งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เพลงงามแสง เดือน  งามแสงเดือนมาเยือนส่อง หล้า  งามใบหน้ามาสู้วงเอยเรา เล่นกันเพื่อสนุก  เปลื้องทุกข์มิวายระกำ  ขอให้เล่นฟ้อนรำ  เพื่อสามัคคีเอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เพลงงามแสง เดือน  งามแสงเดือนมาเยือนส่อง หล้า  งามใบหน้ามาสู้วงเอยเรา เล่นกันเพื่อสนุก  เปลื้องทุกข์มิวายระกำ  ขอให้เล่นฟ้อนรำ  เพื่อสามัคคีเอย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เพลงงามแสง เดือน  งามแสงเดือนมาเยือนส่อง หล้า  งามใบหน้ามาสู้วงเอยเรา เล่นกันเพื่อสนุก  เปลื้องทุกข์มิวายระกำ  ขอให้เล่นฟ้อนรำ  เพื่อสามัคคีเอย

3 เดือนพราวดาวแวววาวระยับ แสงดาว ประดับ ส่องให้เดือนงามเด่น ดวงหน้าโสภาเพียงเดือนเพ็ญ คุณความดี ที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงาม ขวัญใจหญิงไทยส่งศรีชาติ รูปงาม พิลาศใจกล้ากาจเรืองนาม เกียริติยศก้องปรากฏทั่งคาม หญิงไทย ใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว

4 เพลงชาวไทย  ชาวไทยเจ้าเอ๋ย  ขออย่าละเลยในการทำ หน้าที่  การที่เราได้เล่นสนุก  เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้  เพราะชาติเราได้เสรีมีเอก ราชสมบูรณ์  เราจึงควรช่วยชูชาติให้ เก่งกาจเจิดจำรูญ  เพื่อความสุขเพิ่มพูนของ ชาวไทยเราเอย

5 ยอดชายใจหาญ  โอ้ยอดชายใจหาญ  ขอสมานไมตรี  น้องขอร่วมชีวี  กอบกรณย์กิจชาติ  แม้สุดยากลำเค็ญ  ไม่ขอเว้นเดินตาม  น้องจักสู้พยายาม  ทำเต็มความสามารถ


ดาวน์โหลด ppt  เพลงงามแสง เดือน  งามแสงเดือนมาเยือนส่อง หล้า  งามใบหน้ามาสู้วงเอยเรา เล่นกันเพื่อสนุก  เปลื้องทุกข์มิวายระกำ  ขอให้เล่นฟ้อนรำ  เพื่อสามัคคีเอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google