่อมโยงกันแบบ end-to-end

16 Circuit Switching

17 SONET/SDH Synchronous Optical Network และ Synchronous Digital Hierarchy เป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบดิจิตอลในระบบโทรศัพท์ด้วยสายใยแก้วนำ แสงที่มีความเร็วสูง 51Mbps – 40Gbps นิยมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การเชื่อมต่อมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนคู่ เชื่อมต่อกันด้วย Telephone Switch

18 SONET/SDH

19

20 CTI – Computer Telephony Integration Call Center –เช่น ศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า –การติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์ headset VoIP –ผ่านทางแอปพลิเคชั่น เรียกว่า” SoftPhone “ –ผ่านทางโทรศัพท์ปกติต่อผ่านอุปกรณ์ ATA (Analog Telephone Adapter) –เครื่องโทรศัพท์แบบพิเศษ เช่น IP Phone เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่เปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็น IP Packet ต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงเลย

21 Cellular Network เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย แต่ละ cell ใช้ความถี่ต่างกัน และ เรียงต่อกัน การนำความถี่กลับมาใช้ใหม่ – Frequency Reuse ถ้าแต่ละ cell มีผู้ใช้ช่องสื่อสาร จำนวนมากหนาแน่น ก็อาจยืมความ ความถี่จาก cell ข้างเคียงมาใช้

22 Every cellular system digital or analog is comprised of four parts. 1 ) Cells and cell sites ( base stations ) 2 ) Switching station ( mobile telephone switching office or MTSO ) 3 ) System operator and its local office 4 ) Cellular telephones

23

24 ระบบการทำงานของเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย Mobile Unit Initialization - ตรวจจับสัญญาณหน่วยเคลื่อนที่ Originated Call - หน่วยเคลื่อนที่ร้องขอการติดต่อ Paging – MTSO- ส่งสัญญาณค้นหา Call Accepted - หน่วยเคลื่อนที่ตอบรับการติดต่อ Ongoing Call - ช่วงการสนทนา Handoff - การเปลี่ยนสิทธิ์ถือครองสัญญาณ ช่องสัญญาณในการติดต่อระหว่าง Mobile กับ BTS มี 2 ช่อง Control Channel Traffic Channel

25 GSM

26 GSM – Global System for Mobile Communication ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ 1980 จากระบบไร้สายแบบเดิม ยุโรปจะใช้ความถี่ 900 Mhz และ 1.8 GHz อเมริกาใช้ความถี่ 1.9 GHz ใช้กำลังในการส่งจำกัดที่ 2 วัตต์ สำหรับ GSM 850/900 ใช้กำลังในการส่งจำกัดที่ 1 วัตต์ สำหรับ GSM 1800/1900 รองรับหลายๆบริการ เช่น SMS,MMS,GPRS,EDGE

27 GSM - GPRS GPRS ย่อมาจาก General Packet Radio Service หมายถึง ระบบการสื่อสารไร้สาย (wireless) ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลด้วความเร็วสูงสุดถึง 171.2 kbps ลักษณะการส่งข้อมูลจะมีการแบ่งย่อย ออกเป็นส่วนๆ ที่เรียกว่า package และสามารถติดต่อไปยัง Internet ได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ระหว่างการใช้งาน GPRS ยังสามารถรับโทรศัพท์พร้อมกันได้ด้วย อย่างไรก็ตามการทำงานของ GPRS เป็นการแบ่งช่องสัญญาณที่มี 8 ช่องสัญญาณ (6 ช่องสัญญาณใช้สำหรับข้อมูลเสียง, 2 ช่องสัญญาณสำหรับข้อมูล) ซึ่งทำให้ถ้ามีการใช้งานใน ปริมาณมากๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ย่อมทำให้การโอนข้อมูลค่อนข้างล่าช้าลงอย่างเห็นได้ชัด ประโยชน์ของ GPRS - การเชื่อมต่อเป็นลักษณะ Always On - รับข้อมูลในรูปแบบ Video - รับข้อมูลในรูปแบบ MMS - ความเร็วในการทำงานดีกว่า GSM - รับส่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลธนาคาร เมล์ หุ้น ข้อมูลช๊อปปิ้ง และอื่นๆ อีกมากมาย - เชื่อมต่อกับ PDA, - เชื่อมต่อกับ Notebook

28 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีไร้สาย First Generation(1G) –1970 –รับ/ส่ง เฉพาะข้อมูลเสียง –ถ้าเปรียบกับอัตราส่งข้อมูลในยุคปัจจุบัน อยู่ที่ 15 Kbps Second Generation(2G) –1990 –เปลี่ยนจากอนาลอก เป็น ดิจิตอล พัฒนามาเป็นการติดต่อระบบ cell –เป็นต้นกำเนิดของ GSM –รับ/ส่ง ข้อมูลตัวอักษรหรือข้อความได้ –115 Kbps (แต่ถูกจำกัดอยู่ที่ 40Kbps) Third Generation(3G) –400Kbps – 1Mbps –ส่งภาพวิดิโอได้ Fourth Generation(4G)


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ 2 เทคโนโลยีเครือข่าย A.รูปแบบการเชื่อมต่อและส่วนประกอบ B.ประเภทเครือข่าย C.เทคโนโลยี LAN D.ระบบโทรศัพท์ E.เทคโนโลยี WAN F.อินเทอร์เน็ต G.เครือข่ายไร้สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google