งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้า 1/6. หน้า 2/6 งาน หมายถึง การเคลื่อนที่ของ วัตถุ เมื่อมีแรงมากระทำ ในแนวเดียวกับระยะทางที่ วัตถุเคลื่อนที่ได้ ดังนั้น ถ้าเมื่อไรก็ตาม แรงไม่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้า 1/6. หน้า 2/6 งาน หมายถึง การเคลื่อนที่ของ วัตถุ เมื่อมีแรงมากระทำ ในแนวเดียวกับระยะทางที่ วัตถุเคลื่อนที่ได้ ดังนั้น ถ้าเมื่อไรก็ตาม แรงไม่อยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้า 1/6

2 หน้า 2/6 งาน หมายถึง การเคลื่อนที่ของ วัตถุ เมื่อมีแรงมากระทำ ในแนวเดียวกับระยะทางที่ วัตถุเคลื่อนที่ได้ ดังนั้น ถ้าเมื่อไรก็ตาม แรงไม่อยู่ ในแนวการเคลื่อนที่ โดยใช้ W = Fscos a เมื่อ a คือ มุม ระหว่าง F, s

3 งานที่เราหา มี 2 ประเภท คือ งานลัพธ์ เป็น งานที่คิดรวม ทั้งหมดถ้างาน ไหนถูกกระทำ ด้วยแรงสวน ทาง งานก็ต้อง ลบกัน งานย่อย เป็นงาน ที่เกิดจากแรงใด แรงหนึ่งกระทำ ต่อวัตถุเท่านั้นไม่ มีแรงอื่นด้วย หน้า 3/6

4 หน้า 4/6 ถ้าต้องการหางานจากกราฟ กราฟ Fs หางานจากพื้นที่ใต้กราฟ กราฟ Fv เมื่อ v คงที่ หางานจาก Fvt ถ้า แรงไม่คงที่ ใช้แรงเฉลี่ยในการหางาน

5 หน้า 5/6

6 หน้า 6/6


ดาวน์โหลด ppt หน้า 1/6. หน้า 2/6 งาน หมายถึง การเคลื่อนที่ของ วัตถุ เมื่อมีแรงมากระทำ ในแนวเดียวกับระยะทางที่ วัตถุเคลื่อนที่ได้ ดังนั้น ถ้าเมื่อไรก็ตาม แรงไม่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google