งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำพ้อง จุดมุ่งหมาย อธิบายความหมายของคำพ้องรูป พ้องเสียงได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำพ้อง จุดมุ่งหมาย อธิบายความหมายของคำพ้องรูป พ้องเสียงได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำพ้อง จุดมุ่งหมาย อธิบายความหมายของคำพ้องรูป พ้องเสียงได้
จุดมุ่งหมาย อธิบายความหมายของคำพ้องรูป พ้องเสียงได้ สามารถยกตัวอย่าง อ่าน เขียน และใช้คำพ้องได้อย่างถูกต้อง

2 คำพ้อง คือ คำที่มีรูปเหมือนกันหรืออ่านออกเสียงเหมือนกันอย่างใดอย่างหนึ่ง คำพ้อง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง

3 คำพ้องรูป คือ คำที่มีรูปเหมือนกัน (เขียนเหมือนกัน) แต่อ่านต่างกันและมีความหมายต่างกันด้วย เช่น 1. แหน (แหฺน) พืชชนิดหนึ่งใบเล็กสีเขียวลอยอยู่บนน้ำ (แหน) หวง,ล้อม,รักษา,ระวัง 2. สระ (สะ) แอ่งน้ำขนาดใหญ่ (สะ-หระ) อักษรที่ใช้แทนเสียง

4 คำพ้องรูป (ต่อ) 3. พลี (พฺลี) บวงสรวง เชิญเอามา (พะ-ลี) การบูชา
3. พลี (พฺลี) บวงสรวง เชิญเอามา (พะ-ลี) การบูชา 4. ปรัก (ปฺรัก) เงิน (ปะ-หรัก) หัก พัง 5. เพลา (เพ-ลา) เวลา (เพลา) แกนสอดดุมรถ,เบาลง,พอประมาณ,ตัก,ขา

5 คำพ้องเสียง คือ คำที่มีเสียงเหมือนกันแต่รูปต่างกัน (เขียนไม่เหมือนกัน) ความหมายก็ต่างกันด้วย เช่น ข้า = บ่าวไพร่ คนรับใช้ ค่า = คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฆ่า = ทำให้ตาย ทำลาย

6 ตัวอย่างคำพ้องเสียง กำ กรรม กำนัล กำนัน จัน จันทร์ จันทน์ จันฑ์
กำ กรรม กำนัล กำนัน จัน จันทร์ จันทน์ จันฑ์ บาท บาด บาตร บาศก์ พัน พันธ์ พันธุ์ พรรณ ย่า หญ้า ว่า หว้า

7 แค่นี้ก็จำได้ ง่ายจัง...


ดาวน์โหลด ppt คำพ้อง จุดมุ่งหมาย อธิบายความหมายของคำพ้องรูป พ้องเสียงได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google