งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำพ้องคำพ้อง จุดมุ่งหมาย อธิบายความหมายของ คำพ้องรูป พ้องเสียงได้ สามารถยกตัวอย่าง อ่าน เขียน และใช้คำ พ้องได้อย่างถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำพ้องคำพ้อง จุดมุ่งหมาย อธิบายความหมายของ คำพ้องรูป พ้องเสียงได้ สามารถยกตัวอย่าง อ่าน เขียน และใช้คำ พ้องได้อย่างถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำพ้องคำพ้อง จุดมุ่งหมาย อธิบายความหมายของ คำพ้องรูป พ้องเสียงได้ สามารถยกตัวอย่าง อ่าน เขียน และใช้คำ พ้องได้อย่างถูกต้อง

2 คำพ้อง คือ คำที่มีรูปเหมือนกันหรืออ่านออก เสียงเหมือนกันอย่างใดอย่างหนึ่ง คำพ้อง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง

3 คำพ้องรูป คือ คำที่มีรูปเหมือนกัน ( เขียนเหมือนกัน ) แต่ อ่านต่างกันและมีความหมายต่างกันด้วย เช่น 1. แหน ( แหฺน ) พืชชนิดหนึ่งใบเล็กสี เขียวลอยอยู่บนน้ำ ( แหน ) หวง, ล้อม, รักษา, ระวัง 2. สระ ( สะ ) แอ่งน้ำขนาดใหญ่ ( สะ - หระ ) อักษรที่ใช้แทน เสียง

4 คำพ้องรูป ( ต่อ ) 3. พลี ( พฺลี ) บวงสรวง เชิญเอา มา ( พะ - ลี ) การบูชา 4. ปรัก ( ปฺรัก ) เงิน ( ปะ - หรัก ) หัก พัง 5. เพลา ( เพ - ลา ) เวลา ( เพลา ) แกนสอดดุมรถ, เบาลง, พอประมาณ, ตัก, ขา

5 คำพ้องเสียง  คือ คำที่มีเสียงเหมือนกันแต่รูปต่างกัน ( เขียนไม่เหมือนกัน ) ความหมายก็ต่างกัน ด้วย เช่น  ข้า = บ่าวไพร่ คนรับใช้  ค่า = คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ฆ่า = ทำให้ตาย ทำลาย

6 ตัวอย่างคำพ้องเสียง ¤ กำกรรมกำนัลกำนัน ¤ จันจันทร์จันทน์ จันฑ์ ¤ บาทบาดบาตรบาศก์ ¤ พันพันธ์พันธุ์พรรณ ¤ ย่าหญ้า ¤ ว่าหว้า

7 แค่นี้ก็จำได้ ง่ายจัง...


ดาวน์โหลด ppt คำพ้องคำพ้อง จุดมุ่งหมาย อธิบายความหมายของ คำพ้องรูป พ้องเสียงได้ สามารถยกตัวอย่าง อ่าน เขียน และใช้คำ พ้องได้อย่างถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google