งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 4122701 อ. อรรถพร จูทิม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม คณะ วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี โปรแกรม วิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 4122701 อ. อรรถพร จูทิม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม คณะ วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี โปรแกรม วิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 4122701 อ. อรรถพร จูทิม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม คณะ วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี โปรแกรม วิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

2 Introduction  ให้ทราบถึงการวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์  ให้ทราบถึงลำดับขั้นตอนการวิวัฒนาการ ด้านคอมพิวเตอร์  ให้ทราบถึงบุคคลที่สำคัญในขบวนการ พัฒนา

3 1. ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์  1.1 ก่อน ประวัติศาสตร์ ใช้อวัยวะ, ลูกปัด ใช้ลูกคิด

4  1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ. ศ. 2160 John Napier อุปกรณ์การคูณ เรียก Napier Bones

5  1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ. ศ. 2173 William Ougntred ใม้บรรทัดคำนวณ,Analog พ. ศ. 2185 Blaise Pascal เครื่องบวกลบเลข ฟันเฟือง

6  1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ. ศ. 2288 Joseph Marie Jacquard ทำเครื่องทอ ผ้าเจาะรู

7  1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ. ศ. 2365 Charles Babbage Difference Engine Analytical Engine

8  1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ. ศ. 2393 George Boole  Boolean Algebra

9  1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ. ศ. 2423 Dr.Herman Hollerith เครื่องมือ ประมวลผลทางสถิติ บัตรเจาะรู

10 1. คอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่ง ยุคนี้ถือเป็นยุคแรกของคอมพิวเตอร์ จะใช้วงจร อิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า หลอดสุญญากาศ (Vacumm Tubes) เป็นองค์ประกอบหลัก ตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่ และมีราคาแพง และมักเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ตัวอย่าง ได้แก่ UNIVAC 1 http://www.computermuseum.li/Testpage/UNIVAC-1-FullView-A.htm พ. ศ. 2485-2495 Dr.John Vincent Atanasoff  หลอดสุญญากาศ

11  1.3 ช่วงประวัติศาสตร์ ( คอมพิวเตอร์ ) – พ. ศ. 2487 Professor Howard Aiken BigCalculator ชื่อ Mark I

12  1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ ( คอมพิวเตอร์ ) พ. ศ. 2485-2495 John Mauchly, Presper Ackert - ENIAC

13  1.2 ช่วงประวัติศาสตร์ พ. ศ. 2492 Dr.John Fon Neumann  ADVAC พ. ศ. 2494 John Mauchly, Presper Ackert  UNIVAC

14 2. คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง ยุคนี้เรียกว่า ยุคทรานซิส์เตอร์ ซึ่งนำมาประกอบกันหลาย ตัว ดังนั้นจึงมีขนาดเล็กลงและมีความเร็วเพิ่มขึ้น สามารถ ทำงานได้เป็น 1 ใน 1000000 วินาที (Micro Second) ตัวอย่างได้แก่ IBM 1602 และ IBM 1401 พ. ศ. 2496-2497 IBM,Transistor

15 3. ยุคที่สาม เรียกว่า ยุค ไอซี (IC:integrate circuit) ซึ่งเป็นการบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก ลงแผ่นซิลิกอนเล็ก ๆ จึงทำให้ไอซีเข้าแทนที่ ทรานซิสเตอร์ เนื่องด้วยคุณสมบัติเด่น ๆ 4 ประการ คือ ราคาถูก เนื่องจากผลิตจำนวนมาก ใช้พลังงาน ไฟฟ้าต่ำทำให้ประหยัดไฟฟ้า - พ. ศ. 2508 IC (Intergated Circuit)

16 พ. ศ. 2541 LSI (large Scale Integration) บรรจุ เพ็คเก็ต และ ไอซี อยู่ภายในเป็นจำนวนมาก 4. คอมพิวเตอร์ยุคที่ สี่ ค. ศ.1970 ถึง ปัจจุบัน เทคนิคในการพิมพ์วงจรขนาดใหญ่ลงบนชิ้นส่วนเล็ก ๆ ทำให้วงจรมีความหนาแน่นมากว่าไอ ซี เรียกวงจร เดียว หรือแอลเอสไอสามารถบรรจุวงจรทรานซิสเตอร์ จำนวนหลายพันบนตัวบนแผ่นซิลิกอนขนาด 1/16 ตารางนิ้ว

17 - VLSI (Very Lage Scale Integration) มี เพ็คเก็ต และ IC มากกว่า LSI อาจมี IC อยู่เป็น จำนวนนับล้านตัว

18 3. ประเภทคอมพิวเตอร์  3.1 Micro Computer (PC) ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง

19 3. ประเภท คอมพิวเตอร์  3.2 Mini Computer ขนาดกลาง - องกรค์ขนาดกลาง  3.3 Main Frame Computer ประสิทธิภาพสูง - องค์ขนาดใหญ่

20 ประเภท คอมพิวเตอร์  3.4 Super Computer ประสิทธิภาพสูง วิทยาศาสตร์, การคำนวณ Sandia Labs Red Super Computer

21 5. คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้า ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ายุคที่ 5 จะ เริ่มต้นเมื่อใดแต่ได้มีความพยายามที่จะ พัฒนาคอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 กันแล้วทั้งใน ญี่ปุ่นและอเมริกา ยุคนี้เรียกว่ายุค ปัญญาประดิษฐ์หรือยุคหุ่นยนต์โดย พยายามสร้างคอมพิวเตอร์ให้มีความคิด เป็นเหมือนมนุษย์ สามารถที่จะคิดและ ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง เช่น หุ่นยนต์


ดาวน์โหลด ppt ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 4122701 อ. อรรถพร จูทิม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม คณะ วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี โปรแกรม วิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google