งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องงาน
โดย ม.พินิจ ดวงสวัสดิ์ หน้า 1/6

2 ต้องพยายามหาวิธีให้แรงอยู่ในแนวการเคลื่อนที่
งาน หมายถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อมีแรงมากระทำ ในแนวเดียวกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ ดังนั้น ถ้าเมื่อไรก็ตาม แรงไม่อยู่ในแนวการเคลื่อนที่ ต้องพยายามหาวิธีให้แรงอยู่ในแนวการเคลื่อนที่ โดยใช้ W = Fscos a เมื่อ a คือ มุมระหว่าง F, s หน้า 2/6

3 งานที่เราหา มี 2 ประเภท คือ
งานลัพธ์ เป็นงานที่คิดรวมทั้งหมดถ้างานไหนถูกกระทำด้วยแรงสวนทาง งานก็ต้องลบกัน งานย่อย เป็นงานที่เกิดจากแรงใดแรงหนึ่งกระทำต่อวัตถุเท่านั้นไม่มีแรงอื่นด้วย หน้า 3/6

4 ถ้าต้องการหางานจากกราฟ
กราฟ Fs หางานจากพื้นที่ใต้กราฟ กราฟ Fv เมื่อ v คงที่ หางานจาก Fvt ถ้า แรงไม่คงที่ ใช้แรงเฉลี่ยในการหางาน หน้า 4/6

5 หน้า 5/6

6 หน้า 6/6


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google