งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
รหัสวิชา อ.อรรถพร จูทิม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

2 Introduction ให้ทราบถึงการวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
ให้ทราบถึงลำดับขั้นตอนการวิวัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ ให้ทราบถึงบุคคลที่สำคัญในขบวนการพัฒนา

3 1. ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
1.1 ก่อนประวัติศาสตร์ ใช้อวัยวะ , ลูกปัด ใช้ลูกคิด

4 1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ.ศ John Napier อุปกรณ์การคูณ เรียก Napier Bones

5 1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ.ศ William Ougntred ใม้บรรทัดคำนวณ ,Analog พ.ศ Blaise Pascal เครื่องบวกลบเลข ฟันเฟือง

6 1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ.ศ Joseph Marie Jacquard ทำเครื่องทอผ้าเจาะรู

7 1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ Difference Engine Analytical Engine
1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ.ศ Charles Babbage Difference Engine Analytical Engine

8 1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ.ศ George Boole Boolean Algebra

9 1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ.ศ Dr.Herman Hollerith เครื่องมือประมวลผลทางสถิติ บัตรเจาะรู

10 1.คอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่ง
ยุคนี้ถือเป็นยุคแรกของคอมพิวเตอร์ จะใช้วงจร อิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า หลอดสุญญากาศ(Vacumm Tubes) เป็นองค์ประกอบหลัก ตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่และมีราคาแพง และมักเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ตัวอย่างได้แก่ UNIVAC 1 พ.ศ Dr.John Vincent Atanasoff หลอดสุญญากาศ

11 1.3 ช่วงประวัติศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
พ.ศ Professor Howard Aiken BigCalculator ชื่อ Mark I

12 1.2 ช่วงประวัติศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
พ.ศ John Mauchly , Presper Ackert - ENIAC

13 1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ.ศ Dr.John Fon Neumann ADVAC พ.ศ John Mauchly , Presper Ackert UNIVAC

14 2.คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง
ยุคนี้เรียกว่า ยุคทรานซิส์เตอร์ ซึ่งนำมาประกอบกันหลายตัว ดังนั้นจึงมีขนาดเล็กลงและมีความเร็วเพิ่มขึ้น สามารถทำงานได้เป็น 1 ใน วินาที (Micro Second) ตัวอย่างได้แก่ IBM 1602 และ IBM 1401 พ.ศ IBM ,Transistor

15 3. ยุคที่สาม เรียกว่า ยุค ไอซี(IC:integrate circuit)
ซึ่งเป็นการบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากลงแผ่นซิลิกอนเล็ก ๆ จึงทำให้ไอซีเข้าแทนที่ทรานซิสเตอร์ เนื่องด้วยคุณสมบัติเด่น ๆ 4 ประการ คือ ราคาถูก เนื่องจากผลิตจำนวนมาก ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำทำให้ประหยัดไฟฟ้า - พ.ศ IC (Intergated Circuit)

16 4. คอมพิวเตอร์ยุคที่ สี่ ค.ศ.1970 ถึงปัจจุบัน
เทคนิคในการพิมพ์วงจรขนาดใหญ่ลงบนชิ้นส่วนเล็ก ๆ ทำให้วงจรมีความหนาแน่นมากว่าไอ ซี เรียกวงจรเดียว หรือแอลเอสไอสามารถบรรจุวงจรทรานซิสเตอร์จำนวนหลายพันบนตัวบนแผ่นซิลิกอนขนาด 1/16 ตารางนิ้ว พ.ศ LSI (large Scale Integration) บรรจุ เพ็คเก็ต และ ไอซี อยู่ภายในเป็นจำนวนมาก

17 - VLSI (Very Lage Scale Integration) มี เพ็คเก็ต และ IC มากกว่า LSI อาจมี IC อยู่เป็นจำนวนนับล้านตัว

18 3. ประเภทคอมพิวเตอร์ 3.1 Micro Computer (PC) ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง

19 3. ประเภทคอมพิวเตอร์ 3.2 Mini Computer ขนาดกลาง - องกรค์ขนาดกลาง
ขนาดกลาง องกรค์ขนาดกลาง 3.3 Main Frame Computer ประสิทธิภาพสูง - องค์ขนาดใหญ่

20 ประเภทคอมพิวเตอร์ 3.4 Super Computer ประสิทธิภาพสูง
วิทยาศาสตร์ , การคำนวณ Sandia Labs Red Super Computer

21 5. คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้า
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ายุคที่ 5 จะเริ่มต้นเมื่อใดแต่ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 กันแล้วทั้งในญี่ปุ่นและอเมริกา ยุคนี้เรียกว่ายุคปัญญาประดิษฐ์หรือยุคหุ่นยนต์โดยพยายามสร้างคอมพิวเตอร์ให้มีความคิดเป็นเหมือนมนุษย์ สามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง เช่น หุ่นยนต์


ดาวน์โหลด ppt ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google