งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บางครั้ง.... ... เมื่อคุณรู้สึกว่า... ... ถึงทางตัน...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บางครั้ง.... ... เมื่อคุณรู้สึกว่า... ... ถึงทางตัน..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บางครั้ง...

2 ... เมื่อคุณรู้สึกว่า...

3 ... ถึงทางตัน...

4 ... ตกหลุมพราง...

5 ... หมดอาลัยตายอยาก...

6 จะทำอย่างไรดี ?

7 ปล่อยโฮ ด้วยความผิดหวัง ?

8 เกรี้ยวกราด ?... กลายเป็นสัตว์ป่าดุร้าย ?

9 เมาหัวราน้ำ ?

10 เสพยาเสพติด ?

11

12 แม้จะรู้สึกว่า...

13 ... สุดเศร้า...

14 ... งี่เง่าที่สุด...

15 ... เดียวดาย...

16 ... รู้ตัวว่าทำผิดลงไป...

17 ... ขวัญกระเจิง...

18 ... ต่ำต้อย...

19 จงจำไว้ว่า...

20 ... ยังมีใคร บางคน...

21 ... ที่ยังเป็นห่วงเป็นใย...

22 ... มองว่าคุณนั้นฉลาดปาดเปรื่อง...

23 ... ยิ่งใหญ่...

24 ... พิเศษสุด...

25 และทรงรักคุณ !

26 พระองค์คือ...

27 ทรงเคาะประตูใจคุณ และทรงอยากมีส่วน ร่วมในชีวิตคุณ. จงเชิญพระองค์เข้ามา ใจจิตใจคุณ โดย ภาวนาซื่อๆว่า “ พระคริสต์ที่รัก ข้าฯ เชื่อว่าพระองค์คือบุตร พระเจ้าและทรงมอบชีวิตพระองค์เพื่อข้าฯ ข้า ปรารถนาพระองค์ โปรดเสด็จมาใจใจข้าฯ โปรดอภัยความผิดทั้งหมดของข้าฯ และ โปรดประธานชีวิตนิรันดร์แก่ข้าฯเทอญ อา แมน ” PLEASE PASS THIS ON TO YOUR FRIENDS! Tommy’s WindowFor more PowerPoint messages click here:


ดาวน์โหลด ppt บางครั้ง.... ... เมื่อคุณรู้สึกว่า... ... ถึงทางตัน...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google